Kasvuosakkeet

Inderes: Kilpailukykyinen Scanfil on maltillisesti hinnoiteltu kasvuyhtiö

Teollisuuden sopimusvalmistajan kasvunäkymät ovat suotuisat ja osake maltillisesti hinnoiteltu.

Teollisuuden sopimusvalmistajan kasvunäkymät ovat suotuisat ja osake maltillisesti hinnoiteltu.

Scanfil on asemoitunut markkinoille hyvin. Yhtiö toimii pääosin teollisuuselektroniikassa, jossa pienet tuotantoerät ja lyhyet toimitusajat mahdollistavat pienemmillekin yhtiöille kannattavan toiminnan kroonisesti kireästä kilpailusta huolimatta, Inderes toteaa aamukatsauksessaan.

Scanfil on sopimusvalmistaja, jonka liiketoiminta keskittyy viiteen asiakassegmenttiin, joista noin 80 prosenttia on teollisuuselektroniikan puolella ja noin 20 prosenttia tietoliikennesektorilla. Asiakkailleen Scanfil tarjoaa mahdollisuuden ulkoistaa tuotteiden valmistus ja keskittyä omiin ydinliiketoimintoihinsa. Viime vuonna yhtiö yli tuplasi kokonsa suurella PartnerTech-yrityskaupalla.

Analyysitalon mukaan Scanfilin keskeisiä vahvuuksia ovat kokonaistoimitusmalli ja tuotannon ketteryys.

”Scanfil on asemoitunut markkinoille hyvin, sillä yhtiö operoi pääosin teollisuuselektroniikassa, jossa pienet tuotantoerät ja lyhyet toimitusajat mahdollistavat pienemmillekin yhtiöille kannattavan toiminnan kroonisesti kireästä kilpailusta huolimatta. Scanfilin vahvuuksia kilpailussa ovat mielestämme kattava ja kulutehokas toimintamalli, pitkä kokemus sopimusvalmistuksesta sekä tuotannon nopeus ja joustavuus.”

Lisäksi yhtiöllä on vahva näyttö tuloksen tekemisestä. Selvimpiä riskejä ovat Inderesin mukaan hinnoitteluvoima, asiakasriskit ja kysynnän vaihtelu.

Yhtiön kasvutarinaan on tulossa jatkoa, inderes uskoo.

”Arviomme mukaan Scanfil jatkaa yritysostovetoisen kasvustrategiansa toteuttamista pitkälti entisillä linjoilla myös lähivuosina. Mahdollisten yrityskauppojen ajoitusta on mahdotonta arvioida, mutta yhtiöllä on kuitenkin mielestämme lähivuosille hyvä orgaaninen tuloskasvunäkymä, sillä markkinatilanne on nyt suotuisa ja kannattavuudessa on vielä parantamisen varaa.”

Inderes odottaa Scanfilin tuloksen pysyvän hyvällä nousukäyrällä lähivuosina. Myös osakkeen arvostus on kasvunäkymiin nähden maltillinen.

”Scanfilin ennusteidemme mukaiset P/E-luvut vuosille 2017 ja 2018 ovat 13x ja 11x, kun vastaavat EV/EBITDA-kertoimet ovat 8x ja 7x. Kertoimet ovat noin yhtiön pitkän ajan mediaanien tasoilla, mikä on mielestämme kohtuullista yhtiön viime vuosina laskusuunnassa ollut riskiprofiili huomioiden. Lisäksi Scanfil on hinnoiteltu melko neutraalisti suhteessa verrokkiryhmään, vaikka asemoitumisensa ja vahvan track-recordinsa myötä yhtiö ansaitsisi mielestämme lievän preemion”, Inderes toteaa.

Kertoimien valossa hyvä tuloskasvunäkymä ja noin kolmen prosentin kasvava osinkotuotto pitävät osakkeen tuotto-odotuksen analyysitalon mielestä maltillisen positiivisena vuoden tähtäimellä.

”Tuotto-odotus on kuitenkin täysin tuloskasvun varassa, sillä kertoimissa ei ole olennaista nousuvaraa”, Inderes muistuttaa.

Analyysitalo toistaa Scanfilin 4,50 euron tavoitehinnan ja lisää-suosituksen.

Katso alla olevasta Inderesin videosta analyytikko Antti Viljakaisen kommentit Scanfilista.

Kommentoi
Ylös
>