Osakeanalyysit

Tässä tuloskauden voittajat ja häviäjät

Nordea listasi Helsingin pörssin kovimmat positiiviset ja negatiiviset yllättäjät kolmannen vuosineljänneksen tuloskaudella.

Yksi suurimpia positiivisia yllättäjiä kolmannella neljänneksellä on ollut Neste, jonka tulos ylitti odotukset yli 30 prosentilla, Nordea toteaa aamukatsauksessaan.

”Tulosyllätyksen taustalla oli lähinnä uusiutuvan polttoaineen liiketoiminta. Ymmärryksemme mukaan Nesteellä osui neljänneksellä lähes kaikki tähdet kohdalle: yhtiö onnistui ohjaamaan raaka-aineostonsa halvempiin raaka-aineisiin, tuotetta myytiin selvästi aiempaa suuremmassa määrin ympäristötietoisille ostajille joille hinta ei ole prioriteetti ja käyttöasteet olivat lähes 100 %”, Nordea kiteyttää.

Nesteen nykyinen ennätyshyvä tuloskunto ei kuitenkaan muuta Nordean näkemystä, että osakkeeseen ei hinnoitella perustavanlaatuisia viranomaissääntelystä koituvia riskejä lainkaan.

”Yhdysvalloissa uusituvan polttoaineen verotuki saatetaan jatkossa maksaa vain paikallisille tuottajille, Euroopassa nk. RED2-ehdotus poistaisi Nesteen ruokaliitännäisistä raaka-aineista valmistetun uusituvan polttoaineen tuen lähes kokonaan ja Argentiinalaisen biodieselin tuontiveron lasku saattaa painaa kannattavuutta Euroopassa jo ensi vuonna.”

Nordea säilyttää edelleen myy-suosituksen korotetulla tavoitehinnalla 37 euroa.

Myös metsäyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso raportoivat hyvät tulokset.

Nordean mukaan UPM:n tulosylitys johtui tosin metsäarvojen ylöskirjauksesta, mutta tulos riitti kuitenkin myönteiseen vastaanottoon. Stora Enson tulosylitys oli puolestaan lähes 10 prosentin luokkaa ja ohjeistus vuoden viimeiselle neljännekselle oli myös odotuksia vahvempi.

Nordean mielestä Stora Enson arvostus ei ole osakkeen noususta huolimatta vielä vaativa, mutta kovan kurssinousun jälkeen osake saattaa olla herkkä voittojen kotiutuksille.

Nordea säilytti Stora Enson osta-suosituksen ja 15 euron tavoitehinnan ennallaan, myös UPM:n pidä-suositus säilyi ennallaan.

Kovimpia tulospettymyksiä olivat Nokia, Outokumpu ja Orion. Tosin Nokian tulosongelmat olivat Nordean mukaan kertaluontoisia.

Varsinkin Outokummun, mutta myös Orionin kohdalla tulospettymykset johtuivat lähinnä lyhytaikaisista tekijöistä, ja Nordea näkee kyseisissä osakkeissa selvää elpymisvaraa.

Nokian tuloksessa sen sijaan sijoittajat pettyivät yhtiön varovaisiin näkymiin verkkolaitemarkkinoiden kehityksestä ensi vuonna.

Pitkälti ennallaan olevista ennusteista ja Nokian osakkeen vajaan 20 prosentin laskusta johtuen Nordea nosti osakkeen suosituksen tasolle osta 4,80 euron tavoitehinnalla.

Kommentoi
Ylös
>