KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Sijoittaja, hyödynnä makrotalouden trendit – kysynnän öljyhuippu ja sen merkitys sijoittajalle

Teknologinen kehitys on kääntänyt öljyn hinnoittelun päälaelleen. Tämä tarjoaa sijoittajille uusia mahdollisuuksia.

Kysynnän öljyhuippu tarkoittaisi sitä, että öljyn kysyntä lähtisi laskuun. Öljy on ollut keskeinen raaka-aine teollista yhteiskuntaa rakennettaessa. Maaöljy on tällä hetkellä yksi maailman tärkeimmistä energianlähteistä.

Öljyn merkitys moderneille teollisuusyhteiskunnille on ollut valtava. Öljyn tuoma halpa energia on mahdollistanut teollisuuden esiintulon, väestönkasvun sekä elinkasvun nousun. Kyse ei ole pelkästä materiasta vaan myös ruuantuotannosta, sillä lähes kolmannes maailman energiankulutuksesta kohdistuu ruokaan.

Öljyn myötä ihmiskunnan energiankulutus on noussut valtavasti. Modernin ihmisen energiankulutus on moninkertainen verrattuna siihen mitä olisi mahdollista tuottaa lihasvoimin. Työn tuottavuuden räjähdysmainen kasvu yhdistetään syystäkin teknologian kehitykseen, mutta on hyvä myös muistaa, että massatuotanto vaatii paitsi teknologiaa, myös energiaa.

Öljyn hinta muodostuu kysynnän ja tarjonnan välisestä tasapainosta

Vapailla markkinoilla hinta tasapainottaa kysynnän ja tarjonnan. Mitä kalliimpaa öljy on, sitä enemmän öljystä säästetään. Toisaalta mitä halvempaa öljy on, sen enemmän sitä ollaan valmiita ostamaan.

Kysynnän öljyhuippu tarkoittaa tilannetta, jossa öljyn kysyntä lähtee laskuun. Tuotteen kysyntä riippuu tuotteen hinnasta, mitä alhaisempi hinta sen korkeampi kysyntä.

Tuottajien näkökulmasta yhtälö menee toisinpäin. Mitä korkeampi öljyn hinta on, sitä enemmän öljyä myös tuotetaan markkinoille.

Tarjonta kasvaa hinnan noustessa. Kysynnän öljyhuipp tarkoittaa tilannetta, jossa öljyn kysyntä lähtee laskuun.

Jos yksittäisen öljykentän porauskustannus on 40 dollaria tynnyriltä, ei öljyä yksinkertaisesti kannata tuottaa markkinoille alle 40 dollarin hintaan.

Kaiken tämän seurauksena öljyn hinta nousee silloin, kun kysyntä kasvaa enemmän kuin tarjonta. Vastaavasti öljyn hinta laskee silloin, jos tarjonta nousee enemmän kuin kysyntä.

Tarjonnan öljyhuippu meni jo

Öljyhuippu on käsite, jonka mukaan öljyn tuotanto saavuttaa vääjäämättä lakipisteen, jonka jälkeen tuotanto lähtee laskuun. Teoria pohjautuu siihen, että öljyvarannot ovat rajalliset.

Alkuun öljyn tuotanto nousee, kun löydetään uusia öljykenttiä ja niiden hyödyntämiseen tarvittavaan infrastruktuuriin panostetaan enenemissä määrin. Jossain vaiheessa kuitenkin saavutetaan tilanne, jossa uuden tuotannon lisäys on pienempi kuin ehtyvien öljylähteiden tuoma tuotannon lasku.

Ennusteet toteutuivat aika hyvin ja 1970-luvun öljykriisi on yksi merkittävimmistä taloudellisista kriiseistä.

Öljyn maksimituotanto ja tarjonnan öljyhuippu. Kysynnän öljyhuippu puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa öljyn kysyntä lähtee laskuun.

Kuva on muokattu lähteestä Wikimedia Commons. 

Öljyhuippu tarjoaa sijoittajalle houkuttelevan mahdollisuuden. Globaali öljynkulutus on kuitenkin ollut tasaisessa kasvussa varsin pitkään. Jos tuotanto lähtee laskuun, mutta kysynnän kasvu jatkuu, on seurauksena öljyn hinnan nousu.

Öljyn merkitys maailmantaloudelle on merkittävä. Kysynnän öljyhuippu tarkoittaa tilannetta, jossa öljyn kysyntä lähtee laskuun.

Sijoittajan on tärkeää huomioida teknologian merkitys. Öljyn tuotanto noudatti pitkään Hubbertin ennustetta öljyhuipusta, mutta ei enää. Yhtenä syynä on Yhdysvaltojen uuden teknologian mahdollistama liuskeöljytuotanto.

Toinen tarjontaan vaikuttava tekijä ovat OPEC-maiden tuotanto. OPEC on öljyntuottajamaiden kartelli, joka pyrkii aktiivisesti säätelemään öljynhintaa tuotantokiintiöillä. Aina ei tuotannon rajoittamisesta päästä sopuun, ja tällöin öljyn hinta lähtee laskuun.

Öljyn hinta on painunut takaisin alle 50 dollarin barrelilta sijoittajien epäillessä OPEC-maiden halua rajoittaa tuotantoaan. Reutersin mukaan OPEC-maiden öljyntuotanto onkin noussut vuoden 2017 huippuunsa Libyan lisääntyneen tuotannon myötä. Libya ja Nigeria jäivät öljyn tuotantoa rajoittavan OPEC-sopimuksen ulkopuolelle maiden selkkausten vuoksi. Libyan suunnitelmissa on kuitenkin vähintäänkin tuplata tuotantonsa ensi vuonna.

Kysynnän öljyhuippu

Sijoittajan on hyvä huomioida, että teknologian kehittyminen vaikuttaa myös öljyn kulutukseen.

British Petroleum toimitusjohtajan mukaan sähköautojen tulo markkinoille, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu ja Kiinan hidastuva talouskasvu tulevat vähentämään öljyn kysyntää ja kysyntähuippu tullaan saavuttamaan 25 vuodessa.

Shellin toimitusjohtajan Ben van Berdenin mukaan sähköautojen kysynnän räjähdysmäinen kasvu voisi johtaa öljyn kysynnän taittumiseen jo 15 vuodessa.

Myös politiikalla on merkitystä öljyn kysyntään. Ranska ja Britannia kieltävät uusien diesel- ja bensiiniautojen myynnin vuoteen 2040 mennessä, ja Intia haluaa päästä eroon polttomoottoriautoista vuoteen 2030 mennessä. Norja ja Hollanti aikovat kieltää fossiilisilla polttoaineilla toimivien autojen myynnin jo vuoteen 2025 mennessä.

Toisaalta laskelmien mukaan tarvittaisiin vuosittain yli 36,5 miljoonaa täysin sähköistä autoa, jotta öljyn kysynnän kasvu taittuisi laskuun. 

On myös öljy-yhtiöitä, jotka eivät usko öljyn kulutuksen kääntymisestä laskuun. Muun muassa Exon Mobil, Chevron ja Saudi Arabian Oil Company eivät usko lähiaikoina tapahtuvaan öljyn kysyntähuippuun.

Näin sijoitat öljyyn vivutetusti

Mikäli haluat ottaa näkemystä kysynnän öljyhuipusta ja sijoittaa öljyyn vivutetusti, on sinulla useita eri vaihtoehtoja mistä valita. Öljypohjaiset bull- ja bear-sertifikaatit seuraavat öljyn hintaa. Bull-sertifikaatti nousee öljyn hinnan noustessa. Bear-sertifikaatti nousee öljyn hinnan laskiessa.

Sertifikaateissa on kerroin, joka määrittää vivun määrän. Öljyn hinnan noustessa päivässä yhden prosentin nousee 3x bull -sertifikaatin arvo kolme prosenttia. Vastaavassa tilanteessa laskee 3x bear -sertifikaatin arvo kolme prosenttia.

Sertifikaattien arvonmuutos perustuu päiväkohtaiseen hinnanmuutokseen ja ne soveltuvat siksi etenkin lyhyen aikavälin sijoitukseen. Knock-out warrantit soveltuvat paremmin pidemmän aikavälin sijoitukseen.

Haluatko sijoittaa öljyyn vivutetusti? Se onnistuu käyttämäsi arvopaperivälittäjän kautta ostamalla pörssinoteerattuja Vontobelin tuotteita. Lisätietoja tarjoaa vontobel.com.

Öljyn kysyntähuippu tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hyödyntää öljyn bull ja bear sertifikaatteja
16th August 9.54 am
Öälyn kysyntähuippu tarjoaa sijoittajalle mahdollisuuden hyödyntää knock-out warrantteja
16th August 9.46 am

Tärkeitä oikeudellisia tietoja

Tämä tiedote ei ole rahoitusanalyysi, vaan tuotetta koskeva mainos. Se ei siis täytä rahoitusanalyysin puolueettomuuden varmistavia lakisääteisiä vaatimuksia, eikä kuulu rahoitusanalyysien julkaisua edeltävän kaupankäyntikiellon piiriin.

Saadakseen erityisesti johdannaissopimuksiin tehtyjen sijoitusten rakennetta ja riskejä koskevia yksityiskohtaisia tietoja, tulevien sijoittajien tulisi lukea perusesite, joka on saatavilla yhdessä lopullisten ehtojen sekä perusesitteen liitteiden kanssa sähköisessä muodossa liikkeellelaskijan verkkosivustolta osoitteesta http://certificates.vontobel.com. Tämän lisäksi perusesite, sen liitteet sekä lopulliset ehdot ovat ilmaiseksi saatavilla painetussa muodossa liikkeellelaskijan rekisteröidystä toimipaikasta:

Vontobel Financial Products GmbH,
Bockenheimer Landstrasse 24,
60323 Frankfurt am Main,
Saksa.

Sijoittajien on huomioitava voimassaolevat myyntirajoitukset.

Vontobel-konserniin kuuluvat yhtiöt voivat maksaa summiltaan vaihtelevia suoria tai välillisiä provisioita kolmansille osapuolille (esim. arvopaperivälittäjille) yleisöantiin ja sertifikaattien myyntiin liittyen. Lisätietoja on saatavilla pyynnöstä jälleenmyyntikumppaniltasi.

Tätä tuotemainosta ei saa jäljentää tai jakaa edelleen ilman erityistä lupaa.

Kommentoi
Ylös
>