Rahastotietoa

Ensimmäiset ympäristömerkinnän saaneet sijoitusrahastot Suomeen

Ensimmäiset sijoitusrahastot ovat saaneet pohjoismaisen ympäristömerkin eli Joutsenmerkin.

Suomen markkinoilla nämä ovat Handelsbanken Kestävä Energia, Swedbank Robur Ethica Sverige ja Swedbank Robur Ethica Global. Pohjoismainen ympäristömerkki lanseerasi kesäkuussa kriteerit Joutsenmerkityille sijoitusrahastoille. Nyt ensimmäiset rahastot täyttävät Joutsenmerkin tiukat kriteerit.

Vastuullisen sijoittamisen maailmanlaajuiset markkinat kasvavat nopeasti. Siitä on muodostumassa yhä useammalle sijoittajalle – niin instituutioille kuin yksityishenkilöillekin – sopiva lähestymistapa sijoittamiseen.

”Pohjoismaisilla markkinoilla on yli 6 000 erilaista rahastoa, ja Joutsenmerkki ohjaa sijoittamaan rahastoihin, jotka pyrkivät vaikuttamaan yrityksiin ja edistämään kestävää kehitystä”, Suomen Ympäristömerkintälautakunnan puheenjohtaja Magdalena Lönnroth sanoo. Lönnroth on myös Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen päällikkö ja salkunhoitaja.

Joutsenmerkityssä sijoitusrahastossa ei voi olla mukana yrityksiä, jotka loukkaavat ihmisoikeuksia tai tekevät vakavia ympäristörikoksia. Ne eivät saa tuottaa energiaa fossiilisista lähteistä. Ne eivät myöskään saa valmistaa aseita ja/tai tupakkaa.

90 prosenttia Joutsenmerkityn sijoitusrahaston yrityksistä on täytynyt suorittaa ESG-analyysi (Environmental, Social and Governance eli ympäristö- ja sosiaaliseen vastuuseen sekä hallintotapaan liittyvä analyysi). ESG-analyysin pohjalta rahaston tulee sijoittaa vähintään 50 prosenttia varoistaan yrityksiin, joilla on vahva vastuullisuusprofiili.

Rahasto saa tämän ohella lisäpisteitä, kun se tekee sijoituksia vihreille aloille, muun muassa uusiutuvaan energiaan, vedenpuhdistukseen ja energiatehokkuutta lisäävään toimintaan.

Kommentoi
Ylös
>