Makrotalous

Suomen Pankin asiantuntija: Heikosti kannattavien yritysten tekohengittäminen ei kannata

Heikosti kannattavien ja tuottamattomien yritysten poistuminen markkinoilta on kokonaistalouden kannalta edullista.

Talouteen syntyy kokoajan myös uusia yrityksiä ja samaan aikaan vanhoja kuolee pois. Tähän vaikuttavat yritysten toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset., toteaa Suomen Pankin ennustepäällikkö Juha Kilponen blogissaan.

”Kun taloudessa menee paremmin, yrityksiä perustetaan enemmän kuin lopetetaan. Kun taas taloudessa menee heikosti, yrityksiä lopetetaan enemmän kuin perustetaan. Yrityskannan muutoksiin voidaan vaikuttaa myös lainsäädännöllä, yritysverotuksella ja vaikka yritystuilla.”

Talouden resurssien uudelleen kohdentuminen on kokonaistalouden kannalta hyödyllistä. Kilposen mukaan resurssien uudelleen kohdentumisella ja jo olemassa olevien yritysten uusiutumisella on siis talouskehityksen kannalta merkittävä rooli.

”Kun uudet yritykset tulevat markkinoille, talouden työvoima ja pääoma kohdentuvat tuottavampiin yrityksiin ja tämä luo kilpailua yritysten välille, samoilla resursseilla saadaan aikaan enemmän tuotantoa kuin aiemmin. Esimerkiksi Haltiwanger (2011) pitää resurssien uudelleen jakautumista yhtenä keskeisenä Yhdysvaltojen talouden kasvun moottorina.”

Myös olemassa olevilla yrityksillä on merkittävä rooli taloudessa.

”Toisaalta Garcia-Macia, Hsieh ja Klenow (2017) argumentoivat, että Yhdysvalloissa merkittävin osa tuottavuuskasvusta tulee jo olemassa olevien yritysten sisäisen tuottavuuden paranemisesta. Uusien yritysten tulo markkinoille on todennäköisesti yksi keskeinen voima, joka edesauttaa sekä resurssien kohdentumisessa että jo olemassa olevien yritysten uusiutumisessa”, Kilponen muistuttaa.

Uusien yritysten syntymisen kautta tuottavuuskasvu kiihtyy, mikä parantaa myös työllisyyttä. Tämä taas heijastaa Kilposen mukaan todennäköisesti osaltaan tuottavuuskasvun kiihtymisen niin sanotun yleisen tasapainon vaikutuksia: tuottavuuskasvun kiihtyminen lisää kotitalouksien reaalituloja ja kulutusta ja investointeja, mikä puolestaan parantaa työn kysyntää. Syntyy positiivinen kierre, joka hyödyttää lopulta koko kansantaloutta.

Koko kansantalouden kannalta myös ”luova tuho” on järkevää. Jos yrityksellä ei ole menestymisen mahdollisuuksia, sen kuuluukin poistua markkinoilta.

Merkittävä osa yrityksistä, jotka eivät ole riittävän tuottavia ja kannattavia, poistuvat talouden rattaista ilman, että ne jättävät kokonaistalouteen suurta jälkeä, Kilponen toteaa.

”Tällaisten yritysten tekohengittäminen ei siis ole kannattavaa. Kokonaistalouden kannalta on selvästi tärkeämpää, että lainsäädäntö, verotus ja esimerkiksi yritystuet kohdennetaan uuden yritystoiminnan virittämiseen – silläkin ehdolla, että merkittävä osa uusista yrityksistä tuhoutuu.”

Toiseksi, tekijät, jotka joustavoittavat työmarkkinoiden toimintaa, antavat työvoimalle ja pääomalle mahdollisuuden liikkua tuottaviin (uusiin) yrityksiin ja luovat näin paremmat edellytykset talouskasvulle, tuottavuudelle ja työllisyydelle.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös