Sijoitusideat

Sijoitusyhtiö Seafire listautuu NGM Nordic listalle

Seafire hankkii kypsiä, noteeraamattomia yrityksiä, joilla on vakiintunut markkina-asema. Kasvua luodaan hankittujen yritysten aktiivisen johtamisen avulla.

Seafire listautuu Nordic listalle Invesdorin kautta

-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Seafire on yritysryhmä, joka hankkii kypsiä, noteeraamattomia yrityksiä, joilla on vakiintunut markkina-asema. Seafire luo kasvua aktiivisen johtamisen avulla sekä panostamalla muun muassa tuote- ja palvelukehitykseen sekä markkinoiden laajentamiseen.

Ruotsalainen sijoitusyhtiö Seafire hakee osakkeitaan kaupankäynnin kohteeksi Nordic MTF -listalle.  Seafire keskittyy hankintastrategiansa kautta kannattaviin pienyrityksiin, joissa se näkee kehittymismahdollisuuksia. Hankittavat yritykset rahoitetaan matalalla laina-asteella ja ne tuottavat rahoitusvälineitä, joilla rahoitetaan konsernin jatkuvaa kasvua kasvupanostusten ja lisähankintojen muodossa.

Seafire luo kasvua aktiivisen johtamisen kautta ja yhtenä yhtiön liiketoimintastrategian muotona, joku Seafiren tiimistä voi tarvittaessa siirtyä siirtymäajaksi toimitusjohtajaksi portfolioyhtiöön.

Seafire hankkii yhtiöitä, joiden liikevaihto on 10-100 miljoonaa kruunua. Seafiren liikeideana on hankkia listaamattomia yhtiöitä, joita kehitetään edelleen ja joiden arvon kasvua luodaan orgaanisen kasvun kautta. Portfolioyhtiön markkina-aseman ja tuotemerkin avulla tuodaan taloudellisia ja operatiivisia resursseja, joilla laajennetaan yhtiön tarjontaa ja markkina-alustaa, ja siten luodaan kasvua ja mahdollistetaan lisähankinnat.

Myös hankintojen kautta tapahtuva kasvu on keskeinen osa Seafiren liikeideaa. Hankinnat kohdistuvat yhtäältä yhtiöihin, jotka muodostavat uusia omia erillisiä yksiköitä eli ne tehdään niin kutsuttuina alustahankintoina. Toisaalta tehdään lisähankintoja, jotka vahvistavat jo olemassa olevia liiketoimintayksiköitä. Seafire hankkii tavallisesti kaikki liikkeellä olevat osakkeet ja sillä on pitkä omistajahorisontti, eli se ei pyri irtautumaan ostamistaan yrityksistä exit-strategian kautta. Seafiren tavoitteena on nykyisen organisaation koko huomioonottaen tehdä kahdesta kolmeen hankintaa vuosittain. Seafiren pääasiassa soveltama maksurakenne on yhdistelmä käteistä, osakkeita ja myyjävelkoja.

Seafiren hankintakriteerit

Seafire hankkii yhtiöitä, joiden liikevaihto on 10-100 miljoonaa kruunua. Tämän kokoisia yrityksiä on pelkästään Ruotsissa tuhansia. Toisaalta saatavilla oleva pääoman määrä tämän kokoluokan yrityksille on rajattu. Rajoitettu pääoman saanti tekee Seafirestä, yhdessä operatiivisen kokemuksen kanssa, houkuttelevan yhteistyökumppanin.

Ostettavalta yritykseltä vaaditaan, että sillä on testattu liiketoimintamalli, sekä vakiintunut asiakaspohja. Lisäksi perusliiketoiminnan tulee olla kannattavaa, mutta sellaista että sitä on varaa kehittää. Hankittavalla yrityksellä voi olla edessään sukupolvenvaihdos, eikä Seafire sulje mitään toimialaa täysin pois, joskin Seafire suhtautuu varauksella ravintola-, alihankinta- ja kiinteistöaloihin. Hankinnat perustuvat terveisiin arvonmäärityksiin, ja Seafire kehittää hankittuja yhtiöitä edelleen keskittymällä pitkän aikavälin arvonluontiin.

Pitkän aikavälin strategia laaditaan liiketoimintamallia kehittämällä, rationalisoinnilla ja tehostamalla toimintaa sekä tuotekehitystä yhdessä markkinointiin ja myyntiin tehtävien panostusten kanssa. Siten voidaan kiihdyttää yhtiön kasvua ja sen strateginen arvo kasvaa. Seafirellä on joustava organisaatio, joka mahdollistaa nopeat päätökset ja hajautetun hallintomallin, jossa pätevät ja kokeneet asiantuntijat toimivat portfolioyhtiöissä. Tämä malli mahdollistaa sen, että portfolioyhtiössä säilyy korkea-asteinen yrittäjyys, mikä pitkällä aikavälillä antaa Seafirelle mahdollisuuden kasvaa rajallisista avainresursseista huolimatta.

Seafiren kohdeyhtiöiden koko vaatii operatiivista lähestymistapaa, mikä ei tavallisesti sovi pääomasijoittajien tai sijoitusyhtiöiden toimintatapoihin. Kilpailu hankintakohteista rajoittuu siten usein yrittäjiin tai teollisuustoimijoihin. Kohdatessaan hankintojen yhteydessä kohdeyhtiöiden omistajien erilaisia päämääriä, Seafire saa kilpailuetua operatiivisesta joustavuudestaan ja resursseistaan, hankintayksiköstään sekä joustavasta pääomarakenteestaan.

Seafire on vuodesta 2016 lähtien hankkinut kahden tuotantoyhtiön kaikki liikkeellä olevat osakkeet, ja sen konsernirakenne on tällä hetkellä seuraavanlainen.

Seafire listautuminen IPO, Invesdor

Hedén Group on perustettu vuonna 1964, ja se toimittaa itsekehittämiään moottoreita ja ohjausyksikköjä elokuvakameroiden tarkennuksen, valotusaukon ja zoomin ohjaamiseen elokuva- ja mediateollisuuden ammattilaiskäyttöön. Hedén kehitti ensimmäiset elokuvakameroiden ulkoiset moottorit ja perustaja Björn Hedénille jaettiin Oscar-palkinto vuonna 2009 Scientific or Technical Achievement Award -sarjassa. Hedén Group on Seafiren omistukseen siirryttyään kehittänyt Fujinonin (Fujifilm Corporation) ja Sonyn tuotteiden kanssa yhteensopivaa tuotetta. Se lanseerataan markkinoille vuoden 2017 viimeisellä vuosineljänneksellä.

Followit Sweden perustettiin vuonna 1974, ja se on tutkimuseläinten ja karjan tutkimisen ja seurannan sekä kuljetuskaluston, ajoneuvojen ja varkauksille alttiin omaisuuden paikannuksen johtava asiantuntija. Yhtiö tarjoaa edistyksellistä GPS-, GPM- ja VHF-seurantavälineitä haastaviin ympäristöihin, jotka edellyttävät pitkää akunkestoa. Vastikään omaisuuden seurantaan ja löytämiseen kehitetty tuotte,

Seafiren listautumisanti nyt käynnissä

Invesdorin järjestämällä osakeannilla ja sitä seuraavalla listautumisella Nordic MTF-listalle hankitaan Seafiren osakkeelle likviditeettiä, ja osaketta voidaan käyttää maksuvälineenä tulevissa hankinnoissa. Seafiren osakkeen listaus antaa myös yhtiölle pääsyn pääomamarkkinoille, mikä helpottaa mahdollisia tulevaisuudessa ajankohtaiseksi tulevia pääomahankintoja. Yhtiön osakkeen listaamisella arvioidaan lisäksi olevan positiivinen vaikutus konsernin suhteisiin yhteistyökumppaneiden, työntekijöiden ja potentiaalisten asiakkaiden osalta. Seafiren hallituksen tekemän kokonaisarvion mukaan yhtiö soveltuu hyvin omistuksen laajentamiseen ja osakkeen listaamiseen.

Osakkeita tarjotaan enintään 20 miljoonan kruunun arvosta 12 kruunun kappalehintaan, mikä vastaa yhtiön noin 35,7 miljoonan kruunun markkina-arvoa ennen tarjousta ja ylimerkintäemissiota. Ylimerkintäemissio on suuruudeltaan 5 miljoonaa kruunua. Seafire on saanut joukolta nykyisiä ja ulkoisia sijoittajilta merkintäsitoumuksia 6 miljoonan kruunun arvosta ja takuita noin 10 miljoonaa kruunua.

Annin listalleottoesite on ruotsiksi, jonka lisäksi annissa on käytössä lyhennetty epävirallinen teaser suomeksi.

Antimateriaaliin kannattaa tutustua kokonaisuudessaan ennen merkinnän tekoa. Osakeanti päättyy 13.10.2017.

Kommentoi
Ylös
>