Markkinakommentit

Sijoitusstrategi: Sijoita osakkeisiin

Äskettäinen tapahtunut markkinakorjaus on tuonut osakkeiden arvostukset aiempaa houkuttelevammalle tasolle.

Äskettäinen tapahtunut markkinakorjaus on tuonut osakkeiden arvostukset aiempaa houkuttelevammalle tasolle, arvioi päästrategi Luca Paolini Pictet Asset Management -yhtiön syyskuun Barometer-katsauksessa.

Osakkeiden alentunut arvostus luo tilaa osakkeiden nousulle vuoden viimeisinä kuukausina varsinkin Euroopassa ja joissain osissa Aasiaa.

Paolinin mukaan talous- ja inflaatio-olosuhteet ovat luomassa osakkeita suosivaa ympäristöä. ”Siksi olemme siirtäneet osakkeet ylipainoon ja pudottaneet käteisen neutraaliin painoon”, päästrategi toteaa.

Sijoittajien kannattaa siis taas kohdistaa varojaan riskiomaisuuslajeihin, Paolini suosittaa. Viimeaikaisista heikkouden merkeistä huolimatta maailmantalous jatkaa kasvuaan. Päättäjät eivät myöskään osoita halua tiukentaa rahaohjaksiaan tällä hetkellä.

Pictetin analyysin mukaan mukaan rahapoliittista elvytystä käytetään edelleen reippaasti. Keskuspankit ovat painaneet noin kaksi biljoonaa dollaria uutta rahaa tänä vuonna. Yhdessä alhaisen inflaation kanssa tämä pitää reaalikorot nollan alapuolella monessa maailmankolkassa.

Yhdysvallat ja Eurooppa eri poluilla

Osakkeetkaan eivät ole kaikilla markkinoilla houkuttelevia. Osakkeissa suhteellisesti kalleimmilla yhdysvaltalaisilla osakkeilla on Pictetin mukaan rajallisimmin mahdollisuuksia.

Yhdysvaltain talouden näkymät ovat epävarmempia kuin muualla, ja Yhdysvaltain keskuspankki voi joutua lieventämään suunnittelemiaan leikkauksia taseeseensa ja keskeyttämään korkojen nostot tältä vuodelta vakavan virheliikkeen pelossa.

Euroalueen osakkeet hyötyvät sen sijaan edelleen alueen talouden trendiä paremmasta kasvusta, jota kiihdyttää pääasiassa kasvava kotitalouksien kulutus. Markkinoiden näkemykset eurooppalaisten yritysten tulosten kasvusta pitkällä aikavälillä ovat kirkastumassa, kuten myös odotukset kehittyvien markkinoiden talouksien kehityksestä Latinalaista Amerikkaa lukuun ottamatta.

Iso-Britannia hyötynee edelleen punnan heikentymisestä siitä huolimatta, että maan taloudessa on merkkejä pehmentymisestä. Aasialaisissa osakkeissa vahva kasvu yhdistyy suhteellisen houkutteleviin arvostuksiin. Hälytysvaloja vilkuttaa kuitenkin Pohjois-Korean hyökkäävyys, joka lisää poliittista riskiä alueella.

Joukkolainat paineessa

Korkosijoituksissa tilanne on osakemarkkinoihin verrattuna hyvin erilainen.

”Alipainomme joukkolainoissa on entisellään, sillä uskomme omaisuusluokan pysyvän paineen alla kaudella, jolloin talouden kasvu on vakaata, inflaatio ei todennäköisesti laske enempää ja korkojen ei juurikaan odoteta nousevan”, Paolini kertoo.

Joko tärkeimmät talouden indikaattorit ovat liian optimistisia tai joukkolainamarkkinat ovat liian pessimistisiä. Viime aikoina näiden näkymien välille on avautunut kuilu, joka loppujen lopuksi kuroutuu kiinni ja silloin joukkolainat kärsivät, Paolini toteaa.

”Jotenkin järjenvastaisesti Yhdysvaltain valtionlainat ovat paremmassa asemassa kuin muiden kehittyneiden talouksia valtionlainat, jos joukkolainamarkkinat todella päätyvät laskuun. Siksi pidämme alipainon valtionlainoissa koko kehittyneessä maailmassa Yhdysvaltoja lukuun ottamatta. Sitä vastoin kehittyvien markkinoiden joukkolainat paikallisessa valuutassa näyttävät houkuttelevilta varsinkin, kun odotamme keskuspankkien reagoivan heikentyneisiin inflaatiotrendeihin tärkeimmillä kehittyvillä markkinoilla.”

Pictet pitää alipainon eurooppalaisissa investointiluokan ja high-yield-joukkolainoissa, jotka ovat kalliita.

”Odotamme nimittäin EKP:n osto-ohjelman kaventamista lähitulevaisuudessa. Samaan aikaan luottomarkkinoilla voi olla kehittymässä ongelmia: luottoja on laskettu liikkeelle paljon, ja erittäin vahvasti nousumarkkinoihin uskovien sijoittajien voi olla vaikeaa käyttää niitä.”

Kommentoi
Ylös
>