Talouden trendit

Asuntolaina ei enää elätä

Asuntolaina on menettänyt merkitystään pankkien nykyisessä toimintaympäristössä. Aktian toimitusjohtaja Martin Backman kertoo näkemyksiään pankkisektorin murroksesta.

Asuntolaina on menettänyt merkitystään pankkien nykyisessä toimintaympäristössä. Aktian toimitusjohtaja Martin Backman kertoo näkemyksiään pankkisektorin murroksesta.

Asuntolaina tuotti pankeille vielä noin kymmenen vuotta sitten neljän prosentin marginaalin. Nyt alhainen korkoympäristö aiheuttaa paineita peruspankkitoiminnalle ja moni toimija keskittyy neuvojen kautta tulevaan ansaintaan, kertoo Aktian toimitusjohtaja Martin Backman.

Finanssialan kiristyvä sääntely aiheuttaa pankeille omat haasteensa, etenkin kun uudet toimijat siirtyvät kilpailemaan alueille, jotka ovat perinteisesti olleet pankkien omalla tontilla. ”Pankkisäätely ei päde samalla tavalla niihin toimijoihin, jotka eivät ole pankkeja”, Backman toteaa.

Pohjoismaiset pankit panostavat digitalisaatioon voimakkaasti

Martin Backmanin mukaan digitalisaatio on keskeinen teema finanssialalla ja siihen tehdään isoja satsauksia. Aktia uusi peruspankkijärjestelmänsä ja siirtyi Temenos-alustaan kesä-heinäkuussa. Pieni ja ketterä pankki sai tämän uudistuksensa suomalaispankeista ensimmäisenä valmiiksi.

Digitalisaatio, automatisointi ja robotisaatio ovat isossa osassa niin asiakasrajapinnassa kuin sisäistenkin prosessien osalta. Tärkeitä digitaalisia palveluja meillä ovat myös mobiilisovellukset sisältäen mobiilissa toimivan verkkopankin, helpon käytettävyyden ja reaaliaikaiset kulutusluotot, Backman kertoo.

Ennen asiakkaat olivat yhden pankin kokonaisasiakkaita. Nyt digitaalisuus ja uusi säätely tekevät sen , että asiakas ostaa tuotteen sieltä mistä kilpailukykyisimmin ja tehokkaimmin saa ja osan tuotteista tarjoaa  muu kuin perinteinen  pankki. Lainoituksen koko prosessi ja  päätöksenteko  varsinkin henkilöasiakkaiden osalta automatisoituu. Henkilökohtainen palvelu eri kanavia hyväksikäyttäen täydentää Aktian tarjoamia digitaalisia palveluja.

Eurooppalaisiin pankkeihin verrattuna pohjoismaiset pankit ovat digitalisaatiossa jo pitkällä, mutta globaalit teknologiajätit murtavat markkinaa vauhdilla. Alibaban Alipayn sekä WeChatin osuus maksupalveluissa voi Kiinan  markkinoilla olla jopa 90 prosenttia, ja nyt esimerkiksi Alipaylla pystyy maksamaan myös Helsingin Stockmannilla.

Digitaalisuus ei ole itseisarvo

Digitaalisuus ei Martin Backmanin mukaan ole sinällään mikään itseisarvo, vaan tapa hoitaa tietyt asiat fiksummin. ”Tarve eri tuotesegmenttien ja asiakassegmenttien välillä vaihtelee voimakkaasti ja sen tuleekin vaihdella”, Backman kertoo. Ikäihmiset tarvitsevat apua digitaaliseen rajapinnan kanssa, nuoret ovat diginatiiveja.

Henkilöasiakkaalle mobiilirajapinnan aukeamisen nopeus ja helppous ovat tärkeitä. Tai se, että Aktian mobiilisovellus mahdollistaa kulutusluoton hakemisen ja myöntämisen reaaliajassa. Siis olettaen, että asiakkaan maksukyky on kunnossa.

Yritysasiakkaalle rahoitus kuitenkaan ei järjesty nappia painamalla, ja se on segmentti, jossa henkilöiden vuorovaikutus ja neuvonanto toteutuvat eri tavalla. Asiakastarpeet ja vaatimustaso ovat erilaisia, ja Aktia vastaa tähän räätälöidyllä palvelulla.

Aktian erikoisosaamista löytyy esimerkiksi varainhoidon puolelta. Kaikista vaativimmat asiakkaat, eli ammattimaiset instituutiosijoittajat käyttävät Aktian varainhoitopalveluita laajasti. Luontaisesti pankin henkilöasiakkaatkin hyötyvät tästä korkean tason osaamisesta.

Aktian sijoittaja-asiakkaat arvostavatkin Aktian markkinanäkemystä, saatuja historiallisia tuottoja sekä selkeää sijoitusprosessia. Aktian varainhoito onkin valittu useana vuonna parhaimpien instituutiovarainhoitajien joukkoon saaden palkintoja sellaisilta tahoilta kuin Skandinavian Financial Research, Morningstar (Best Finnish Fund House of Fixed Income), Thomson Reuters Lipper Fund Awards sekä TNS Sifo Prospera.

Näin säätely tulee muuttaman sinunkin pankkiasiointiasi

Yhteiskunta säätelee pankkeja monin eri tavoin ja viime aikoina pankit ovat saaneet osakseen yli 30 erilaista regulatiivista aloitetta. Näistä merkittävimpinä esimerkkeinä on Backmanin mukaan Euroopan Unionin henkilötietosuoja-asetus (GDPR), PSD2, sekä MiFID II.

PSD2 on standardi, jonka mukaan yhden pankkitoimijan tulee avata rajapintansa toiselle pankkitoimijalle, asiakkaan näin halutessa. Käytännössä loppuasiakkaalle tulee olemaan entistä suoraviivaisempaa siirtää rahansa pankista toiseen, Backman kertoo.

MiFID II puolestaan tulee antamaan asiakkaalle entistä enemmän läpinäkyvyyttä eri sijoitusten hinnoitteluun. Pankeille MiFID II asettaa entistä enemmän vaateita sijoitusneuvonnan osalta. Martin Backmanin mukaan pankit joutuvat miettimään entistä tarkemmin mitä tuotteita asiakkaille ehdotetaan, miten kaikki dokumentoidaan ja miten tuotteet hinnoitellaan.

Kuluttajan kannalta MiFID2 tulee siis todennäköisesti tuomaan muutoksia pankkien tarjoamaan tuotevalikoimaan ja hinnoitteluun, mutta toisaalta eri toimijoita voi olla entistä helpompi verrata keskenään. Tämä voi myös muuttaa pankkien välistä kilpailutilannetta.

Halpa asuntolaina ei ole alhaisen koron ainoa seuraus

Alhainen korkotaso on sijoitustoiminnalle suotuisa ympäristö, ja EKP:n linjaus -0,4 prosentin ohjauskorosta antaa korkovakautta markkinaan, Martin Backman kertoo. Vaikka volatiliteetissa on viime aikoina ollut pientä nousua havaittavissa, on sen taso kuitenkin edelleen alhainen.

Historian valossa osakkeiden arvostustasot ovat kuitenkin korkealla ja huomioitavaa on myös varsin aktiivinen pörssilistausmarkkina. Toisaalta talousnäkymät ovat yleisesti ottaen hyvät ja niitä tukee myös globaalisesti alhainen ja vakaa korkotaso.

Geopoliittiset riskit ovat Backmanin mukaan kysymysmerkki. Hän viittaa Pohjois-Korean tilanteen ohella Yhdysvaltojen, Meksikon ja Kanadan väliseen vapaakauppasopimukseen, Brexitiin sekä Lähi-idän ongelmiin.

Kommentoi
Ylös
>