Yritysuutiset

Pikavippiyhtiö vaati yli 180 prosentin viivästyskorkoa – markkinaoikeus määräsi kieltoja ja uhkasakon

Markkinaoikeus määräsi 4finance-yhtiölle kolme kieltoa ja uhkasakon kohtuuttomista ja lainvastaisista luottoehdoista.

Kuluttaja-asiamies haki markkinaoikeuteen loppuvuodesta 2016 jättämällään hakemuksella pikaluottoyhtiö 4financelle kieltoja kohtuuttomista ja lainvastaisista luottoehdoista sekä lainvastaisesta luotonmyöntämismenettelystä neljällä eri kieltovaatimuksella.

Markkinaoikeus määräsi 13.10.2017 4financelle noista kielloista kolme.

4finance markkinoi ja myöntää 2010 euron suuruisia kertaluottoja 30 päivän takaisinmaksuajalla verkkosivujensa Vivus.fi kautta.

Kuluttaja-asiamies vaati, että 4finance Oy:tä kielletään kuluttajaluottotoiminnassaan käyttämästä menettelyä, jossa kuluttajalle jätetään toimittamatta kuluttajansuojalain mukaiset tiedot luotosta ja luotonantajasta hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä pysyvällä tavalla. Ennakkotietojen tarkoitus on varmistaa, että kuluttaja harkitsee luotonottoa ja että hän saa laissa säädetyt tiedot luotosta ja luotonantajasta. Näiden tietojen toimittaminen kuluttajalle vasta luottosopimuksen tekohetkellä tai sen tekemisen jälkeen on lainvastaista.

Markkinaoikeus kielsi 4finance Oy:tä uudistamasta menettelyä, jossa kuluttajalle toimitetaan luottoehdot ja ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot”-lomake vasta sen jälkeen, kun kuluttaja on sitoutunut luottosopimukseen.

Markkinaoikeus myös kielsi 4finance Oy:tä uudistamasta menettelyä, jossa luoton markkinoinnissa ei ilmoiteta luoton korkoa luoton määrään vuositasolla sovellettavana prosenttilukuna sellaisessa yhteydessä, jossa luotosta ilmoitetaan siitä perittäviä kustannuksia kuvaavia lukuja tai luoton ehtoja koskevia muita tietoja, tai luoton ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot”-lomakkeessa tai luottoa koskevissa sopimusehdoissa luoton määrään vuositasolla sovellettavana prosenttilukuna.

Lisäksi pikavippiyhtiö vaati asiakkailtaan Kuluttaja-asiamiehen mielestä kohtuuttomia viivästyskorkoja.

Markkinaoikeus kielsi 4finance Oy:tä jatkamasta sellaisen sopimusehdon käyttämistä, jonka mukaan luotonantajalla on oikeus periä viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa 182,5 prosenttia tai tätä enemmän180 vuorokauden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt.

Markkinaoikeus määräsi 13.10. päätöksellään kiellot noudatettaviksi heti yhden 100 000 euron sakon uhalla.

4financea koskeva markkinaoikeusasia on osa kuluttaja-asiamiehen valvontatoimia pikaluottoyhtiöiden toiminnassa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi.

Kuluttaja-asiamiehen mielestä suurin ongelma kuluttajien kannalta ovat korkosääntelyn ulkopuolelle jäävien 2000 euron ja sitä suurempien luottojen suuret luottokustannukset. Kuluttaja-asiamies toivookin asiaan pikaista ratkaisua lainsäädäntöä muuttamalla siten, että korkokattosääntely ulotettaisiin koskemaan kaikkia kuluttajaluottoja. Kuluttaja-asiamies on tehnyt asiassa lakialoitteen ja oikeusministeriö on tehnyt asiassa arviomuistion keväällä 2017.

4financen maajohtaja Tuomas Louhela kommentoi asiaa Kauppalehdelle ja kertoo, että yhtiö kunnioittaa markkinaoikeuden päätöstä.

”4finance muutti luottosopimusehtojen etukäteistoimituksen ja vuosikoron esittämistavan lainmukaiseksi toukokuussa 2017. Olemme ryhtyneet Markkinaoikeuden päätöksen edellyttämiin toimenpiteisiin edelleen kehittäen ja parantaen palveluitamme. 4finance on parhaillaan korjaamassa viivästyskoron enimmäismäärää koskevaa luottoehtoa tuomion mukaisesti”, Louhela kertoo.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Ylös