Yritysuutiset

Verkkokauppa.com yllätti sijoittajat ja analyytikot – osake syöksyy

Verkkokauppa.com antoi aamulla tulosvaroituksen, joka tuli markkinoille täysin puun takaa.

Verkkokauppa.com antoi aamulla tulosvaroituksen, joka tuli markkinoille täysin puun takaa.

Verkkokauppa.com alentaa arviotaan vertailukelpoisen liikevoiton kehityksestä tilikaudella 2017. Arvion muutoksen syynä on yhtiön aggressiivinen kasvustrategia vuodelle 2017, minkä vuoksi käyttökate tulee jäämään loppuvuoden aikana aiemmin arvioidusta.

Tulosennusteen laskun taustalla on aggressiivinen hinnoittelu ja markkinointitoimenpiteet markkinaosuuden kasvattamiseksi. Tämä heijastuu koko tilikauden vertailukelpoisen liikevoiton aiempaa alhaisempana arviona. Verkkokauppa.com arvio liikevaihdon kehittymisestä vuonna 2017 säilyy ennallaan.

Uuden tulosohjeistuksen mukaan vuonna 2017 liikevaihdon odotetaan ylittävän vuoden 2016 tason. Vertailukelpoisen liikevoiton odotetaan alittavan vuoden 2016 tason. Aiemmin yhtiön arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon ja vertailukelpoisen liikevoiton ylittävän vuoden 2016 tason.

Analyytikoiden konsensusennuste kuluvalle vuodelle oli 16,5 miljoonaa euroa, joten tulosennusteisiin on odotettavissa reippaita leikkauksia, arvioi Nordea aamukatsauksessaan.

Myös Inderes on Nordean kanssa samoilla linjoilla.

”Vaikka kasvun preferoiminen kannattavuuden kustannuksella onkin yhtiön arvon kannalta oikea strategia, tulee varoitus aiheuttamaan paineita H2:n liikevaihdon kasvulukuja kohtaan ja odotamme negatiivista kurssireaktiota tälle päivälle”, pääanalyytikko Sauli Vilén arvioi Inderesin aamukatsauksessa.

Varoitus tuli Inderesinlle täytenä yllätyksenä. Inderes oli odottanut yhtiöltä selvää yli 30 prosentin liikevoiton kasvua.

”Vielä H1:n aikana yhtiön liikevoitto lähes tuplaantui vuodentakaisesta ja näin ollen kannattavuus tulee H2:n aikana heikentymään selvästi. Olimme ennusteissamme osanneet odottaa painetta myyntikatteessa johtuen yhtiön aiemmin viestimästä aggressiivisesta kasvustrategiasta, mutta markkinointipanostusten selkeä kasvu oli meille yllätys. Arviomme mukaan hintakilpailu kodinelektroniikkamarkkinoilla on säilynyt kireänä ja pääsyy tulosvaroituksella ovat kasvupanostukset kodinelektroniikan ulkopuolisissa tuoteryhmissä, missä yhtiö haluaa kiihdyttää markkinaosuutensa kasvua.”

Vilénin mukaan erittäin aggressiivisten kasvutoimenpiteiden johdosta yhtiön kasvun tulisi loppuvuoden aikana olla erinomaisella tasolla ja Inderes pitää omaa noin 16 prosentin toisen puolivuotiskauden kasvuennustetta varovaisena. Yhtiön tulisi yltää yli 20 prosentin kasvuun nykyisien kasvupanostustensa ansiosta.

Verkkokauppa.comin tulosvaroitus on merkittävä leikkuri kuluvan vuoden tulokseen, mutta pitkän aikavälin näkymien kannalta merkitys on pieni, Vilén arvioi.

”Korostamme, että Verkkokauppa.comin tulos on edelleen absoluuttisesti varsin pieni (2016: 12,2MEUR) ja näin ollen varoituksessa on lopulta kyse noin 5 MEUR:sta (EBIT 2017e 16,1 MEUR). Vaikka luku onkin suhteellisesti iso, on kuluvan vuoden tuloksen merkitys Verkkokauppa.comin pitkän aikavälin tarinan kannalta pieni. Yhtiön pitkän aikavälin arvon kannalta kasvu on huomattavasti kannattavuutta arvokkaampaa ja näin ollen emme lopulta pidä varoitusta erityisen dramaattisena.”

Pääanalyytikon mukaan varoitus kasvattaa kuitenkin paineita liikevaihdon kasvulle loppuvuoden aikana.

Tulosvaroitus oli yllätys myös sijoittajille, sillä yhtiön osakekurssi rojahti lähes 12 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>