Sijoitusideat

Lapsettomuushoitojen teknologiaosaaja kasvaa

Ovumia on hedelmöityshoitoalan johtava teknologiaosaaja, jonka asiakkaille on syntynyt yli 12 000 lasta. 

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Ovumia on hedelmöityshoitoalan johtava teknologiaosaaja, jonka asiakkaille on syntynyt jo yli 12 000 lasta.

Lapsettomuus vaikeuttaa yhä useamman haavetta saada lapsia ja lapsettomuus kasvaa voimakkaasti kaikissa länsimaissa. Esimerkiksi Suomessa on Tilastokeskuksen mukaan 35-vuotiaista naisista lapsettomia 27 prosenttia ja miehistä 40 prosenttia. Lapsettomuuden syitä on paljon mm. elintavat, ympäristötekijät, lapsen teon siirtäminen myöhemmäksi ja varsin usein ei löydetä yhtä yksittäistä syytä lapsettomuuteen. Nykyaikaisilla hedelmöityshoitotekniikoilla voidaan auttaa yli 80 prosenttia lapsettomuudesta kärsiviä.

Ovumia on Pohjois-Euroopan johtava hedelmöityshoitoklinikka

OvuMia on  Suomen suurin hedelmöityshoitoihin keskittynyt klinikkaketju ja Pohjois-Euroopan johtava toimija, jonka asiakkaille on syntynyt yli 12.000 vauvaa. Ovumia tekee yli 70 prosenttia Suomessa tehtävistä munasolulahjoitushoidoista. Ovumialla on suomalaisista hedelmöityshoitoklinikoista eniten suomalaisten asiakkaiden lisäksi ulkomaalaisia asiakkaita mm. Ruotsista, Norjasta, Sakasasta, Sveitistä, Itävallasta, Hollannista, Englannista, Irlannista, Venäjältä, Kanadasta ja Yhdysvalloista.

Ovumia aloitti vuonna 2013 investoimaan naisesta- ja miehestä johtuvan lapsettomuuden hoito- ja laboratoriomenetelmien kehittämiseen yhteistyössä Tekesen kanssa. Yhtiö onkin investoinut yli 2,5 miljoonaa euroa lapsettomuuden hoitoprosessimenetelmien räätälöintiin sekä johtamis- ja potilashallintamenetelmien kehittämiseen vuosina 2013-2017. Näiden kehityshankkeiden seurauksena yhtiö on nyt alkionvalinnan, alkiodiagnostiikan, munasolupankkiteknologian ja alkioviljelyn teknologiajohtaja. Esimekiksi yhden alkion siirrossa saavutettiin yli 60 prosentin raskaustulokset munasolulahjoitushoidoissa vuonna 2016. Samanaikaisesti yhtiön asiakasprosessit on kehitetty asiakkaalle lisäarvoa tuottavaksi ja kokonaisuutta hallitaan itse räätälöidyn sähköisen johtamis- ja potilashallintajärjestelmän avulla.

Esimerkkinä Ovumian osaamisesta on Aurora-vauva, jonka syöpään sairastuneen äidin munasarjakudos pakastettiin. Pakastetun munasarjakudoksen kautta äidin toive uusista lapsista toteutui, vaikka syöpähoidot lopettivat munasarjojen toiminnan. Ovumia toteutti munasarjakudoksen pakastuksen ja sulatuksen sekä kaikki hedelmöityksen vaativat laboratoriotyöt. Hanke tehtiin yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Koska Ovumialla on nyt klinikat Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä, antaa järjestely hyvän mahdollisuuden lisätä asiakaskuntaa soteuudistuksen astuessa voimaan vuonna 2020.

Ovumian kilpailuedut ovat skaalautuvia

Ovumian kilpailuedut koostuvat seuraavista asioista.

  1. Kansainvälisen asiakkaan palveluprosessista
  2. Omasta johtamis- ja potilashallintajärjestelmästä
  3. Teknologiaa ja osaamista hyödyntävistä sukusolupankeista
  4. Alkionvalinnassa ja alkiodiagnostiikassa käytettävistä tekniikoista
  5. Alkioviljelyyn liittyvästä kokemuksesta ja toimintatavoista
  6. Kyvystä kasvaa orgaanisesti ja yritysjärjestelyiden avulla.

Ovumia on Mehiläisen jälkeen Suomen toiseksi suurin hedelmöityshoitoklinikka ja ainoa klinikkaketju, joka on keskittynyt ainostaan lapsettomuuden hoitoon. Ovumian markkinaosuus yksityisistä hedelmöityshoitopalveluista on Ovumian oman arvion mukaan 20 prosenttia. Ovumia on markkinajohtaja munasolulahjoitushoidoissa Suomessa 70 prosentin markkinaosuudella. Ovumia tekee ainoana Suomessa lähes kaikki munasolulahjoitushoidot suoraan munasolupankista, joka nopeuttaa hoitoprosessia merkittävästi ja antaa asiakkaalle enemmän valinnanvapautta hoidon suhteen. Yhtiön pääkilpailijoina ovat Mehiläinen valtakunnallisesti ja Dextra Helsingissä. Ovumia tavoittelee yritysjärjestelyn avulla merikittävää kasvua pääkaupunkiseudulla sekä ennen kaikkea merkittävästi lisää ulkomaalaisia asiakkaita. Lisäksi Ovumialla on hyvät mahdollisuudet lisätä asiakaskuntaa soteuudistuksen astuessa voimaan vuonna 2020.

Ovumia kilpailee eurooppalaisten ja yhdysvaltalaisten klinikoiden kanssa kansainvälisistä asiakkaista, jotka haluavat tehdä munasolulahjoitushoitoja ja/tai hyödyntää uusinta geeniteknologiaa alkiovalinnassa ja – diagnostiikassa. Yhtiön liikevaihdosta reilut 20 prosenttia tuli ulkomaalaista asiakkaista ja yhtiön on tarkoitus listää ulkomaalaisten asiakkaiden määrä kolmannekseen tulevan kahden vuoden aikana.

Kasvua yritysostojen kautta

Ovumia integroi Terveystalolta ostamansa Fertinova Tampere klinikan osaksi Ovumiaa vuonna 2016. Ovumia on toukokuussa 2017 ostanut Suomen Terveystalolta liiketoimintakaupan myötä koko Fertinova brändin sekä Fertinova Helsinki ja Jyväskylä klinikat niihin kuuluvine laitteineen ja henkilökuntineen. Kauppa astui voimaan 18.8.2017.

Fertinova hedelmöityshoitoklinikoiden kaupan avulla Ovumia tavoittelee voimakasta kasvua pääkaupunkiseudun 1,1 miljoonan henkilön talousalueella, sekä merkittävää lisäystä sen kansainväliseen, erityisesti Keski-Eurooppalaiseen asiakaskuntaan. Helsingistä tulee parempien liikenneyhteyksien vuoksi yhtiön kansainvälisten asiakkaiden keskus. Lisäksi pääkaupunkiseudun palveluvalikoimaa lajennetaan hysteroskopiaan, ennakoivaan munasolupakastukseen, alkiovalintaan PGS, alkiodiagnostiikkaan PGD, hedelmällisyysneuvontaan ja raskauden aikaiseen seurantaan.

Ovumia on viimeisen kuuden vuoden aikana käynyt lävitse laajan joukon yritysjärjestelykohteita eri puolilla Euroopaa. Yritys haluaa tehdä seuraavan yrityskaupan vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla ja tämän jälkeen vielä yhdestä kolmeen yritysjärjestelyä, joiden avulla liikevaihto kasvaisi 34 miljoonaan euroon.  Uusien kohteiden haltuunotossa Ovumia tuo kohdeyritykseen kansainvälisten asiakkaiden palveluprosessin ja päivittää hedelmöityshoitolaboratorion käyttämät tekniikat ja prosessit erityisesti alkionvalinnan, alkiodiagnostiikan, alkioviljelyn,  sukusolupankitoiminnan ja DNA diagnostiikan osalta, sekä ottaa käyttöön kehittämänsä johtamis- ja potilashallintajärjestelmän lisäten siten ostettavan kohteen suorituskykyä ja helpottaen hedelmöityshoitoihin liittyvän asiantuntemuksensa avulla kohteen haltuunottoprosessia. Yhtiö tutkii myös kasvumahdollisuuksia yhteistyössä muiden teollisten toimijoiden kanssa.

Ovumia haluaa kerätä 1,0 – 2,4 miljoonaa euroa toteuttaakseen yritysjärjestelypohjaista kasvusuunnitelmaansa, jossa Ovumian kehittämät asiakas- ja laboratoriokäytännöt ja tekniikat otetaan uusissa yksiköissä käyttöön. Yhtiö on arvioinut, että nyt toteutettavan annin, sekä käyttöpääoma ja lainarahoituksen avulla yhtiö voi toteuttaa uuden yritysjärjestelyn vuoden 2018 jälkimmäisellä puoliskolla. Sen jälkeen uusien yrityskauppojen rahoitus pyriytään järjestetään pääaisassa Ovumian käyttöpääoman ja pankkilainojen avulla.

Ovumiaan pääsee sijoittamaan Invesdorin kautta. Jaettava omistusosuus on 12,58 – 26,06 prosenttia ja yrityksen arvoksi on määritelty vajaa 7 miljoonaa euroa. Yrityksen arvostusta voi verrata vuoden 2018 liikevaihtotavoitteeseen, joka on 6,9 miljoonaa euroa. Joukkorahoituskampanja on käynnissä 10.10.2017 asti.

Kommentoi
Ylös
>