Rahoitusteoriaa

Kannattaako sijoittajan peesata pörssiyhtiön sisäpiiriläisiä?

Tokmannin pääomistaja myi koko osakepottinsa. Sisäpiirin kauppoja hyödyntämällä voi sijoittaja päästä ylituottoihin.

Tokmannin listanneen pääomasijoittajan holdingyhtiö Cidron Disco ilmoitti myyneensä nopeutetussa tarjousmenettelyssä koko omistuksensa yhtiössä vastaten 8,95 miljoonaa osaketta ja 15,2 prosenttia osakemäärästä. Myyntihinta oli 7,60 euroa per osake, kun eilinen päätöskurssi oli 8,08 euroa.

Tokmannin osakekurssi laski keskiviikkona yli 6,4 prosenttia.

Pitäisikö sijoittajien olla huolissaan kun sisäpiiriläinen, tässä tapauksessa pääomistaja, myi kaikki osakkeensa?

Osakemyyntien motiiveja on moneksi

Esimerkiksi FIM kertoi aamukatsauksessaan, että pääomasijoittajan poistuminen yhtiöstä voi tukea osaketta pidemmällä aikavälillä. OP:n analyytikon, Niclas Catanin mukaan lyhyellä aikavälillä myynti voi painaa osaketta, mutta pitkällä aikavälillä omistuksen hajaantuminen laajemmalle joukolle parantaa osakkeen likviditeettiä, mikä on sijoittajanäkökulmasta hyvä asia.

Lisäksi sisäpiiriläisten myynnit eivät ehkä ole tulevien tuottojen kannalta niin merkityksellisiä kuin ostot.

Kun sisäpiiriläinen ostaa osakkeita, on se yleensä merkki siitä että sisäpiiriläisellä – esimerkiksi johdolla tai pääomistajilla – on muita sijoittajia paremmat tiedot yhtiön tulevaisuuden näkymistä. Sisäpiirin ostot ovat siis selkeästi positiivinen signaali.

Kun sisäpiiriläinen myy osakkeita, ei tilanne ole ihan yhtä yksioikoinen. Myynti ei välttämättä tarkoita että sisäpiiri olisi jättämässä uppoavan laivan.

Esimerkiksi Tokmannin tapauksessa osakkeet myynyt sisäpiiriläinen on pääomasijoittaja. Pääomasijoitusrahastoilla on sijoituksilleen yleensä ennalta määritelty rajallinen sijoitusaika, jonka jälkeen pääomasijoittaja haluaa realisoida sijoituksensa tuotot. Kyseessä ei siis ole välttämättä viesti siitä, osakekurssi olisi noussut kestämättömän korkealle.

Mitä kertoo rahoitustutkimus?

Akateemisessa sijoitustutkimuksessa on tutkittu sisäpiiritiedon hyötyjä eli sitä, voiko sijoittaja saada sisäpiirikauppoja seuraamalla ja hyödyntämällä ylituottoja. Jos markkinat olisivat täydellisen tehokkaat, ei osakkeen hintakehityksellä, fundamenteilla tai millään muullakaan tiedolla kukaan voisi saada ylituottoja. Ei myöskään sisäpiiritiedolla.

Anssi Suikkanen tutki Tampereen Yliopiston pro gradu -työssään sisäpiirikauppojen hyödyntämistä sijoitusstrategiassa.

Suikkanen selvitti voiko sijoittaja saavuttaa tilastollisesti merkitsevää epänormaalia tuottoa Helsingin pörssissä seuraamalla pörssiyhtiön sisäpiirin osakekauppoja. Tutkimusaineistona oli 82 Helsingin pörssin yhtiön sisäpiirin osakekaupat vuosilta 2008 – 2009.

Suikkanen analysoi erikseen sekä osakeostoille että -myynneille, koska sisäpiirin osakekauppojen taustalla vaikuttavat eri motiivit.

Pro Gradu -tutkimuksen tulokset olivat mielenkiintoisia.

Sisäpiirikaupat näyttivät antavan oikean signaalin markkinoille. Eli sisäpiirin ostot johtivat ylituottoihin ja sisäpiirin myynnit vastaavasti alituottoihin. Tuloksia voitaneen tulkita siis siten, etteivät markkinat ole täydellisen tehokkaat ja sisäpiirillä on muita sijoittajia parempaa tietoa yritystensä näkymistä.

Tosin osakeostojen osalta operatiivinen johto on ainoa sisäpiiriryhmä, jonka kauppoja seuraamalla pystyy saavuttamaan tilastollisesti merkitsevää ylituottoa. Suikkasen mukaan ylituotto 9 kuukauden tuottoperiodilla on keskimäärin 5,7 prosenttia ja 12 kuukauden tuottoperiodilla 6,3 prosenttia.

Osakemyyntien osalta alituotot ovat vähintään tilastollisesti merkitseviä kaikkien sisäpiiriläisten, ylimmän johdon ja operatiivisen johdon osalta kaikilla tuottoperiodeilla. Sen sijaan hallitusten jäsenten osakemyyntien jälkeiset alituotot eivät ole tilastollisesti merkitseviä yhdenkään tuottoperiodin osalta.

Sisäpiirin myyntien jäljittelyllä on kuitenkin vaikea saada ylituottoa. Sillä jos sijoittajat eivät omista sisäpiirimyyntiä tehneen yhtiön osakkeita ennen varsinaista sisäpiirin myyntiä, niin osakemyyntien informaatioarvon hyödyntäminen on Suikkasen mukaan haastavaa, vaikka myynneissä esiintyisikin huomattavaa alituottoa. Osakkeen lyhyeksi myynti ei näin ollen olisi kannattavaa.

Osa akateemisista tutkimuksista osoittaa, että vain sisäpiirin ostoilla on saatu ylituottoa, ei sisäpiirin myynneillä. Esimerkiksi tutkijat havaitsivat amerikkalaisilla osakemarkkinoilla sisäpiirin ostojen tuovan kuuden prosentin ylituoton vuositasolla, kun sisäpiirin myynnit eivät tuoneet merkittävää ylituottoa.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös