Sijoittajan verotus

Veroasiantuntija: ”Kiinteistöverosta on tullut veronkiristysautomaatti”

Kiinteistöveron kiristysten piti antaa tilaa muiden verojen keventämiselle. Näin ei ole kuitenkaan valitettavasti käynyt.

Kuluneen kymmenen vuoden aikana kiinteistöveron tuotto on noussut 900 miljoonasta eurosta muhkeaan 1 800 miljoonaan euroon ja veronkorotusten kierre näyttää vain jatkuvan, toteaa Elinkeinoelämän Keskusliiton johtava veroasiantuntija Tero Honkavaara artikkelissaan.

”Hallitusohjelman mukaan kiinteistöveroa oli tarkoitus korottaa hallituskauden aikana 100 miljoonalla eurolla. Tämä on jo tehty, ja kahdelle seuraavalle vuodelle kaavaillaan yhteensä 75 miljoonan lisäkorotuksia. Kiinteistöverosta näyttää valitettavasti tulleen veronkiristysautomaatti”, Honkavaara harmittelee.

Veronkorotuksia esitetään lähes kaikkiin kiinteistöveroprosentteihin.

Honkavaaran mukaan asuinkiinteistöjen osalta on arvioitavissa, että erityisesti kiinteistöveroprosentin alarajan korotuksen vaikutukset painottuvat voimakkaasti nimenomaan pääkaupunkiseudulle ja sen ympäristöön. Veromuutos heijastuu hintoihin. Kiinteistöveron korotusten kohdistuminen erityisesti pääkaupunkiseudulle nostaa asumisen hintaa kalliilla alueella entisestään.

Honkavaaran mukaan kiinteistöveron korotukset eivät ole vähentäneet muiden verojen korotuspaineita.

”Kiinteistöveron on tarkoitus täydentää muuta verojärjestelmää ja keventää osaltaan muuhun verotukseen, erityisesti kunnalliseen tuloverotukseen, kohdistuvia korotuspaineita. Valitettavasti on käynyt niin, että kiinteistöveron rajun kiristyksen ohella myös kunnallisverot ovat nousseet.”

Honkavaaran mielestä veronkiristysten sijaan myös kuntatalouden ongelmissa tulisi keskittyä menojen hillintään ja alentamiseen. Lisäksi verotuksen painopistettä olisi siirrettävä pois työn verotuksesta kohti vähän liikkuvia tuotannontekijöitä.

Kiinteistövero on maan ja rakennusten arvoon perustuva vero, jonka kiinteistön omistaja maksaa kiinteistön sijaintikunnalle. Kiinteistöveroprosentin päättää kunta. Kunta määrää vähintään kaksi eri kiinteistöveroprosenttia: yleisen kiinteistöveroprosentin ja vakituiseen asumiseen käytettävien rakennusten kiinteistöveroprosentin. Vakituisen asuinrakennuksen maapohjan osalta vero määrätään yleisen veroprosentin mukaan.

Kiinteistövero suoritetaan kiinteistön arvon perusteella. Kiinteistön arvo on määrättävä erikseen maapohjan ja rakennusten osalta ja se määräytyy edellisen vuoden arvon perusteella.

Lisätietoja kiinteistöverosta: Omakotiliitto/kiinteistövero

Kommentoi
Ylös
>