Oma talous

Työtön voi opiskella menettämättä työttömyyskorvausta

Työttömän ei tarvitse pyöritellä toimettomana kotona sormiaan. Työtön voi tiettyjen ehtojen toteutuessa opiskella menettämättä työttömyysetuutta.

Työttömien opiskelu on lisännyt suosiotaan viime vuosina. Viime vuonna peräti 36 000 työtöntä opiskeli työttömyystuella, kun työttömiä oli kaiken kaikkiaan Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 kesäkuussa 250 000.

Ihan mikä tahansa opiskelu työttömyysetuudella ei kuitenkaan tule kyseeseen, vaan opiskelun on tulee parantaa työttömän ammattitaitoa tai lisätä työllistymismahdollisuuksia.

Työtön voi saada työttömyysetuutta opiskelun ajalta, jos hän on ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi ja työnhaku on voimassa, työtön on vähintään 25-vuotias ja henkilö on TE-toimiston arvion mukaan koulutuksen tarpeessa ja opiskelu parantaa ammattitaitoa ja mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Lisäksi työttömän tulee olla sopinut työllistymissuunnitelmassa opintojen tukemisesta työttömyysetuudella ennen opintojen aloittamista.

Työttömyysetuudella tuetaan vain päätoimista opiskelua. Päätoimisena pidetään opintoja, joiden tavoitteena on alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen, nuorille suunnatut lukio-opinnot tai opintojen laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä tai kolme opintoviikkoa tai 4,5 osaamispistettä opiskelukuukautta kohden tai 25 tuntia viikossa.

Opintojen tulee lisäksi johtaa tutkintoon: ammatilliseen perustutkintoon, ammattitutkintoon tai erikoisammattitutkintoon, alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon yliopistossa tai korkeakoulussa tai  tutkintojen osien suorittamiseen.

Opinnot voivat olla myös  lisä- ja täydennyskoulutusta tai avointa yliopisto- tai ammattikorkeakouluopetusta. Ihan kaikkia tutkintoon johtavia opintoja ei silti hyväksytä. Jatkotutkintona suoritettavia lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon johtavia opintoja ei voida kuitenkaan tukea työttömyysetuudella.

Opiskelun kestolle ei ole vaatimuksia, mutta opiskelua tukevaa työttömyysetuutta voi saada enintään 24 kuukautta opintokokonaisuutta kohden. Perusopetuksen suorittamista voidaan kuitenkin tukea enintään 48 kuukauden ajan. Työttömyysturvan ansio- ja peruspäivärahan enimmäisaika kuluu myös opiskelun aikana.

Jos opintoja ei voi tukea työttömyysetuudella, voi työttömällä silti olla mahdollisuus opiskella sivutoimisesti ilman, että hän menettää työttömyysetuutta. Tällöin työttömän tulee ottaa vastaan työpaikka, jos sellainen tarjoutuu.

Työttömänä opiskelun ehtoja on kritisoitu ja väitetty niiden olevan liian tiukkoja.

Esimerkiksi Akava pitää työttömyysturvalla opiskelun ehtoja liian tiukkoina. Akateemisten ammattiliitto vaatii, että työttömille sallitaan nykyistä laajemmin opiskelu tai muu omaehtoinen työllistymistä edistävä aktiivisuus työttömyysturvalla, kunhan työtön on työmarkkinoiden käytettävissä.

Korkeakoulutetuille ei ole Akavan mukaan tarjolla riittävästi sopivaa työvoimakoulutusta, ja muu osaamisen kehittäminen työttömänä on mahdollista, jos työvoimaviranomainen katsoo sen edistävän työllistymistä. Kriteerit vaihtelevat tapauksittain ja harkinta ohjaa vähäisiä resursseja väärään tekemiseen.

”TE-hallinnossa ei valitettavasti ole osaamista ja tietoa korkeakoulutettujen työmarkkinoista, jotta he voisivat arvioida, milloin koulutus parantaa työllistymistä ja milloin ei. Paraskin muutosturvamalli vesittyy, jos työttömyysturvajärjestelmän jäykkyyksiä ei poisteta”, toteaa asiantuntija Ida Mielityinen.

Lisätietoja:
TE-palvelut: Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella tuettuna

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös