Asunnot ja kiinteistöt

Opiskelijajärjestö ei hyväksy Sipilän hallituksen kaavailemia muutoksia asumistukeen

Hallitus suunnittelee asumistukeen osa-asunnon normia. Hallituksen esitys vaikuttaa erityisesti opiskelijoiden saamiin tukiin.

Esitysluonnoksen mukaan esimerkiksi kimppa-asujan asumistuessa huomioitaisiin enintään 80 prosenttia koko asunnon enimmäisasumismenoista. Leikkaus koskisi myös pienten, alle 20 neliön yksiöiden asukkaita.

Juha Sipilän hallitus suunnittelee myös asumistukien sitomista elinkustannus- eikä vuokraindeksiin. Ehdotuksen mukaan enimmäisasumismenoja tarkistettaisiin vuoden 2019 alusta lähtien elinkustannusindeksin perusteella. Ensi vuonna enimmäisasumismenot jäädytettäisiin tämän vuoden tasolle. Hallitus arvioi, että asumistukimenot vähenisivät näin ensi vuonna yhteensä 28 miljoonalla eurolla.

Lokakuun alussa yhdeksän prosenttia kaikista yleisen asumistuen saajista asui kimppakämpissä. Opiskelijoiden siirtyminen asumistuen piiriin on kasvattanut kimppa-asujien osuutta yli kaksinkertaiseksi, ja opiskelijaruokakunnista 19 prosenttia asuu kimppakämpissä.

Opiskelijoita edustava Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vastustaa hallituksen kaavailemaa muutosta osa-asumisen normiin.

SYL pitää esitettyjä muutoksia yleiseen asumistukeen huonoina. Esitykset heikentävät pienituloisten kansalaisten taloudellista tilannetta, lisäävät riippuvuutta toimeentulotuesta ja aiheuttavat epätoivottuja muutoksia asuntomarkkinoilla.

Esitys leikkaisi liiton mukaan erityisesti pienituloisten ja keskimääräisesti matalampia vuokria maksavien kimppa- ja soluasujien asumistukea. Vaikka esitys koskee ministeriön vaikutusarvion mukaan vain 12 000 tuensaajaa, on etuuden menetys varsinkin opintotukea nostavien asumistuen asiakkaiden kohdalla suhteellisesti merkittävä.

Esitetty osa-asunnon normi on erityisen haitallinen opiskelijoille, sillä opiskelijat eivät pysty täydentämään heikentynyttä asumistukea toimeentulotuella muiden pienituloisten tapaan, SYL varoittaa.

SYL on erityisen huolissaan osa-asunnon normin vaikutuksista osa- ja yhteisasunnossa sekä alle 20 neliön asunnoissa asuvien opiskelijoiden toimeentuloon. SYL uskoo, että osa-asunnon normi tulee vähentämään opiskelijoiden yhteisasumista ja näin lisäämään asumistukimenoja.

Korjaus: SYL:n lausunto ei koske hallituksen kaavailemia muutoksia asumistuen indeksiehtoon, vaan esitettyä muutosta osa-asumisen normiin.

Kommentoi
Ylös
>