Osakesäästäjien aamupala

Listautumisaktiviteetti käy kuumana, historian saatossa ollut yksi kuplan tunnusmerkeistä

Listautumisaktiviteetin kohoaminen on historiallisesti indikoinut osakekuplan todennäköisyyden kasvamista.

Listautumisaktiviteetti Pohjoismaissa on ollut selvässä kasvussa kuluvan vuoden aikana, kertoo Ernst & Young tuoreessa syyskuun raportissaan. Pohjoismaista Ruotsissa listautumisia on tullut kuluvana vuonna yhteensä 50, kun niitä koko Pohjoismaissa on raportin tekohetkeen mennessä nähty tänä vuonna 64. Suomen osuus uusista listautumisista Pohjoismaissa on viisi uutta pörssiyhtiötä.

Yksittäisistä sektoreista eniten listautumisia on tänä vuonna ollut terveydenhoitoalan yhtiöillä yhteensä 18 kappaletta. Teknologiayhtiöitä on listautunut yhteensä 16.

Vuonna 2016 vastaavaan ajankohtaan mennessä (syyskuu 2016) listautumisia tuli Pohjoismaissa 42 kappaletta, joten listautumisaktiviteetti on parantunut selvästi vuoden takaisesta. Suomen vertailukelpoinen lukema viime vuoden syyskuuhun mennessä oli kolme yhtiötä.

Listautumisissa kerätyistä varoista (yhteensä 3,6 miljardia dollaria) Ruotsin osuus on tänä vuonna ollut 61 %. Suomen osuus kerätyistä varoista on ollut noin 8 %, mikä tarkoittaa noin 277,6 miljoonan dollarin kerättyjä varoja.

Nykyinen markkinatilanne kannustaa yhtiöitä listautumaan, koska pörssien arvostustaso länsimaissa on selvästi keskimääräistä korkeampi. Lisäksi markkinoilla on paljon riskiä hakevaa rahaa nykyisessä nollakorkoympäristössä.

Yhtiöiden on siis helpompi nykymarkkinassa hinnoitella yhtiönsä markkina-arvo jopa yläkanttiin ja saada silti suuren sijoittajajoukon merkitsemään osakkeita. Listautumisaktiviteetin kasvu on historian aikana indikoinut osakekuplan todennäköisyyden olevan keskimääräistä korkeampi, joten nykyinen listautumisbuumi voi hyvinkin ennakoida nousukauden loppuvaiheen olevan lähellä.

Osakesäästäjät on valtakunnallinen sijoittajien yhteisö, joka auttaa jäseniään ja yhteiskuntaa vaurastumaan järkevän taloudenpidon ja tuottavan säästämisen avulla.

Yhteisö tarjoaa sijoittajille lisäarvoa riippumattoman ja arvokkaan tiedon, sijoitusosaamisen ja rahanarvoisten etujen muodossa sekä toimii linkkinä sijoittajien ja sijoituskohteiden välillä. Yhteisön jäseneksi voit liittyä tästä.

https://www.osakeliitto.fi/liity-jaseneksi

 

Kommentoi
Ylös
>