Jarkko Eloranta SAK ammattiyhdistys talous

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta painottaa, että nyt tarvitaan palkansaajien ostovoiman turvaavat palkankorotukset.

”Näyttää siltä, että työnantajapuoli pyrkii ajamaan nollakorotuksia kaikille aloille, mutta nollakorotuksilla ei sopimuksia SAK:laisille aloille synny. Käynnissä on liittokierros ja tämän mukaisesti työehtoratkaisut voivat vaihdella alakohtaisesti”, Eloranta toteaa.

Eloranta huomauttaa, että nollakorotukset eivät ole perusteltuja myöskään talouden näkökulmasta.

SAK:n hallitus käsitteli ajankohtaista työmarkkinatilannetta tämän päiväisessä kokouksessaan.

Hallitus päätti tiivistää liittojen yhteistyötä ja lisätä tietojen vaihtoa, jotta kaikille saadaan ostovoimaa parantavat työehtosopimukset. Lisäksi hallitus totesi, että liitot nostavat toimintavalmiuttaan.