Sijoittajan verotus

Aktiivinen sijoittaja voi vähentää kosolti kuluja verotuksessa

Verottaja myöntää sijoittajalle monenmoisia verovähennyksiä.

Sijoitustoiminnan kulut vähennetään pääomatuloista. Tulon ei tarvitse kertyä samasta lähteestä johon kulut liittyvät. Esimerkiksi tappiollisen vuokraustoiminnan kulut voi vähentää osakkeiden luovutusvoitoista.

Meno on myös oikeus vähentää, vaikka se ei olisi tuottanut tuloa. Meno on verotuksessa siis eri asia kuin esimerkiksi luovutustappio. Riittää, että kulu on muodostunut vakaassa tulonhankkimistarkoituksessa. Sijoittajalle tämä on tärkeä etu, esimerkiksi silloin kun sijoittaja luopuu sijoitussalkkunsa tappiollisista sijoituksista.

Vähennyskelpoisia tulonhankkimiskuluja

Pääomatuloista vähennettäviä tulonhankkimiskuluja voivat olla esimerkiksi puhelin- ja atk-kulut sekä ammattikirjallisuus. Kulujen täytyy liittyä tulojen hankkimiseen, esimerkiksi sijoitustoimintaan.

Pääomatuloista voi saada myös työhuonevähennyksen. Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, onko tulonhankkimistoiminta päätoimista vai onko kyse vain satunnaisten sivutulojen hankkimisesta.

Tyypillisiä verotuksessa vähennettäviä sijoitustoiminnan kuluja ovat talouslehtien tilausmaksut, Osakesäästäjien jäsenmaksu ja työhuoneen aiheuttamat kulut.

Talouskirjallisuuden ja talousalan ammattilehtien kulut saa vähentää, mutta yleisten sanomalehtien tilaus- tai ostomaksuja (esimerkiksi Helsingin Sanomat) ei saa vähentää, vaikka niistä luettaisiinkin päivän talousuutiset ja pörssikursseja.

Aktiivisella sijoittajalla vähennyskelpoisia voivat myös olla tietokoneeseen ja verkkoyhteyteen liittyvät kulut. Yhtiökokouksen matkakulut voidaan hyväksyä vähennyskelpoisiksi esimerkiksi silloin, kun osinkotulot yhtiöstä ovat riittävän suuret tai matkalla on muutoin merkitystä tulonhankinnan kannalta.

Jos kulut liittyvät arvopapereiden, arvo-osuuksien tai muun näihin rinnastettavan omaisuuden hoitoon ja säilyttämiseen, kuluista vähennetään 50 euron omavastuu. Veroilmoitukseen kulut merkitään täysimääräisenä vähentämättä omavastuuta.

Tulonhankkimisvelkojen kulut on merkittävä vähennyserä

Yksi sijoittajalle merkittävä vähennyserä ovat korkomenot.

Korkovähennykset tehdään pääomatuloista. Vähennyskelpoisia korkoja ovat tulon hankkimiseen otettujen lainojen korot. Lisäksi osittain vähennyskelpoisia korkoja ovat asuntolainan korot.

Vuonna 2016 vähennyskelpoinen osuus asuntolainojen koroista oli 55 prosenttia. Vähennysoikeus alenee kuitenkin tulevina vuosina. Vuonna 2017 vähennyskelpoinen osuus on 45 prosenttia ja vuonna 2018 enää 35 prosenttia.

Tulonhankkimisvelkoja ovat esimerkiksi osakkeiden, vuokrattavien huoneistojen tai metsän hankintaan otetut lainat. Näiden lainojen kulutkin ovat vähennyskelpoisia, kun taas asuntolainojen kulut eivät ole.

Omassa käytössä olevan vapaa-ajan asunnon tai muun niin sanotun kulutusluoton korot eivät ole vähennyskelpoisia, eivät myöskään verovapaan tai korkotulon lähdeveronalaisen tulon hankkimiseen otettujen velkojen korot, kuten esimerkiksi indeksilainaan kohdistuvat korot. Vapaaehtoista eläkevakuutusta varten otetun lainan korko on myös vähennyskelvoton.

Jos pääomatuloja ei ole tai pääomatulot eivät riitä maksujen vähentämiseen, vähennys tehdään niin sanottuna erityisenä alijäämähyvityksenä ansiotuloista menevästä verosta. Erityinen alijäämähyvitys on 30 prosenttia siitä määrästä, joka jää vähentämättä pääomatuloista.

Vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ja pitkäaikaisen säästämisen eli PS-sopimuksen maksuja saa vähentää enintään 5 000 euroa vuodessa. Maksut voi vähentää vain vakuutettu itse. Vaikka vakuutusmaksut olisi maksanut puoliso, maksuja ei voi vähentää hänen verotuksessaan, vaan ne on vähennettävä vakuutettuna olevan puolison verotuksessa.

Verotuksessa vahvistettu tappio vähennetään aina saman tulolajin tulosta. Ansiotuloihin liittyvää tappiota ei siis voi vähentää pääomatuloista eikä pääomatulojen tappiota ansiotuloista. Lisäksi tappiot on aina vähennettävä sen tulolähteen tuloksesta, jossa ne ovat syntyneet. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi elinkeinotoiminnasta syntynyttä tappiota ei voi vähentää maatalouden tulosta eikä maatalouden tappiota elinkeinotoiminnan tulosta.

Lähteet ja lisätietoja:

www.vero.fi
Veronmaksajain Keskusliitto: www.veronmaksajat.fi
Pörssisäätiö – sijoittajan vero-opas: http://www.porssisaatio.fi/blog/books/sijoittajan-vero-opas-2017/

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös