Osakeanalyysit

Inderes: Nokia perusteettomasti 30 prosenttia kilpailijoita halvempi

Analyysitalo Inderes antaa Nokian osakkeelle nyt ostosuosituksen.

Kolmannella kvartaalilla Nokia kerrytti 668 miljoonaa euroa, kun markkinat odottivat 541 miljoonaa euroa. Liikevoitto nousi 20 prosenttia viime vuodesta. Syynä tulosparannukseen oli Technologies-divisioona, jossa LG:n kanssa solmittu patenttisopimus kerrytti tulosta takautuvasti 180 miljoonalla eurolla.

Markkinoiden poikkeuksellisen kova pettymys Nokian tulokseen johtui verkkoliiketoiminnan sakkaamisesta. Verkkoliiketoiminnan oikaistu liikevoitto rojahti 334 miljoonaan viime vuoden 435 miljoonasta. Konsensusennuste oli 432 miljoonaa.

Nokian kurssi rojahti tuloksen johdosta 17 prosenttia. Inderesin mielestä kurssireaktio oli ylireagointia.

”Nokian markkinanäkymät ovat heikentyneet ja yhtiöllä on sisäisiä ongelmia, jotka näemme tilapäisinä. Pidämme eilistä -18 % kurssireaktiota kuitenkin selvänä ylireagointina”, toteaa Inderesin toimitusjohtaja Mikael Rautanen analyysitalon aamukatsauksessa.

Perjantaina SalkunRakentajalle antamassaan haastattelussa Rautanen muistutti, että Nokian ongelmat liittyvät pääasiassa yhteen yksikköön. Nämä ovat kaiken lisäksi ohi meneviä ongelmia.

”Markkinatilanne ensi vuodelle oli pettymys. Tuntuu, että markkinat ylimitoittavat langattomien verkkojen heikentyneitä näkymiä. Kuitenkin lisensointiliiketoiminnassa Nokia on edennyt odotuksia ripeämmin, mikä paikkaa verkkoliiketoiminnan heikkouden. Yksittäiset ongelmat nostetaan valtaviin mittoihin, sillä positiiviset asiat eivät näytä markkinoita kiinnostavan”, Rautanen totesi perjantaina.

Verkkoliiketoiminnan alamäki jatkuu vielä jonkin aikaa. Nokia arvioi laskun olevan 2-5 prosenttia luokkaa, ja se on seurausta useista meneillään olevista teknologisista siirtymistä, kovasta kilpailusta Kiinassa ja lyhyen aikavälin haasteista, jotka liittyvät operaattorien mahdollisiin yhdistymisiin eräissä maissa.

Rautanen pitää kuitenkin positiivisena sitä, että Alcatel-Lucent -yrityskaupan integraatio onnistutaan viemään nyt hyvissä ajoin maaliin ennen 5G-teknologian kaupallistumista vuonna 2019.

”Arviomme mukaan Nokia on integraation jälkeen hyvin asemoitunut 5G-teknologiaan Alcatel-Lucentin tuoman laaja-alaisen tuoteportfolion ansiosta, vaikka toimialan teknologiamurros kasvattaa pitkän aikavälin epävarmuutta. Uskomme edelleen, että langattomien verkkojen markkinan keskittyminen vain kolmelle toimijalle luo pitkässä juoksussa edellytyksiä hyvin terveille marginaaleille toimialalla”, Rautanen toteaa.

Kurssiromahduksen jälkeen Nokian osakkeen arvostuskertoimet ovat laskeneet.

Inderesin mukaan Nokian tämän ja ensi vuoden oikaistut P/E-luvut ovat 13,6x ja 12,7x ja vastaavat EV/EBIT-kertoimet 8,6x ja 8,5x.

Rautanen muistuttaa, että osaketta hinnoitellaan perusteettomasti noin 30 prosenttia alle vertailuryhmän ja selvästi alle Nokian käyvän arvon.

”Odotamme arvostuksen korjaantuvan, kun sijoittajat kääntävät katseensa yli nykyisen heikon syklin. Tällöin osakkeeseen vipua ylöspäin tuovat sekä arvostuskertoimien että yhtiön tuloksen normalisoituminen. Käännettä joudutaan vielä odottamaan, mutta nykyisellä arvostustasolla se ei haittaa”, Rautanen toteaa.

Alcatel-Lucent ja Nokia tekivät yhteenlaskettuna 2,9 miljardia ei-ifrs liikevoittoa vuonna 2015, vielä ennen fuusiota sekä uusimpia Technologiesin lisenssisopimuksia. ”Nokian nykyinen kannattavuus (liikevoitto 2,4 mrd.€) on vielä kaukana sen potentiaalista”, Rautanen arvioi.

Inderes nosti Nokian suosituksen osta-tasolle aiemmalta lisää-tasolta, mutta laski tavoitehintaa 5,6 euroon aiemmalta 6,2 eurosta.

Kommentoi
Ylös
>