Osakeanalyysit

Inderes: Metsäyhtiö UPM:n tuottopotentiaali ei riitä

Analyysitalo laski UPM:n osakkeen tavoitehintaa ja suosittaa vähentämään osakkeita.

Analyysitalo laski UPM:n osakkeen tavoitehintaa ja suosittaa vähentämään osakkeita.

UPM saavutti vahvan kannattavuustason viime vuonna ja tämän vuoden toisen vuosineljänneksen lopussa neljä kuudesta divisioonasta ylitti pitkän ajan taloudelliset tuottotavoitteensa. Tämä kuvaa yhtiön vahvan kilpailukyvyn lisäksi syklin suotuisaa vaihetta, Inderes toteaa aamukatsauksessaan.

Vahvistuva euro suhteessa dollariin syö kuitenkin metsäyhtiön kannattavuutta. Siksi Inderes laski UPM:n lähivuosien tulosennusteita 2-3 prosenttia

”Odotamme UPM:n oikaistun liikevoiton kasvavan tänä vuonna lievästi, mutta kääntyvän laskuun ensi vuonna johtuen muun muassa epäedullisemmista valuuttakursseista ja lievästä kustannusinflaatiosta.”

UPM tekee vahvaa rahavirtaa ja maltillisten investointitarpeiden seurauksena yhtiön tase on analyysitalon mukaan ylikapitalisoitunut. Siten yhtiö tarjoaa kasvavaa ja turvattua noin viiden prosentin osinkotuottoa.

Hyvä osinkotuotto ei kuitenkaan yksin riitä ostojen perustelemiseen, Inderes painottaa.

”UPM on hinnoiteltu tällä hetkellä suunnilleen pitkän aikavälin arvostuksensa tasolle ja vuoden 2018 kertoimilla myös linjaan verrokkiryhmän kanssa. Mielestämme osakkeen tuotto/riski-suhde jää epätyydyttäväksi, sillä tuottopotentiaali on neutraalien tuloskertoimien ja tuloskasvun puutteen takia osingon varassa. Tämä on mielestämme liian matala taso osakkeen riskiprofiili huomioiden.”

Inderes laski UPM:n tavoitehintaa 22 euroon aiemmasta 23 eurosta. Analyysitalo toistaa vähennä-suosituksen.

Kommentoi
Ylös
>