Indikaattorit

Työttömyysaste laski jo 7,5 prosenttiin

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli vuoden 2017 heinäkuussa 207 000, mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyysaste oli 7,5 prosenttia, kun se edellisvuoden heinäkuussa oli 7,8 prosenttia. Työllisiä oli 31 000 enemmän kuin edellisvuoden heinäkuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia oli 18 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömyystilastoja tulkittaessa on kuitenkin syytä muistaa että työttömyysaste vaihtelee kausiluontoisesti eri vuodenaikoina. Keväisin toisella vuosineljänneksellä työvoimatutkimuksen työttömyys nousee opiskelijoiden työmarkkinoille tulosta johtuen.

Kuva: Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/07–2017/07, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2007/07–2017/07, 15–74-vuotiaat

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2017 heinäkuussa 207 000 (virhemarginaali ±18 000), mikä oli 6 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 107 000 ja naisia 100 000.

Työttömyysaste oli heinäkuussa 7,5 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste oli 7,4 ja naisten 7,7 prosenttia. Työttömyysasteen trendi oli 8,6 prosenttia.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli työttömiä työnhakijoita kuitenkin reippaasti enemmän kuin mitä Tilastokeskuksen työvoimatutkimus kertoon.

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli heinäkuun 2017 lopussa kaikkiaan 329 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 49 000 pienempi kuin edellisen vuoden heinäkuussa. Työttömyysaste työttömien työnhakijoiden määrän mukaan laskettuna on lähes 12 prosenttia.

Merkittävin syy työttömyyslukujen eroihin on määritelmissä.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus noudattaa ILO:n suosituksia työttömyyden määrittelyssä. Siinä työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on työtä vailla, etsinyt työtä viimeisen 4 viikon aikana ja on valmis ottamaan työtä vastaan noin kahden viikon kuluessa. Sitä vastoin työministeriön työnvälitystilastossa ei ole samanlaisia kriteerejä, vaan voimassa oleva työnhaku työvoimatoimistossa yleensä riittää työttömäksi kirjautumiseen.

Työttömyys laski heinäkuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–21 %), Keski-Suomessa (–19 %) ja Kainuussa (–17 %). Heinäkuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 14 000, mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös