Rahoitusteoriaa

Tutkimus: Luonteenpiirteet vaikuttavat sijoittajien päätöksentekoon – ”sosiaaliset” suosivat arvo-osakkeita

tutkija Andrew Conlinin väitöskirja auttaa ymmärtämään sijoituskäyttäytymistä selittämällä sijoittajien päätöksentekoa heidän luonteenpiirteillään.

Tutkimustuloksilla on uutuusarvoa, sillä luonteenpiirteiden merkitystä ei ole juurikaan tutkittu rahoitustutkimuksessa.

Conlinin väitöskirjan mukaan luonteenpiirteiden ja riskinkarttamisen asteen välillä on yhteys. Tutkimuksessa mitattiin yksityishenkilön riskinkarttamisen astetta toisaalta hänen osakeomistuksensa rakenteen perusteella ja toisaalta kyselytutkimuksen avulla.

Sijoittajien luonteenpiirteiden ja muodostettujen riskinkarttamisen astetta mittaavien muuttujien väliset korrelaatiot muodostavat selkeän rakenteen. Conlinin mukaan eräät luonteenpiirteet ovat merkitsevässä riippuvuussuhteessa muun muassa sijoittajan osakesalkun volatiliteettiin, salkkuun sisällytettyjen osakesarjojen määrään ja sijoittajan kaupankäyntiaktiivisuuteen.

Luonteenpiirteitä kuvaavien muuttujien ja riskinkarttamisastetta kuvaavien muuttujien välisen yhteyden perusteella luonteenpiirteitä tulisi tarkastella ennemminkin erillisinä sijoittajien preferenssejä kuvaavina muuttujina kuin riskinkarttamisasteen taustalla olevina perustekijöinä.

Luonteenpiirteet ovat yhteydessä siihen, suosiiko sijoittaja arvo- vai kasvuosakkeita ja/tai alhaisen markkina-arvon tai korkean markkina-arvon yhtiöiden osakkeita.

Tutkimustulokset osoittavat, että ”tuhlaavammat” sijoittajat suosivat korkean markkina-arvon omaavia kasvuosakkeita, kun taas ”impulsiivisemmat” sijoittajat suosivat alhaisen markkina-arvon omaavia kasvuosakkeita. Vastaavasti ”sentimentaalisemmat” sijoittajat suosivat ylipäätään alhaisen markkina-arvon omaavia arvo-osakkeita, kun taas ”sosiaaliset” sijoittajat suosivat alhaista markkina-arvoa suunnaten kiinnostustaan samalla arvo-osakkeisiin.

Master of Science (Econ.) Andrew Conlin väittelee Oulun yliopistossa 15.9.2017. Rahoituksen alaan kuuluvan väitöskirjan otsikko on Essays on personality traits and investor behavior (Kolme esseetä luonteenpiirteistä ja sijoituskäyttäytymisestä).

Kommentoi
Ylös
>