Markkinakommentit

FIM: Helsingin pörssin osakkeiden arvostustaso maltillinen

Sijoituspalvelutalon mukaan osakkeiden nykyinen arvostus kestää melko paljon sekä huonoja uutisia yrityksiltä että selvää korkotason nousua.

FIM tarkastelee aamukatsauksessaan Helsingin pörssin suhteellista arvostusta (OMX HEX 25-indeksin yhtiöt). Tarkastelu on tehty ylisuurten tuottojen -mallin avulla.

Mallin avulla FIM laski näille 25 yhtiöille osakeriskipreemion. Riskipreemiossa verrataan osakkeiden tuottomahdollisuuksia suhteessa korkotasoon. Mitä korkeampi riskipreemio, sitä edullisempia osakkeet ovat olettaen että tulosennusteet ja pidemmän aikaväli oletukset ovat ”oikeita”.

Riskipreemio laskemiseen FIM on käyttänyt konsensustulosennusteiden lisäksi oletuksia näiden yhtiöiden pitkän aikavälin kasvusta ja beta-kertoimesta. Beta-kerroin on osakkeen riskiä kuvaava mittari. Riskipreemio on laskettu erikseen kullekin indeksiin kuuluvalle yhtiölle.

Laskelman mukaan Suomen markkinan osakeriskipreemio on nyt noin 6,5 prosenttia. Suomen osakemarkkinan riskipreemio on pysytellyt vakaana keskimääräistä korkeammalla tasolla.

Korkojen riskipreemiot ovat painuneet korkojen osalta, joskin syksyn aikana lasku on pysähtynyt. Osakkeiden osalta taso on jäänyt suhteellisesti selvästi korkeammalle. Osakkeiden riskipreemio on siis edelleen selvästi high yield -lainojen riskipreemiota korkeampi.

”Koska osakemarkkinoiden riskipreemio on edelleen korkealle, nykyinen arvostus kestää melko paljon huonoja uutisia yrityksiltä tai vaihtoehtoisesti selvää korkotason nousua”, FIM toteaa.

Pörssiyhtiöiden tuloskausi alkaa huomenna ja sijoituspalvelutalo odottaa tuloskaudesta melko positiivista.

”Uskomme, että kotimarkkinayhtiöiden tilanne on edelleen kehittynyt positiivisesti. Lisäksi makrotilastojen perusteella globaalin talouden piristyminen Euroopan vetämänä tukee Helsingin pörssin yhtiöiden näkymiä. Uskomme, että tulospettymyksiä voi aiheuttaa tuottajahintojen nousun aiheuttamat hintapaineet etenkin arvoketjun alkupään yhtiölle.”

FIM:n mukaan asetelmat Helsingin pörssin osakkeille ovat tuloskauden alla kokonaisuudessaan positiiviset sekä arvostuksen että myös talouden kuvan perusteella.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös