Sijoitusideat

TWID tarjoaa mahdollisuuden hyötyä verkkokoulutuksen kasvavista markkinoista

TWID on digitaalisuuden keskiössä toimiva yritys, joka on kasvanut kovaa vauhtia

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Verkkokoulutus on kasvuala, jonka kärjessä toimii suomalainen TWID. Yrityksen jatkuva kuukausittainen ohjelmistotulo on kasvanut 346 prosenttia kolmessa vuodessa.

TWID toimii digitalisoitumiskehityksen keskiössä ja on kahdessa vuodessa kasvanut Suomen johtavaksi verkkokoulutusohjelmistoksi. Vuonna 2010 perustettu TWID tarjosi aluksi verkkosivua, markkinointityökaluja sekä interaktiivista asiakasyhteisöä. Verkkokoulutusta ei vielä tuolloin hyödynnetty.

Vuonna 2015 toteutetun strategiamuutoksen taustalla oli voimakkaasti kasvavien kansainvälisten verkkovalmennustrendien lisäksi yhteistyö Suomen ensimmäisen menestyneen verkkovalmentajan Jutta Gustafsbergin kanssa. Suosittu dieettivalmentaja Gustafsberg kasvatti TWID-ohjelmistolla FitFarm-liiketoimintansa muutamassa vuodessa yli 100 000 rekisteröityyn käyttäjään ja miljoonaluokan liikevaihtoon.

Strategiamuutoksen myötä aloitettiin uuden TWID 5 -verkkokoulutusohjelmiston kehitystyö. Uuden ohjelmiston merkittävin etu on itsepalveluna tapahtuva helppo ja nopea käyttöönotto, joka mahdollistaa erinomaisen skaalautuvuuden ja kansainvälisen kasvun.

Toinen merkittävä vahvuus on lokalisaatio. TWID on ainoa ohjelmisto, joka tarjoaa kansainvälisillä markkinoilla eri kieliversiot ja integraatiot paikallisiin maksujärjestelmiin sekä paikallisen tuen ohjelmiston käyttöönotossa. Ohjelmiston helppokäyttöisyys sekä vahva lokalisaatio tuovat kilpailuedun, jota asiakkaat arvostavat.

Kansainvälinen toimija nopeasti kasvavilla globaaleilla markkinoilla

Koulutus on digitalisaation tuomassa voimakkaassa murroksessa – verkkopohjaisena tarjottava koulutus lisääntyy jatkuvasti.

Perinteinen koulutusliiketoiminta on aika-, paikka- ja henkilösidonnaista. Verkkopohjainen koulutus tarjoaa kouluttajille ja konsulteille mahdollisuuden toteuttaa aikaisempaa kannattavampaa ja skaalautuvampaa liiketoimintaa. Kouluttajat ja asiakkaat säästävät aikaa ja rahaa, kun valmennuksiin voi osallistua milloin ja missä tahansa. Kasvokkainen aika kouluttajan ja valmennettavan välillä voidaan säästää vaativiin koulutusmoduuleihin. Toimivan koulutusohjelmiston avulla säästetty aika voidaan käyttää liiketoiminnan kehittämiseen. Moninaiset verkkopohjaisen kouluttamisen hyödyt luovat suuret odotusarvot koko globaalin verkkokoulutusmarkkinan kasvulle.

Globaalin verkkokoulutusmarkkinan on Market Research Futuren mukaan arvioitu olevan tällä hetkellä arvoltaan 150 miljardia dollaria. Verkkokoulutusmarkkinan vuotuisen kasvuvauhdin on arvioitu olevan 24 prosenttia. Docebon mukaan Euroopan verkkokoulutusmarkkinan arvo vuonna 2016 oli yhdeksän miljardia dollaria.

TWID:in tekemän markkinatutkimuksen mukaan Euroopassa on noin puoli miljoonaa kouluttaja- ja konsultointiyritystä. Näistä 30 prosenttia eli 150 000 yritystä kuuluu TWID:in kohderyhmään. Potentiaalinen ohjelmistotulo Euroopassa on 3,75 miljardia euroa, josta TWID tavoittelee 5 prosentin osuutta. Tämä tarkoittaa noin 188 miljoonaa euroa. TWID tarjoaa uusilla markkinoilla kieliversiot ja integraatiot paikallisiin maksujärjestelmiin sekä paikallisen tuen ohjelmiston käyttöönotossa.

Huippuvalmentajat kouluttavat jo nyt globaalisti verkossa ilman aika- ja paikkariippuvaisuutta, ja pystyvät näin skaalaamaan omaa liiketoimintaansa. He palvelevat parhaimmillaan tuhansia asiakkaitaan samaan aikaan virtuaalisten valmennusten avulla. Euroopassa on iso määrä valmentajia, jotka haluavat kouluttaa useammassa maassa. Yleensä kansainvälisesti menestyvä valmentaja haluaa koulutusohjelmiston, jossa on monipuoliset kieliversiot, paikallinen maksupalvelu ja paikallinen tuki käytettävissä. TWID on markkinoiden ainoa ohjelmisto, jolla on vahvat lokalisaatio-ominaisuudet.

Skaalautuva liiketoimintamalli ja vahva kansainvälinen kilpailuetu

TWID käyttää kuukausipohjaista hinnoittelua, jolla asiakas saa käyttöönsä sekä ohjelmiston, että henkilökohtaisen palvelun. Liiketoimintamalli tuo tasaista ja jatkuvaa kassavirtaa, jonka koko on tällä hetkellä 327 000 euroa vuodessa.

Samalla uudet asiakkaat ja entisten asiakkaiden siirtyminen laajempiin palvelukokonaisuuksiin tuovat liikevaihtoon kasvua. Tämä kasvu on ollut kovaa, sillä jatkuva ohjelmistotulo on kasvanut 346 prosenttia kolmessa vuodessa. Vuoden 2015 puolivälistä lähtien, verkkokoulutusohjelmistojen asiakasmäärä ja kuukausittainen ohjelmistotulo (MRR) on kasvanut tasaista yli 65 prosentin vuosivauhtia.

TWID käyttää liiketoimintamallia joka perustuu kasvavaan, mutta jatkuvaan kuukausitaiseen ohjelmistotuloon .Verkkokoulutus, verkkokoulutusohjelma.

Muutosvaiheen aikana vuosiliikevaihto on pysynyt noin 330 000 euron tasolla. Tämä johtuu siitä, että samalla kun verkkokoulutusohjelmiston kuukausilaskutus on kasvanut, välittömästi liikevaihdossa näkyvä asiakaskohtainen räätälöinti on vähentynyt. Vanhan strategian mukaisten kuntokeskusasiakkaiden poistuma on ollut viime vuosina suurta. Tästä huolimatta yrityksemme kokonaisohjelmistotulo kasvoi vuoden 2016 aikana 61 prosenttia, ja se edustaa nyt lähes 90 prosenttia kokonaisliikevaihdosta.

Suurin osa vanhan strategian mukaisista kuntokeskusasiakkaistamme on nyt poistunut, ja vuoden 2017 alusta lähtien myös TWID Oy:n kokonaisliikevaihto on ollut kasvusuunnassa. Liikevaihto tulee nyt pääosin verkkovalmennusohjelmistosta projektien sijaan. Isotkin kaupat tuloutuvat liikevaihdossa hitaasti mutta kannattavasti asiakkaan usean vuoden elinkaaren aikana.

Kuten alla olevasta kuvaajasta näkee, ovat kasvutavoitteet edelleen korkealla ja seuraavaksi yritys suuntaa muihin Pohjoismaihin, Hollantiin ja Venäjälle.

Verkkokoulutusala kasvaa erittäin nopeasti ja TWIDIN tavoitteet ovat korkealla. Verkkokoulutus, verkkokoulutusohjelma

TWID:in kilpailijat ovat pääosin amerikkalaisia ohjelmistoyrityksiä kuten Kajabi ja Teachable. Suomessa pienten valmentajien asiakkuuksista kanssamme kilpailee Campwire. Kilpailijoiksi voidaan laskea myös räätälöidyt WordPress-pohjaiset sivustot. Niiden käyttöönotto ja tekninen ylläpito on kuitenkin yksittäiselle asiakkaalle työlästä ja kallista. TWID onkin saanut viime vuosina uusia asiakkaita entisistä Campwire- ja WordPress-käyttäjistä.

TWID:in kilpailuetuja ovat erittäin yksinkertainen ja nopea käyttöönotto, helppo ylläpito, moderni verkkokoulutusohjelmisto sekä kattava lokalisointi kansainvälisille markkinoille.

Lokalisointi tarjoaa kilpailuetua erityisesti kansainvälistä liiketoimintaa tavoitteleville valmentajille. Viimeisen vuoden aikana TWID on saanut uusia kansainvälisiä prospekteja ja asiakkaita valmentajista, jotka haluavat toimia useilla markkina- ja kielialueilla. TWID on heille ainoa potentiaalinen palveluntarjoaja, sillä se tarjoaa valmiin monikielisen järjestelmän ilman isoja investointeja. Kansainvälisille markkinoille pyrkivät valmentajat tarvitsevat valmennusalustan, jolla on mahdollista palvella asiakkaita paikallisella kielellä ja paikallisilla maksutavoilla. Lisäksi menestyneet valmentajat haluavat ohjelmistoon liittyvän tuen paikalliselta osaajalta.

TWID on luonut asiakkaillensa tuotteistetun käyttöönottoprosessin ja siihen liittyvän eri kielille lokalisoitavan automatisoidun opastuksen. Tämän avulla TWID:in asiakkaat ja kumppanit kykenevät toteuttamaan palvelun käyttöönoton ja julkistamisen itsenäisesti erittäin kustannustehokkaasti.

Edellä mainitut seikat luovat TWID:ille vahvan kilpailuasetelman globaalissa markkinakentässä pääosin amerikkalaisia kilpailijoita vastaan.

Kaupallisesti kokenut tiimi

TWID:in taustalla on vahva osaajajoukko ohjelmistoalan kansainvälisiä ammattilaisia sekä kokeneita enkeli- ja rahastosijoittajia.

Pääomistajia ovat perustaja Jari Kaitera, suomalaiset tunnetut yksityissijoittajat Markku Kaloniemi ja Ari Korhonen, Yhdysvalloissa ja Aasiassa telecom- ja IT-alan suuryrityksissä kokemusta kerännyt Hasan Malik sekä Aloitusrahasto Vera (joka siirtyi Innovestor Oy:n omistukseen viime vuonna).

Riikka Ikosen 20 vuoden kokemus markkinoinnin ja myynnin tehtävistä Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Suomessa luovat hyvän pohjan rakentaa TWID:in kansainvälisen myynnin kasvua.

Hallituksessa vaikuttaa lisäksi erittäin kokenut Nokia-taustainen kansainvälisen kasvuryityskentän ja rahoitusmaailman konkari Peter Ollikainen.

Joukkorahoituskampanja on nyt käynnissä

Sijoittajalla on mahdollisuus päästä hyötymään TWID:in kasvusta nyt käynnissä olevan Invesdorin joukkorahoituskampanjan kautta. Jaossa on 6,4- 16,9 prosentin omistusosuus ja TWID:in arvoksi on määritelty vajaa kolme miljoonaa euroa. Invesdorin joukkorahoituskampanja on käynnissä 30.9.2017 asti.

Mikäli kiinnostuit TWID:stä sijoituskohteena tutustu Invesdorin tarjoamaan materiaaliin tai katso alla olevalta videolta miksi Suomen suurimman Start Up -portfolion hallinnoija, Innovestor Ventures, päätti sijoittaa TWID:iin.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös