Sijoitusuutiset

Joukkorahoitusyhtiö Invesdor lanseerasi listaamattomien yhtiöiden indeksin

Indeksi seuraa suurimpiin Invesdorin palvelun kautta järjestettyihin rahoituskierroksiin tehtyjen sijoitusten kehitystä.

Invesdor kertoo rakentaneensa palvelualustansa kautta tehtyihin sijoituksiin pohjautuvan datan perusteella indeksin, joka tuo sijoitusten arvonkehitykseen läpinäkyvyyttä.

Osakepohjaista joukkorahoitusta on vaivannut julkisesti saatavilla olevan, sijoitusten arvonkehitystä seuraavan datan puute. Invesdorin digitaalisen rahoituksen indeksi (IDFI, Invesdor Digital Fundraising Index) pyrkii paikkaamaan tätä puutetta markkinoilla.

Indeksin vertailutaso alkaa 2014 kolmannesta kvartaalista. Vuoden 2017 kolmannen kvartaalin loppuun mennessä keskimääräinen vuosituotto (IRR) on ollut 24 prosenttia. Indeksissä mukana olevien yhtiöiden yhteenlaskettu markkina-arvo on noin 175 miljoonaa euroa, pörssiyhtiöt mukaan lukien.

”Sijoitusten menestymistä seurataan yleensä rahastojen tuottojen kautta. Digitaaliset sijoitusalustat ovat kuitenkin niin nuori toimiala, että niiden kautta sijoittavaa rahastosektoria ei ole vielä syntynyt. Joudumme siis tekemään tämän Invesdorilla itse”, kommentoi Invesdorin hallituksen puheenjohtaja Tero Weckroth.

”Koska pyrimme toiminnassa aina mahdollisimman hyvään läpinäkyvyyteen, sopii indeksin julkistaminen toimintamalliimme erinomaisesti.”

Indeksi seuraa suurimpiin Invesdorin palvelun kautta järjestettyihin rahoituskierroksiin tehtyjen sijoitusten kehitystä. Indeksi luotiin kymmenestä yhtiöstä, jotka vuoden 2017 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä olivat saaneet Invesdorin kautta eniten rahoitusta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana siihen lisättiin yksi yhtiö indeksin sääntöjen mukaisesti.

Indeksin kehitystä ja koostumusta kuvaavat graafit löytyvät osoitteesta https://home.invesdor.com/en/invesdor-digital-fundraising-index

Indeksin koostumus on julkistushetkellä seuraava:

Invesdor Oy (25%)
Heeros Systems Oyj (19%)
Helsinki Allas Oy (9%)
Injeq Oy (9%)
WordDive Oy (7%)
Cityvarasto Oy (6%)
Friends & Brgrs AB (6%)
Siili Solutions Oyj (5%)
Ägräs Distillery Oy (5%)
Ezylet Ltd (5%)
Transfluent Oy (4%)

Kommentoi
Ylös
>