Sijoitusideat

Listautuva Titanium toimii kasvavilla varallisuuden hoidon markkinoilla

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

First North -markkinapaikalle listautuva omaisuudenhoitaja Titanium panostaa palveluiden laajentamiseen, edelläkävijyyteen uusissa tuotteissa ja palveluissa, sekä liiketoiminnalliseen joustavuuteen.

Omaisuudenhoitaja Titanium listautuu First North -markkinapaikalle. Listautumisannissa tarjottavien osakkeiden merkintäaika alkoi 25.9.2017 ja se päättyy arviolta 6.10.2017

Listautumisannissa tarjotaan merkittäväksi enintään 827 500 yhtiön uutta osaketta ja kaikki yhtiön nykyiset osakkeenomistajat tarjoavat ostettavaksi yhteensä enintään 2 440 000 yhtiön olemassa olevaa osaketta. Jos listautumisanti ylimerkitään, myyjät ovat sitoutuneet lisäämään ostettavaksi tarjottavien myyntiosakkeiden määrää enintään 821 390 myyntiosakkeen lisämyyntierällä. Listautumisanti koostuu yleisöannista, instituutioannista ja henkilöstöannista.

Suomalaisten kotitalouksien varallisuudesta valtaosa on ollut sidottuna asuntoihin ja asunto on edelleen kotitalouksilla ylivoimaisesti suurin varallisuuden muoto, vaikka muut sijoitusmuodot ovatkin yleistyneet. Kotitalouksien asuntojen ulkopuolisesta sijoitusvarallisuudesta huomattava osa makaa edelleen pankkien käyttötileillä tehottomassa käytössä. Kotimainen omaisuudenhoitomarkkina kärsi pahoin vuoden 2008 finanssikriisistä ja markkinan koko ylitti 2008 tason vasta vuonna 2014.

Titanium hyötyy omaisuudenhoidon kasvusta.

Titanium on kiinteistövarainhoitoon erikoistunut kotimainen varainhoitaja. Yritys on perustettu vuonna 2009 ja sen keskimääräinen liikevaihdon kasvu vuosina 2011-2016 on ollut 54 prosenttia. Titanium hallinnoiman varallisuuden määrä oli alkuvuonna 2017 noin 257 miljoonaa euroa.

Titanium on keskittynyt kiinteistövarainhoitoon ja yhtiön hallinnoitavasta varallisuudesta 74 prosenttia on yhtiön kahdessa kiinteistörahastoissa, joista toinen sijoittaa hoivakiinteistöihin ja toinen asuntoihin. Titanium Hoivakiinteistö on näistä kahdesta merkittävämmän kokoinen.

Monikin yksityissijoittaja pääsee suoraan kiinni asuntomarkkinaan, mutta isommat kiinteistöt vaativat, hajautus huomioon ottaen, niin suuren pääoman, että erikoissijoitusrahasto on käytännössä lähes ainoa yksityishenkilön keino sijoittaa kiinteistöihin. Kiinteistösijoittaminen on osakesijoittajia houkutteleva vaihtoehto hajautuksen ja pitkien vuokrasopimusten takia. Titanium Hoivakiinteistön vuokrausaste on sata prosenttia ja vuokrasopimusten keskipituus on 10,7 vuotta. Tämä on jo niin pitkä vuokra-aika, että se kantaa normaalipituisen taantumankin yli.

Ymmärrettävästi kiinnostus erityisesti avoimia kiinteistörahastoja kohtaan onkin voimistunut merkittävästi viime vuosina ja avointen kiinteistösijoitusrahastojen sijoitusten arvo on lähes kolminkertaistunut viimeisen kahden vuoden aikana.

Titanium hyötyy

Titaniumin listautumisanti tarjoaa houkuttelevia mahdollisuuksia

Titaniumin saamat palkkiotuotot muodostuvat hoidettavan varallisuuden perusteella maksettavista hallinnointipalkkioista, arvonkehitykseen perustuvista tuottosidonnaisista palkkioista, merkintä- ja lunastuspalkkioista, sekä transaktiopalkkioista.

Titaniumin tavoite on kasvaa vakaasti ja kannattavasti kasvavaa osinkoa maksaen. Yrityksen strategian mukaisesti tähän päästään nykyisten rahastojen ja palvelujen laajentumisella, olemalla edelläkävijänä uusien tuotteiden ja palveluiden markkinoille tuomisessa sekä liiketoiminnallista joustavuutta ja yrittäjävetoisen organisaation ketteryyttä hyödyntämällä.

Sijoitusrahastojen ja varainhoidon pääomien määrä on ollut tasaisessa kasvussa Suomessa, ja erityisesti kiin­teistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Titanium hyötyy tästä kehityksestä hoivakiinteistö- ja asuntorahastojen innovatiivisena edelläkävijänä.

Titaniumin kannattavuus on viime vuosina ollut erinomaisella tasolla. Yhtiön käyttö- katemarginaali vuonna 2016 oli 52 prosenttia edustaen toimialan ehdotonta parhaimmistoa. Poikkeuksellisen korkea marginaalitaso johtuu Hoivankiinteistön poikkeuksellisesta tuottorakenteesta sekä yhtiön erinomaisesta kulutehokkuudesta. Inderes näkeekin skaalautuvan kulurakenteen olevan yksi Titaniumin arvon ajureista.

Inderesin mukaan Titanium on edullisesti hinnoiteltu

Inderes laskee Titaniumin listautumista edeltävän arvon olevan 57 miljoonaa euroa, kun osakeannin valuaatio on 50 miljoonaa euroa. Inderesin laskujen mukaan sijoittaja saa siis merkitä osakkeita 12 prosentin alennuksella.

Vuoden 2017 ennusteen mukaan Titaniumin P/E on 9,9, EV/EBITDA 7,0 ja osinkotuotto 7,6 prosenttia. Samalla vuodelle 2017 odotetaan 54,5 prosentin liikevaihdon kasvua.

Titaniumin liikevaihto on kasvanut historiallisesti kovaa vauhtia, kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy.

Titanium on kasvanut kovaa vauhtia.

Lähde: Titanium markkinointiesite

Inderes odottaa Titaniumin kannattavuuden pysyvän lähivuodet nykyisellä erinomaisella tasollaan ja olevan linjassa yrityksen taloudellisten tavoitteiden kanssa.

Inderesin analyysin mukaan Titaniumin potentiaali on nykyisten tuotteiden orgaanisessa kasvussa, uusissa tuotteissa ja kassavirran ja taseen mahdollistamissa korkeissa osingoissa. Titaniumin sisältämät riskit liittyvät riippuvuuteen avainhenkilöistä, Hoivakiinteistörahaston palkkiotason kestävyyteen, riippuvuuteen Hoivakiinteistörahastosta, korkojen nousuun, sekä riippuvuuteen jakelukumppaneista. Inderesin mukaan Tianiumin korkeampi riskiprofiili heijastuu arvostuskertoimissa. Titaniumiin sijoittavan on siis hyvä olla tietoinen riskeistä, mutta toisaalta riskiprofiilin lasku nostaisi hyväksyttäviä kertoimia ja vahva osinko tarjoaa osakkeelle hyvää pohjatuottoa.

Inderes odottaa varainhoitomarkkinan positiivisen kehityksen jatkuvan vielä lyhyellä aikavälillä, kun Euroopan taloussyklin kääntyminen yhdessä EKP:n aggressiivisten toimien kanssa pitää pääomamarkkinoiden kehityksen nousujohteisena ja transaktioiden määrän suotuisana.

Titanium on Inderesin mukaan sijoittajaprofiililtaan selkeä kasvuyhtiö ja Inderes odottaa Titaniumin vahvan tuloskasvun myös jatkuvan. Titaniumissa siis yhdistyvät kova kasvu, alhainen arvostus ja vahva osinkotuotto.

Mikäli Titaniumin listautumisanti kiinnostaa, saat lisätietoa täältä. Kannattaa myös tutustua listautumisen markkinointiesitteeseen.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös