Kasvuosakkeet

Onko Kone jo liian kallis?

Analyysitalo Inderesin mukaan hissiyhtiön osakkeen arvostus on noussut haastavaksi.

Analyysitalo Inderesin mukaan hissiyhtiön osakkeen arvostus on noussut haastavaksi.

Inderesin näkemys Koneen Kiinan pitkän tähtäimen hissimarkkinasta säilyy varovaisen positiivisena. KONEen perjantainen pääomamarkkinapäivä keskittyi uuteen strategiaan ja Kiinaan eikä analyysitalon mukaan tarjonnut lyhyen tähtäimen kurssiajureita.

”Kaupungistumisen hidastuminen on hissimarkkinan kannalta negatiivista, mutta asuinpinta-alan kasvu per henkilö, yhden hengen talouksien osuuden kasvu sekä hissitiheyden kasvu suhteessa asuinpinta-alaan tukevat sitä. KONE uskoo Kiinan uusien hissien markkinan säilyvän yli 500.000 yksikössä, mikä viittaa markkinan nollakasvuun. Lyhyellä tähtäimellä markkinaan vaikuttavat eniten hallituksen ostorajoitukset asunnoille”, analyysitalo toteaa aamukatsauksessaan.

Hissiyhtiöllä on edelleen mahdollisuuksia kasvaa nykyistäkin nopeammin.

KONE on viime vuosina kasvanut palveluissa 1-2 prosenttiyksikköä markkinaa nopeammin eli noin 5-7 prosentin tahtia. Kuitenkin yhtiön osuus globaalista markkinasta on edelleen alle 10 prosenttia, kun se laitteissa on 19 prosenttia. Inderesin mukaan suurin potentiaali on Aasian Tyynenmeren alueella, jossa toiminnassa olevan hissikannan odotetaan pian ylittävän EMEA:n yhteenlasketun hissikannan (n. 6 milj. kpl).

Inderes ei muuttanut yhtiötä koskevia ennusteitaan. KONE toisti tuoreen 2017-ohjeistuksensa eikä juurikaan kommentoinut näkymiään vuoden 2018 osalta.

Sijoittajan kannalta KONE-sijoituksessa on oleellista palveluliiketoimintaan tehtävien panostusten muuttaminen riittävän kannattavaksi kasvuksi, Inderes toteaa. Analyysitalo jää vielä odottavalle kannalle, sillä lyhyen tähtäimen ajuriksi siitä ei ole.

Myös osakkeen arvostuskertoimet ovat edelleen vaativia, Inderes varoittaa. Vuoden 2018 P/E on 23x eli peräti 18 prosenttia yli vertailuryhmän mediaanin. Tasepohjainen arvostuskin, eli P/B on peräti 7,4x. Ensi vuoden ennustettu osinkotuotto on 3,8 prosenttia.

Korkea arvostusta ei voida perustella kasvulla, sillä ensi vuodelle Inderes odottaa osakekohtaisen tuloksen kasvavan vain kolme prosenttia. Korkea arvostus perustuu KONEeen korkeaan kannattavuuteen. Oman pääoman ennustettu tuotto tälle vuodelle on peräti 34 prosenttia.

Inderesin suositus KONEeen osakkeelle on edelleen vähennä ja tavoitehinta 41 euroa.

Kommentoi
Ylös
>