Makrotalous

Finanssikriisin synkkä varjo näkyy vieläkin

Finanssikriisi oli poikkeuksellisen järisyttävä shokki Suomen kansantaloudelle. Ekonomistin mukaan sen jälkijäristyksistä kärsitään yhä.

Luottoriskijohdannaiset räjäyttivät maailman talouden vuonna 2008 ja aiheuttivat finanssikriisin. Samalla asuntomarkkinat pääsivät ylikuumentumaan ja myös hedge-rahastoja syytettiin kriisin synnyttämisestä. Jättipankkien syliin kaatuneet ongelmaluotot lisäsivät kriisin voimaa.

Finanssikriisin vaikutukset Suomen kansantalouteen olivat järisyttävät.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen bruttokansantuote romahti vuonna 2009 peräti 8,3 prosenttia. Sen jälkeen on talous ollut kasvussa useina vuosina ja aivan viime aikoina talouskasvu on kiihtynyt odotettua korkeammaksi.

bkt bruttokansantuote kehitys Suomi talous talouskasvu

Silti finanssikriisin vaikutukset näkyvät vielä lähes 10 vuoden jälkeenkin. Näin ainakin uskoo itsenäinen ekonomisti Roger Wessman.

Finanssikriisin jälkeen jatkunut epävarmuus ja rahoitushanojen kiristyminen on jarruttanut investointeja ja siten pääomakannan kasvua, Wessman kirjoittaa blogissaan.

Tämä näkyy suoraan Wessmanin mukaan suora siinä, että pääomakannan vaikutus vuotuisen talouskasvuun arvioidaan supistuneen sekä USA:ssa että Suomessa noin puolella prosenttiyksiköllä. Tämän suoran negatiivisen vaikutuksen lisäksi investointien heikkous on myös luultavasti vaikuttanut siihen missä määrin teknologista kehitystä on hyödynnetty ja siten myös kokonaistuottavuuden kasvuun.

”Kun on investoitu vähemmän, on todennäköisesti myös otettu vähemmän käyttöön uutta teknologia”, Wessman toteaa.

Finanssikriisi on siis ekonomistin mukaan heikentänyt tuottavuuden kasvua. Työn tuottavuuden kasvu on hidastunut häkellyttävästi useissa kehittyneissä talouksissa.

Suomen Pankin mukaan nopein tuottavuuskasvu hiipui asteittain jo ennen vuoden 2008 finanssikriisin alkua. Sen jälkeen työn tuottavuuden kasvuvauhti on useissa kehittyneissä talouksissa hidastunut ennätyksellisen vaimeaksi. Euroalueella, Japanissa ja Yhdysvalloissa kasvuvauhti on jäänyt vaivaiseen yhteen prosentin tuntumaan kriisiä edeltäneestä noin kahden prosentin vauhdista. Isossa-Britanniassa tuottavuuden kasvun hidastuminen on ollut vielä tätäkin voimakkaampaa.

Sama tauti koskee myös euromaita ja Suomea. Viime vuosina työn tuottavuuden kasvu on pysytellyt vaimeampana kuin 2000-luvun alussa.

Ekonomistin mukaan mahdollinen selitys tuottavuuden heikkoon toipumiseen on myös finanssikriisin jälkeinen rakenteellinen muutos.

”Asuntorakentaminen on esimerkiksi Yhdysvalloissa yhä selkeästi alle kriisiä edeltävien huippujen. Rakennustoimintaan sidottu pääoma on siten ehkä edelleen vajaakäytössä. Entiset rakennustyöläiset ovat kenties työllistyneet toisilla aloilla, jossa niiden ammattiosaaminen on heikompaa ja tuottavuus siten alhaisempi. Öljyntuotannon kasvu on vaatinut uusia investointeja ja siten pääomakannan kasvua, vaikka vanhasta pääomakannasta osa on vajaakäytössä”, Wessman kirjoittaa.

Jos tuottavuuden heikentyminen johtuu finanssikriisin jälkijäristyksistä, voi tuottavuuden heikentyminen olla tilapäinen ilmiö.

”Tämän perusteella en vetäisi viime vuosien kehityksestä kovinkaan pitkälle meneviä johtopäätöksiä teknologisen edistymisen ripeydestä, tai tulevasta tuottavuuden kasvusta. Voidaan hyvin toivoa nopeampaa tuottavuuden nousua, etenkin jos saamme tavalla tai toisella tuottavat investoinnit nousuun”, Wessman arvelee.

Kommentoi
Ylös
>