Sijoitusideat

Evli: Osta Talenomin osakkeita

Evli nosti tilitoimistopalveluita tarjoavan Talenomin osakkeen suosituksen tasolle osta.

Evli nosti tilitoimistopalveluita tarjoavan Talenomin osakkeen suosituksen tasolle osta.

Talenomin liikevaihdossa ja tuloksessa ei ollut suuria yllätyksiä. liikevaihto kasvoi 9,3 miljoonaan viime vuoden 8,2 miljoonasta. Myynnin kasvu jäi hiukan alle markkinoiden odotusten, sillä analyytikoiden konsensusennuste oli 10,0 miljoonaa euroa.

Myös kannattavuus osui odotuksiin. Yhtiön oikaistu käyttökate parani heinä-syyskuussa 1,9 miljoonaan euroon viime vuoden 1,5 miljoonasta. Käyttökatemarginaali oli 20,8 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 17,9 prosenttia. Osakekohtainen tulos oli 0,07 euroa, kun vuosi sitten se oli 0,09 euroa osaketta kohti. Analyytikot odottivat yhtiöltä 0,10 euron tulosta.

Talenomin toimitusjohtajan, Jussi Paason mukaan yhtiö on edennyt valitsemallaan strategialla hyvin ja liiketoiminnot ovat kehittyneet suunnitellusti.

”Myynti onnistui hyvin uusasiakashankinnassa ja sitä tukivat franchising-ketjun edelleen laajentuminen ja ketjussa toteutuneet myynnin onnistumiset. Onnistuneen käyttökatteen nousun taustalla on kirjanpitolinjan edelleen automatisoituminen, mikä vähentää tarvetta henkilötyölle. Kirjanpitolinjan kehitystyön jatkuessa näkymät positiiviselle kannattavuuskehitykselle ovat suunnitellun mukaisesti hyvät”, Paaso toteaa osavuosikatsauksessa.

Talenom uskoo toimialan rakennemuutoksen digitalisaation ja robotiikan kehittymisen johdosta edelleen kiihtyvän.

”Samalla yhtiölle syntyy uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin varaudumme investoimalla vahvasti teknologisiin ratkaisuihin sekä kasvun vahvistamiseen uusasiakasmyynnissä”, Paaso toteaa.

Talenom pitää koko vuoden ohjeistuksensa ennallaan. Yhtiö arvioi liikevaihdon kasvavan 11,5 – 13,5 prosenttia viime vuodesta ja käyttökatemarginaalin asettuvan 22 – 24 prosentin haarukkaan.

”Kvartaalin vertailulukuja ei aiemmin ollut saatavilla ja näemme liikevaihdon vaihdon olleen hyvässä kasvussa (+12.9 % y/y) mutta ennusteissamme aliarvioineemme kausiluonteisuuden. Olemme nostaneet liikevaihto ennusteemme vuoden viimeiselle neljännekselle (EUR 10.5m, aiemmin EUR 10.3m)”, Evli toteaa aamukatsauksessaan.

Talenomin käyttökate on Evlin mukaan kehittynyt hyvin, Lähiajan kurssimuutoksen takia Evlin suositus nousee OSTA-tasolle tavoitehinnalla EUR 13,2.

Yhtiön osakekurssi on ollut rajussa nousussa viimeisen vuoden ajan – osakekurssi on noussut yli 87 prosenttia. Tuoreimmalla osavuosikatsauksella ei ollut merkittävää vaikutusta yhtiön markkina-arvoon.

Tammi-syyskuun 2017 yhteenveto:

  • Liikevaihto 30,7 (27,5) milj. euroa, kasvu 11,7 (13,8) %
  • Käyttökate (EBITDA) 7,1 (5,5) milj. euroa, 23,0 (19,8) % liikevaihdosta (ilman listautumisesta johtuvia kertakuluja 7,4 (5,5) milj. euroa, 24,1 (19,8) % liikevaihdosta)
  • Liikevoitto (EBIT) 4,0 (3,6) milj. euroa *)
  • Nettotulos 2,8 (2,5) milj. euroa *)
  • Nettoinvestoinnit 5,2 (3,7) milj. euroa
  • Päälistalle siirtyminen kasvatti kiinnostusta yhtiötä kohtaan ja katsauskaudella yhtiön osakkaiden lukumäärä ylitti 2 000 osakkaan rajan

*) Jakso 1.1.-30.9.2017 sisältää listautumisesta johtuvia kertakuluja 310 tuhatta euroa

Kommentoi
Ylös
>