Yritysuutiset

Stockmannin tulos ja liikevaihto laskee edelleen

Kauppakonsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 281 miljoonaa euroa, kun se viime vuonna oli yli 320 miljoonaa. Vertailukelpoisen liiketoiminnan liikevaihto laski 4,0 prosenttia.

Liiketulos jäi 14,6 miljoonaan euroon, kun viime vuonna liiketulos oli 17,5 miljooonaa. Tulos jäi selvästi odotuksista, sillä Factsetin tietokannan mukainen konsensuennuste oli 21 miljoonan euron liikevoittoa.

Koko vuoden näkymiin kauppaketju ei tehnyt muutoksia. Stockmann arvioi konsernin vuoden 2017 liikevaihdon laskevan myymäläverkoston ja tuotevalikoiman muutosten takia. Oikaistun liikevoiton odotetaan paranevan vuoteen 2016 verrattuna.

Yhtiön mukaan sen suurimmassa toimintamaassa Suomessa talous on alkanut elpyä. Bruttokansantuotteen ja vähittäiskaupan odotetaan kasvavan vuonna 2017. Kuluttajien ostovoiman ei kuitenkaan odoteta kasvavan, ja ostokäyttäytyminen muuttuu digitalisaation ja kiristyvän kilpailun takia.

Ruotsin talouskehitys jatkui vakaana vuonna 2016 ja bruttokansantuotteen kasvuennuste vuodelle 2017 on edelleen korkeammalla tasolla kuin Suomessa. Muotimarkkinoiden tasainen kasvu pysähtyi vuonna 2016, ja markkinoiden kehityksen arvioidaan laskevan vuonna 2017.

Baltian maissa bruttokansantuotteen kasvun arvioidaan jatkuvan. Näiden markkinoiden näkymien odotetaan olevan paremmat kuin konsernin muilla markkinoilla. Venäjän talouden arvioidaan elpyvän vähitellen, mutta Venäjän kuluttajien ostovoima on edelleen matalalla tasolla.

Toimitusjohtaja Lauri Veijalaisen mukaan Stockmannin strategian toteutus eteni toisella vuosineljänneksellä.

”Näkyvimpänä askeleena kerroimme Stockmann Herkun Suomen liiketoiminnan myynnistä S-ryhmälle. Tällä vuosineljänneksellä erityisen tyytyväinen olen Stockmann Retailin ja Real Estaten liiketulosten selvästä parantumisesta, yhteensä yli 10 miljoonalla eurolla. Lindexin heikentynyt kannattavuus Ruotsissa vei kuitenkin koko konsernin liiketuloksen edellisvuotta alhaisemmalle tasolle”, Veijalainen toteaa.

Stockmann jatkaa pitkän aikavälin kilpailukyvyn ja kannattavuuden parantamista.

Vuoden 2016 kesällä käynnistettyjen tehostamistoimien vaikutukset näkyvät kokonaisuudessaan toiminnan kuluissa vuonna 2017. Stockmann odottaa liiketuloksen parannuksen kuluvana vuonna tulevan pääosin Stockmann Retail -liiketoimintayksiköstä, joka on vielä tappiollinen. Real Estaten kauppaketju odottaa jatkavan vakaata voitollista tuloskehitystään. Lindexin liikevoitto vuonna 2017 tulee jäämään selvästi edellisvuoden ennätystulosta alhaisemmaksi. Suomen Stockmann Herkun suunnittelun myynnin arvioidaan parantavan konsernin kannattavuutta vuodesta 2018 alkaen.

 

Kommentoi
Ylös
>