Sijoitusuutiset

Ulkomaalaiset sijoittajat nostivat rahastosijoitukset 2010-luvun ennätykseen

Ulkomaalaiset sijoitukset kasvattivat Suomen rahastopääomaa alkuvuodesta, kertoo Suomen Pankki.

Keskuspankin mukaan rahastojen markkinointi ulkomailla ja rahastofuusiot yli maiden rajojen kasvattavat ulkomaisten sijoittajien omistuksia kotimaisissa rahastoissa. Ulkomainen omistus Suomen sijoitusrahastoissa on 2010-luvulla pysytellyt 20 prosentin tuntumassa.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehtiin vuoden 2017 alkupuoliskolla uusia sijoituksia nettomääräisesti yhteensä 5,4 miljardia euroa. Jos rahastojen keskinäisiä merkintöjä ja lunastuksia ei oteta huomioon, olivat suomalaisrahastoihin vuoden alkupuolella tehdyt nettosijoitukset suurimmat 2010-luvulla.

Suomen Pankin mukaan sijoitusten määrää selittävät eniten ulkomaiset sijoittajat, jotka kasvattivat sijoituksiaan suomalaisrahastoissa tammi-kesäkuussa 3,2 miljardia euroa. Tästä noin 80 prosenttia tuli Ruotsista. Ulkomaisista sijoittajasektoreista eniten sijoituksiaan kasvattivat vakuutuslaitokset, yritykset ja kotitaloudet.

Kaikkiaan ulkomaiset sijoittajat omistivat Suomen sijoitusrahastopääomakannasta kesäkuun lopussa noin 21 prosenttia eli 24,8 miljardia euroa. Näistä rahastovaroista oli suomalaisiin sijoituskohteisiin kanavoitunut Suomen Pankin arvion mukaan 14 prosenttia. Vastaava suomalaisten sijoittajien luku oli 31 prosenttia.

Rahastotyypeistä eniten uutta pääomaa tammi-kesäkuussa keräsivät pitkän koron rahastot, 2,8 miljardia euroa. Nämä sijoitukset kohdistuivat viime vuosina nähtyyn tapaan pääosin yritysten ja rahoituslaitosten liikkeeseen laskemiin velkapapereihin.

 

Kommentoi
Ylös
>