Sijoitusideat

Digitaalisten palveluiden markkina on kasvussa – Gofore hakee listautumista First North -markkinapaikalle

Nopea teknologinen kehitys ei sisällä vain uuden teknologian kehittämistä, vaan kyse on myös uudistuvan yrityskulttuurin omaksumisesta.

Gofore hakee listautumista First North -markkinapaikalle. Timur Kärki.-KAUPALLINEN YHTEISTYÖ-

Nopea teknologinen kehitys ei sisällä vain uuden teknologian kehittämistä, vaan kyse on myös uudistuvan yrityskulttuurin omaksumisesta.

Digitaalinen teknologia kehittyy eksponentiaalisella vauhdilla, ja tämän seurauksena yritykset kohtaavat alati uusia haasteita. Uudet konseptit, kuten alusta- ja jakamistalous ovat todella tuoreita ilmiöitä, jotka muuttavat työnteon käsitettä.

Mobiilissa toimivien teknisten alustojen päälle rakentuu uudenlaisia palveluinnovaatioita. Lisäksi uudentyyppinen globaali kilpailu rikkoo perinteisien toimialojen välisiä raja-aitoja. Kaiken tämän seurauksena sekä yksityiset yritykset että julkiset organisaatiot ovat nopean uudistumistarpeen edessä.

Gofore tarjoaa uudenlaisia asiantuntijapalveluita, jotka vastaavat tähän nopeaan muutostarpeeseen, kertoo Goforen toimitusjohtaja Timur Kärki. Gofore tarjoaa kattavasti niitä palveluita mitä digitaaliseen uudistukseen pyrkivä asiakas tarvitsee, on se sitten tietojärjestelmien kehittämistä, palvelumuotoilua, pilvipalveluiden hyödyntämistä tai nopean kehittämisen kulttuurin omaksumiseen liittyvää liikkeenjohdon konsultointia.

Kilpailuasetelma

Timur Kärki kertoo, ettei Goforen asiakkailla ole tiedostavuuden puutetta. Niin julkiset organisaatiot kuin yksityiset yritysasiakkaatkin tiedostavat tarpeen panostaa digitaalisuuden tuomaan nopean muutoksen haasteeseen.

Monilla vanhemmilla yrityksillä on perinnekuormaa, mutta kentältä löytyy muutamia osaajia, jotka pystyvät Goforen tavoin pureutumaan suoraan asiakkaan tarpeeseen ylläpitämällä huippuosaajien yhteisöä ja yrityskulttuuria. Näitä kilpailijoita ovat esimerkiksi Siili, Futurice ja Reaktor ja niissä kilpailuasetelman ytimessä on monikyvykkäiden huippuosaajien rekrytointi ja pitäminen yrityksessä.

Gofore siis toimii toimialalla, jossa huippuosaajien rekrytointi on keskeinen kilpailuvaltti ja sillä on myös näyttöä rekrytoinnin onnistumisesta.

Gofore on yritys jonka henkilästömäärä on ollut kovassa kasvussa. Gofore hakee listautumista First North -markkinapaikalle.

Goforen yhtenä etuna on monipuolinen maantieteellinen läsnäolo. Esimerkiksi Siili ja Reaktor toimivat pääosin pääkaupunkiseudulla, mutta Goforella on merkittävää toimintaa Suomessa myös Tampereella ja Jyväskylässä.

Onnistunut rekrytointi on seurausta huippuosaajia houkuttelevasta yrityskulttuurista. Yrityskulttuuri onkin Goforen keskeinen kilpailuetu ja yritys on perustamisestaan lähtien pyrkinyt olemaan hyvä työpaikka, Kärki kertoo. Goforen visio on olla tunnustettu työkulttuurin uudistaja sekä paras mahdollinen työyhteisö.

Palvelumuotoilun kysyntä on kovaa ja yrityskulttuurin kautta syntyy positiivinen kehä, joka mahdollistaa kilpailijoita voimakkaamman kasvun, Timur Kärki kiteyttää. Parhaat työntekijät tuovat poikkeuksellisen asiakasarvon, ja työntekijöiden viihtyvyys on merkittävässä asemassa yrityksen menestykselle. Great Place to Work 2017 –tutkimuksen mukaan Gofore onkin Suomen paras työpaikka ja Euroopan toiseksi paras työpaikka.

Kärki konkretisoi Goforen yhteisen tekemisen ja rekrytointiprosessin kulttuuria: ” Viimeisen 12 kuukauden aikana olemme vastaanottaneet yli 1500 hakemusta. Samana ajankohtana rekrytointiprosesiin on osallistunut yli sata goforelaista.”

Listautuva Gofore on arvioitu Suomen parhaaksi työpaikaksi ja Euroopan toiseksi parhaimmaksi työpaikaksi.

1 Yhtiön henkilöstöstä 147 vastasi kyselyyn; 1100% vastaajista oli sitä mieltä, että Gofore on hyvä työpaikka; 2100% vastaajista oli sitä mieltä, että 1) Johto pitää lupauksensa, 2) Johto toimii sanojensa mukaisesti, 3)  Johto luottaa ihmisten tekevän työnsä hyvin ilman jatkuvaa tarkkailua; 3Palkitsemiseen, tasapuolisuuteen ja oikeudenmukaiseen kohteluun liittyvien 13 kysymyksen keskimääräinen tulos oli 98%, vaihteluväli oli 94%-100%;

Työntekijöiden viihtyvyyden lisäksi alan yrityksillä on myös osittain erilainen palvelutarjooma. Toimitusjohtaja Timur Kärjen mukaan Goforen vahvuus on nopean muutoksen yrityskulttuurin opettamisessa liikkeenjohdon konsultoinnin kautta, sekä julkisten organisaatioiden uudistamiseen keskittyvissä projekteissa.

Laaja asiakaspohja ja näyttöä kasvusta

 Goforen asiakaskunta on terveellä pohjalla. ”Yrityksen liiketoiminta ei ole riippuvaista yhdestä isosta asiakkaasta, mutta yrityksen asiakkaat eivät myöskään ole mikään sillisalaatti”, toimitusjohtaja Kärki summaa.

Goforella on vahvaa osaamista julkisen sektorin puolella. Timur Kärjen mukaan Gofore onkin merkittävä toimija julkisen sektorin tietojärjestelmäprojekteista ja 63 prosenttia yrityksen tämänhetkisestä liiketoiminnasta tulee julkiselta sektorilta.

Gofore on kasvuyritys. Timur Kärki kertoo, että yritys on kasvanut yli 10 vuoden ajan.   Kärjen mukaan Goforen uudistumiskyvystä kertoo, että se on viimeiset viisi vuotta kasvanut markkinoita nopeampaa vauhtia ja yritys pyrkii myös ylläpitämään tätä markkinoita voimakkaampaa kasvua. Gofore on kansainvälistymisvaiheessa oleva yritys, jolla on toimintaa myös ulkomailla.

 

Listautuva Gofore on kasvuyritys

Suomen markkinoiden koosta Timur Kärki kertoo, että koko Suomen IT-markkinan koko on noin 7 miljardia euroa, josta Goforen arvion mukaan sille relevanttien segmenttien koko on noin 3,5 miljardia euroa. Kaikista mielenkiintoisin segmentti Goforelle on uusien digitaalisten palveluiden markkina. Tämän markkinan koko on tällä hetkellä noin miljardi euroa ja sen odotetaan kasvavan 15-25 prosenttia vuodessa.

Listautumista hakeva Gofore kerää rahoitusta kasvuun

Gofore hakee listautumista Nasdaq First North –listalle, ja yleisöanti on auki 6.-14.11.2017. Yritys hakee ennen kuluja noin 10 miljoonan euron edestä uutta pääomaa. Goforen osakeannista saadut varat käytetään ensisijaisesti yhtiön kasvuun tähtäävän strategian toteuttamiseen. Samalla olemassa olevat omistajat tarjoavat myytäväksi osakkeitaan enintään noin 11,2 miljoonan euron arvosta.

Kerättyä pääomaa suunnitellaan käytettävän muun muassa yritysjärjestelyiden vastikkeena, yrityksen liiketoiminnan orgaanisen kasvun edistämiseen, sekä yritystoiminnan yleisiin tarkoituksiin.

Isossa kuvassa suunnitellun osakeannin ja listautumisen tavoitteena on edistää yrityksen strategian mukaista kasvua ja toiminnan laajentamista. Tarkoituksena on myös mahdollistaa osakkeiden käyttäminen maksuvälinenä yrityskaupoissa, sekä henkilöstön ja avainhenkilöiden palkitsemisessa.

Isoimpina sijoittajariskeinä Timur Kärki nostaa esiin yrityskulttuurin ylläpidon: ”Kulttuuria tulee kehittää päivittäin, ja riskinä on, ettemme enää olisikaan houkutteleva työnantaja.” Toinen riskiskenaario on, että yhteiskunta lopettaisi digitalisuuteen liittyvät panostukset. Toimitusjohtaja Timur kärki muistuttaa, että riskejä on toki muitakin ja ne ovat kuvattuna yhtiön listalleottoesitteessä, johon sijoittajien tulisi tutustua, ja joka on saatavilla yhtiön sivuilta muun listautumiseen liittyvän materiaalin, kuten markkinointiesitteen ja Road show -esityksen kanssa.

Kommentoi
Ylös
>