Sijoitusideat

Inderesin suosikkiosakkeiden arvostustasot ovat houkuttelevia

Inderes valitsee säännöllisesti TOP3-suosikkiosakettaan seuraamistaan kotimaisista pörssiyhtiöistä.

Tällä hetkellä Inderesin suosikkeja ovat tilitoimistopalveluja tarjoava Talenom, sijoittamiseen erikoistunut yksityispankki Evli ja asuntosijoitusyhtiö Orava Asuntorahasto.

Talenomilla on vahva asema ja selkeä kilpailuetu kasvavalla, defensiivisellä ja murroksessa olevalla toimialalla, Inderes toteaa aamukatsauksessaan.

”Yhtiö voittaa markkinaosuuksia ja kasvaa aggressiivisesti, mutta pystyy kuitenkin parantamaan kannattavuuttaan teknologisen etumatkan ansiosta. Uskomme yhtiön kuuluvan toimialan voittajiin ja olevan hyvä omistaja-arvon luoja myös pitkällä aikavälillä”, Inderes kiteyttää.

Talenomin osake on laskenut huipuistaan selvästi ja osakkeen arvostustaso on analyysitalon mukaan jälleen houkutteleva. Lisäksi Talenomin riskiprofiili on poikkeuksellisen alhainen, koska yhtiö toimii defensiivisellä toimialalla.

Inderes odottaa Talenomin osakekohtaisen tuloksen kasvavan vuosittain peräti 18 prosenttia vuosina 2017 – 2020.

Inderesin mukaan markkinat ovat reagoineet yllättävän vaisusti Evlin erittäin vahvaan kolmannen kvartaali raporttiin.

”Yhtiö paransi tulostaan merkittävästi ja tuloskasvunäkymä on edelleen vahva liikevaihdon kasvaessa sekä kulutehokkuuden parantuessa. Lähivuosien tulosennusteemme nousivat Q3-raportin jälkeen 10-20 %.”

Evlin markkinatilanne on jatkunut suotuisana ja yhtiön varainhoidon hallinnoitava varallisuus kasvaa edelleen, Inderes uskoo. Samalla yhtiön kulutehokkuus paranee ja toimialalle tyypillisesti tämä kasvu valuu tehokkaasti viivan alle.

Evlin arvostustaso on jäänyt ennustenousujen myötä selvästi jälkeen sen keskeisistä verrokeista, eikä Inderes pidä osakkeen aliarvostusta perusteluna.

Investors Housen omistusosuus Orava Asuntorahastosta on noussut vaihtotarjouksen myötä 25,2 prosenttiin ja siitä on tullut Oravan ylivoimaisesti suurin osakkeenomistaja.

Inderesin mielestä Investors House pystyy todennäköisesti toteuttamaan kaikki tavoittelemansa uudistukset Oravassa. Investors House tavoittelee Oravan hallinnointiyhtiöstä luopumista, Oravan liiketoimintamallin muuttamista ja 1,5 – 2,5 miljoonan euron vuotuisia kustannussynergioita vuoteen 2019 mennessä.

Uudistusten myötä Oravan heikko kannattavuus nousee ja sitä kautta taseperusteisesti matala arvostustaso vähitellen korjaantuu, Inderes uskoo.

”Mikäli IH saa toimenpiteillään nostettua Oravan kannattavuutta odotuksiamme nopeammin tai/ja markkinoiden luottamus Oravaa kohtaan vahvistuu, voi osakkeessa olla myös selvästi arvioimaamme enemmän lyhyen tähtäimen nousuvaraa.”

TOP3-osakkeiden arvostuskertoimet:

YhtiöP/E-kerroin 2018P/B 2017Tavoitehinta
Talenom16,65,713,5
Evli Pankki13,63,010,4
Orava Asuntorahasto15,00,56,3

 

Kommentoi
Ylös
>