Makrotalous

Yrittäjäpomo jyrähtää: Jäykästä palkanmuodostuksesta päästävä eroon

Suomen Yrittäjien mukaan työllisyyden yritysten kilpailukyvyn kannalta on välttämätöntä, että paikallista sopimista edistetään reippaasti.

World Economic Forumin tuoreen kilpailukykyraportin mukaan Suomi pitää häntäsijaa eli 137. sijaa palkanmuodostuksen joustavuudessa. Kilpailukyvyssä Suomi sentään yltää 10. sijalle.

”Tämä on vakava viesti Suomen työmarkkinoiden suurista valuvioista”, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jyrki Mäkynen sanoo.

Tämä on onneton tilanne avoimelle taloudelle, Mäkynen lataa. Yrittäjien puheenjohtajan mukaan WEF:n vertailu kertoo, että liitot eivät ole pystyneet ollenkaan parantamaan Suomen palkanmuodostuksen joustavuutta, vaikka muuta on puhuttu.

”Heikkous nykyjärjestelmässä on, ettei se anna työpaikkatasolle riittäviä välineitä avoimessa taloudessa kohdattaviin markkinoiden vaatimuksiin nähden. Muiden selvitysten mukaan meillä on Euroopan keskitetyin työehtosopimusjärjestelmä ja maailman mittakaavassa poikkeuksellinen yleissitovuus.”

Mäkysen mukaan näyttää siltä, että keskitetty sopiminen jatkuu, vaikka elinkeinoelämän EK on sen päättänyt lopettaa. Nyt sitä tehdään vain vientiliittojen johdolla.

Järjestelmä ei Mäkysen mukaan suo mahdollisuutta sopia yrityskohtaisesti toisin kuin työehtosopimuksissa lukee. Yritysten erot toimialojen sisällä ovat suuria, ja yksi yhteinen palkkaratkaisu ratkaisu on suurelle osalle väärä tai tarjoaa liian vähän mahdollisuuksia joustaa.

Joustava palkanmuodostus ei kuitenkaan takaa, että palkat joustaisivat esimerkiksi laskusuhdanteessa.

Ekonomisti Roger Wessman muistuttaa blogissaan, että vanhojen työntekijöiden nimellispalkkojen lasku on erittäin harvinaista, niissäkin maissa (kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa) jossa on hyvin laaja sopimusvapaus työmarkkinoilla.

”Palkat ovat kaikkialla jäykkiä alaspäin. Yleinen reaalipalkkojen lasku toteutuu yleensä hitaasti sitä kautta, että annetaan inflaation ajan myötä nakertaa palkkoja, tai että uusia työsuhteita solmitaan alhaisemmalla palkkatasolla”, Wessman toteaa blogissaan.

Ekonomistin mukaan selitys palkkajäykkyydelle on varsin yksinkertainen.

”On inhimillistä suhtautua erittäin negatiivisesti työehtojen heikentämiseen, joten harvoin työnantaja edes sitä ehdottaa. Ei ole mitenkään erityisen suomalainen ilmiö, ettei saavutetuista eduista luovuteta.”

Kommentoi
Ylös
>