Makrotalous

Ekonomisti: Laskusuhdanteen riski on pieni

Standard Life Investmentsin pääekonomisti uskoo talouskasvun jatkumiseen ja alhaisena pysyvään korkotasoon.

Maailman talouskasvu alkaa edetä omin voimin, vaikkakin vähäisten inflaatiopaineiden takia päätöksentekijät voivat joutua tekemään vaikeita päätöksiä, arvioi pääekonomisti Jeremy Lawson Standard Life Investmentsin Global Outlook -raportissa.

Kuitenkin markkinoita järkyttävän väärän poliittisen päätöksen tai poliittisen häiriön riski on yhä olemassa.

”Tärkeimmät talousindikaattorit ovat parantuneet samassa tahdissa viimeisen 12 kuukauden aikana. Maailman teollisuustuotanto, kauppa ja yritysten tuloskasvu ovat elpyneet merkittävästi. Noususuhdanteeseen ovat johtaneet pääasiassa Kiinan mittavat talous- ja rahapoliittiset elvytystoimet, kehittyneiden maiden erittäin mukautuvat rahoitus- ja talousolosuhteet ja varastojen täyttyminen maailmanlaajuisesti”, Lawson toteaa.

Vaikka taloutta tukevat tekijät alkavat heikentyä eikä globaali kasvu näytä enää kiihtyvän, ilmassa on merkkejä siitä, että talous alkaa päästää eteenpäin omin avuin. Pääekonomistin mukaan varsinkin yritysten halu välttää riskinottoa näyttää lievenevän, mikä alkaa näkyä investointisuunnitelmien lisääntymisenä. Myös työn tuottavuus on kohentumassa.

Kasvua laajalla rintamalla

Sijoitustaloa rohkaisee myös se, miten laajasti markkinoiden aktiivisuus on kasvanut. Yhdysvaltojen talouskasvu nousi taas selvästi toisella neljänneksellä, ja vaikka Harvey- ja Irma-hurrikaanien vaikutukset painavatkin taloutta kolmannella neljänneksellä, vaikutukset tuskin ovat pitkäaikaisia.

Lawsonin mukaan euroalue on kasvanut vahvasti kotimaisen ja ulkomaisen kysynnän tukemana. Samat tekijät ovat tukeneet kasvua Japanissa, joskin vuoden ensimmäisen puoliskon ennätysvahva kasvu tuskin jatkuu. Ison-Britannian kasvuvauhti on selvästi huonompi EU:sta eroamiseen johtaneen kansanäänestyksen vaikutusten vuoksi. Merkkejä Ison-Britannian talouden supistumisesta on kuitenkin vähän.

Useimpien kehittyvien markkinoiden lähiajan näkymät ovat yhtä lailla positiiviset.

”Kiinan velkaantumisen epätasapaino voi olla epätavallisen suuri ja kasvaa edelleen, mutta rahan pumppaaminen markkinoille on vähenemässä. Velan kasvun rakenne ei ole niin epäterveellä pohjalla kuin aiemmin, sillä aiemmin hyvin vähän velkaa ottanut kotitaloussektori on ottanut johtopaikan”, Lawson toteaa.

Brasilia ja Venäjä ovat molemmat toipumassa vuosien 2015 ja 2016 syvästä lamasta.

”Kehittyvien markkinoiden suurista maista Intialla on parhaat pitkän aikavälin kasvunäkymät, vaikkakin Intian rahauudistuksen ja vuonna 2017 tehdyn uuden tavara- ja palveluveron aiheuttamien vaikutusten tuplashokki iski talouskasvuun vuoden 2017 alkupuolella. Yleisesti ottaen kehittyvien markkinoiden keskimääräiset sisäiset ja ulkoiset epätasapainot ovat pienentyneet huomattavasti viimeisen kolmen vuoden aikana.”

Sijoitustalon indikaattorianalyysi tukee positiivisia kasvunäkymiä.

Nykytilanteen ennusteet (”nowcasts” eli ennusteet, jotka tarkastelevat nykytilannetta ja välitöntä lähitulevaisuutta ja -menneisyyttä) näyttävät Yhdysvalloille ja tärkeimmille kehittyneille talouksille trendiä suurempaa kasvua ainakin seuraavan kahden kvartaalin jaksolle, Lawson toteaa.

Taantuman todennäköisyyttä ennustavat mallit puolestaan viittaavat siihen, että suuren laskusuhdanteen riski kehittyneissä talouksissa on pieni sekä yhden että kahden vuoden aikavälillä. ”Rahoitusmarkkinoiden stressiä – yhtä globaalin suhdannevaihtelun tärkeimmistä tekijöistä – kuvaava indeksimme ylittää hieman kriisin jälkeisen alhaisen tason.”

”Kaikki nämä tekijät huomioiden ennustamme globaalin kasvun ja työmarkkinoiden toipumisen jatkuvan ja bruttokansantuotteen kasvavan ensi vuonna suunnilleen saman verran kuin tänä vuonna”, Lawson arvioi.

Inflaation nousun tiellä rakenteellisia esteitä

Vaikka Standard Life Investments luottaa talouskasvuun lyhyellä aikavälillä, samaa ei voi sanoa inflaatiokehityksestä.

”Useimmissa kehittyneissä talouksissa (Isoa-Britanniaa lukuun ottamatta) inflaatio pysyy alle tavoitetason työmarkkinoiden laaja-alaisesta kiristymisestä huolimatta. Jotkin viimeaikaisista negatiivisista yllätyksistä globaalin inflaation suhteen ovat todennäköisesti johtuneet ohimenevistä tekijöistä. Tästä huolimatta, globaalin ja kotimaisen stagnaation siirtyminen inflaatioon on useimmissa maissa heikompaa ja hitaampaa kuin aikaisemmin”, Lawson toteaa.

Myös toimialakohtaiset rakenteelliset tekijät vaikuttavat todennäköisesti inflaatiodynamiikkaan monien vuosien ajan. Lawsonin mukaan on myös varoitusmerkkejä siitä, että inflaatio-odotukset ovat irtautuneet todellisuudesta inflaation oltua vuosia keskuspankkien tavoitteiden alapuolella.

Korot pysyvät alhaalla

Inflaatiopaineet eivät todennäköisesti kasva niin nopeasti, että ne pakottaisivat keskuspankit kiristämään nopeasti rahapolitiikkaansa talouskasvua uhkaavalla tavalla, vaikka elvytyksen huippu on jo takana, Lawson uskoo.

”Villinä korttina on se, että sekä Yhdysvaltain keskuspankki että EKP tekevät muutoksia tasepolitiikkaansa talousdatasta riippumatta. Nämä muutokset alentavat keskuspankkien osto-ohjelmaa 2 biljoonan dollarin verran vuositasolla vuoden 2018 loppuun mennessä. Samaan aikaan Kiina vähentää rahan pumppaamista markkinoille.”

”Uskomme globaalin talouskasvun jatkuvan nyt omin voimin siinä määrin, että se selviää likviditeetin alenemisesta globaalisti. Meidän täytyy kuitenkin tunnistaa sekä kansantalouteen että markkinoihin liittyvät epävarmuudet varsinkin, kun inflaatio on vieläkin paljon alle tavoitetason useimmissa maissa, yksityisen ja julkisen sektorin velkaantuminen on korkeaa ja geopoliittiset riskit ovat edelleen koholla”, pääekonomisti toteaa.

Lawson uskoo, että keskuspankkien täytyy olla entistä herkempiä makrotalouden muutoksille, eivätkä Yhdysvaltain keskuspankki tai EKP todennäköisesti voi nostaa korkoja niin paljon ja niin nopeasti kuin haluaisivat.

Yhdysvaltain keskuspankki nostaa sijoitustalon mukaan todennäköisesti korkoa korkeintaan kolme kertaa vuoden 2018 loppuun mennessä eli yhden kerran suunniteltua vähemmän. Tämä on todennäköistä, ellei veropolitiikassa tapahdu selvää muutosta samalla aikavälillä.

Euroalueella rahapolitiikan normalisointia vaikeuttaa euron nopea vahvistuminen: kauppapainotettu euron kurssi on noussut 8,5 prosenttia vuoden alusta.

”Syyskuun kokouksessaan EKP joutui toista kertaa tänä vuonna alentamaan inflaatioennusteitaan ennakoitua vahvemmasta talouskasvusta huolimatta. EKP:n pääjohtaja Mario Draghi sanoi, että valuutta otetaan huomioon tulevissa EKP:n kokouksissa. Hän myös toisti, että inflaation palaaminen EKP:n hinnanvakautusmandaatin tasolle tarvitsee hyvin elvyttävän rahapolitiikan noudattamista vielä pitkään”, Lawson toteaa.

Standard Life Investmentsin mukaan tämä lykkää korkojen nostamisen aloittamista vuoden 2019 loppuun. Talletuskoron teknisiä muutoksia tapahtuu kuitenkin todennäköisesti aiemmin, kun EKP yrittää saada aikaiseksi normaalimman korkoputken, jossa rahamarkkinakorot ovat lähellä perusrahoituskorkoa.

Silmä tarkkana poliittisten käänteiden suhteen

Jos keskuspankkien taseiden normalisointi nostaa merkittävästi aika- ja riskipreemioita, politiikka on tärkeä riskien lähde, Lawson painottaa.

”Taistelua Yhdysvaltojen velkakaton nostamisesta on nyt lykätty joulukuuhun. Tämän ajoitus ja Trumpin päätös käydä kauppaa mieluummin demokraattien kuin republikaanien kanssa vaikeuttavat merkittävästi verouudistuskeskustelua. Brexit-rintamalla on edistytty vain vähän EU:n kansalaisoikeuksien, EU:sta lähtemisestä aiheutuvien kulujen ja Irlannin rajan suhteen. Näissä on kuitenkin päästävä eteenpäin, jotta Ison-Britannian tulevasta suhteesta EU:n kanssa voidaan keskustella. Viimeisimmät uutiset viittaavat siihen, että tilanne alkaa jähmettyä.”

Muualla maailmassa jännitteet Korean niemimaalla ovat eskaloituneet, kun Pohjois-Korea testaa ja laukaisee ohjuksia yhä enemmän. ”Vaikka näkemyksemme mukaan täysimittainen selkkaus vältetään sen erittäin korkeiden kustannusten vuoksi, virheiden mahdollisuuden riski on kohonnut”, Lawson varoittaa.

Kaikki politiikkaan liittyvät uutiset eivät tietenkään ole olleet huonoja.

Lawsonin mukaan Macronin valinta Ranskan presidentiksi näyttää johtavan merkittäviin rakenteellisiin uudistuksiin ja vahvaan sitoutumiseen eurooppalaisten instituutioiden uudistamiseksi, vaikka Saksan vaikeneminen esteettömästä fiskaaliunionista näyttää jatkuvan, koska Merkelillä on haasteita saada aikaiseksi uusi koalitiohallitus kotimaassaan.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös