Yrittäjyys

Yrittäjät alivakuuttavat itsensä – yrittäjäjohtaja vaatii YEL-järjestelmän uudistamista

Monet yrittäjät eivät usko saavansa maksamilleen eläkemaksuille vastinetta.

Suomen Yrittäjien jäsenkyselyn mukaan jopa kaksi kolmesta vastaajasta alivakuuttaa itsensä lain edellyttämään tasoon nähden ja puolet myös todellisiin tuloihin nähden.

Kaksi kolmasosaa vastaajista ei luota YEL-järjestelmään eli yrittäjien eläkevakuutuksiin lainkaan tai hyvin vähän. Suomen Yrittäjien työmarkkinajohtaja Janne Makkulan mukaan yrittäjät eivät usko saavansa eläkemaksuilleen vastinetta.

”Kaikista vastaajista jopa kolme neljästä ei usko, että he tulevat saamaan vakuutusmaksuaan vastaavaa eläkettä”, Makkula toteaa Työeläke-lehden kolumnissaan.

Yrittäjät eivät saa YEL-maksuille vastinetta

Makkulan mukaan vakuutusmaksut koetaan kohtuuttomiksi ja tämä entisestään vähentää halukkuutta osallistua järjestelmään. Jopa kolme neljästä vastaajasta uskoo, että heillä olisi parempi vanhuuden turva, jos he saisivat sijoittaa eläkevakuutukseen käyttämänsä rahat itse.

Järjestöjohtaja vaatii YEL-järjestelmään muutoksia. Makkulan mukaan pakollisen vakuuttamisen alarajaa tulisi nostaa nykyiseltä rajalta tasolle, jolla yrittäjä alkaa saada vakuutusmaksuilleen vastinetta eli ansiosidonnaista etuutta, Makkula kirjoittaa.

”Yrittäjän eläketurvan ja muun sosiaaliturvan eriyttämistä on pohdittava. Yrittäjistä kaksi kolmesta pitää ajatusta eriyttämisestä kannatettavana.” Makkulan mukaan on kohtuutonta, että haluttomuus sijoittaa eläkejärjestelmään aiheuttaa yrittäjälle kauttaaltaan matalan sosiaaliturvan, hän toteaa.

Syyskuun alussa 33-vuotias yrittäjä Harri Vuorenpää herätti huomiota laskelmillaan, joilla hän pyrki osoittamaan YEL-maksujen kalleuden.

”Kun maksan kiltisti eläkeyhtiölle tuon 440 euroa joka ikinen kuukausi siihen saakka kunnes pääsen tavoite-eläkeikääni (69,6 vuotta), saan eläkettä 1269 euroa kuukaudessa. Olen nyt 33-vuotias, eli toisin sanoen maksuvuosia on edessä vielä n. 36 vuotta eli maksettavaa tulee yhteensä n. 190 000 euroa”, Vuorenpää kirjoitti blogissaan.

Vuorenpään mukaan varojan laittaminen patjan allekin on parempi sijoitus kuin YEL-maksu.

”Kylläpä kuulostaa hyvältä! Revi joka siunaaman kuukausi 440 euroa yrityksesi kassavirrasta seuraavan 36 vuoden ajan niin saat pikkasen alle 1300 euroa kuukaudessa eläkettä. Jos olet siis elossa vielä silloin. Jos heittäisin tikalla lehdestä sijoituskohteen, johon laittaisin tuon vastaavan summan joka kuukausi, olisi se varmasti tuottavampi kohde kuin YEL. Vaikka työntäisin tuon saman summan patjaani joka kuukausi ja nostaisin koko summan pois eläkeikään saavuttaessa, sekin kuulostaa inflaatiosta huolimatta houkuttelevammalta ratkaisulta.”

Mikä on YEL?

Yrittäjät huolehtivat pakollisesta eläketurvastaan itse. Eläkemaksut ja tulevan eläkkeesi määrä riippuvat YEL-työtulosta. YEL-eläkevakuutus turvaa yrittäjän toimeentulon, jos yrittäjätoiminta päättyy työkyvyttömyyden tai ikääntymisen vuoksi. Omaisilla on perhe-eläketurva yrittäjän kuoleman jälkeen. Lisäksi työtulo vaikuttaa työttömyysturvaan ja toimeentuloon vanhempainvapailla.

Lakisääteistä yrittäjän eläkelain mukaista eläkevakuutusta ei voi korvata vapaaehtoisilla vakuutuksilla.

Pelkkä yrityksen omistaminen ei riitä yrittäjäeläkevakuutuksen perusteeksi, sillä eläkevakuutus edellyttää työntekoa. Omistussuhde ja erilaiset yhtiömuodot saattavat kuitenkin vaikuttaa yhtiössä työskentelevän eläkevakuutukseen.

YEL-maksu perustuu YEL-työtuloon, josta se on tietty prosentti. Koska YEL-vakuutus on lakisääteinen, prosentti on sama kaikille yrittäjille. Sen vahvistaa sosiaali- ja terveysministeriö vuosittain.

Kommentoi
Ylös
>