Oma talous

Valtio aikoo edistää sähköautojen hankintaa hankintatuella

Sähköauton ostajille ollaan tarjoamassa hankintatukea, joka on nyt laajentumassa myös leasing-sähköautoihin.

Hallitus ehdottaa määräaikaista lakia uudesta romutuspalkkiosta, sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- ja etanolikonversioiden tuesta.

Määräaikaisen hankinta- ja konversiotuen suuruus on yhteensä 6 miljoona euroa vuodessa ja tukea maksettaisiin ajalla 2018 – 2021. Hankinta- tai konversiotukeen olisi oikeutettu uuden täyssähköauton ostaja tai konvertoitavan henkilöauton haltija tai omistaja. Määräaikaisen romutuspalkkiotuen suuruus on yhteensä 8 miljoonaa euroa ensi vuodelle.

Tuen suuruus on täyssähköauton ostajalle 2000 euroa, henkilöauton kaasukäyttöiseksi muuntavalle 1000 euroa ja etanolikäyttöiseksi muuttavalle 200 euroa.

Sähköautojen hankintatuen myötä arvioidaan myytävän noin 2000 täyssähköautoa tukiohjelman aikana.

Hankkeella pyritään edistämään vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöä liikenteessä, jotta voidaan minimoida liikenteen öljyriippuvuus ja lieventää liikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia. Lisäksi, hankkeella pyritään edistämään autokannan uudistumista ja samalla vähentää ajoneuvoliikenteestä aiheutuvia päästöjä ja parantaa liikenneturvallisuutta.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner kertoi Helsingin Sanomille, että sähköautojen käyttöönoton edistämistä koskevaan lakiehdotukseen on tulossa vielä muutoksia.

Kahdentuhannen euron hankintatuen piiriin ollaan ottamassa myös leasing-autot, jos liisaaja sitoutuu sähköauton käyttöön vähintään kolmeksi vuodeksi. Tämän laajennuksen ansiosta sähköautojen myynti voisi nousta lisää 2500 kappaleella neljän vuoden aikana, Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi.

Sähköautot ovat rynnimällä tosissaan automarkkinoille.

EVvolumes-sivusto kerää tietoja sähköautojen myynneistä. Sivuston mukaan kuluvana vuonna tammi-elokuussa sähköautojen myyntimäärä nousi 46 prosenttia viime vuodesta. Sivusto ennustaa, että mikäli kasvu jatkuu yhtä hurjana, on vuonna 2030 80 prosenttia kaikista myydyistä autoista on sähköautoja.

Kommentoi
Ylös
>