Talouden trendit

Kuluttajaliitto: Pikavippien mainonta kiellettävä

Kuluttajaliitto on laatinut viiden kohdan listan toimenpiteistä, joilla puuttua pikavippien ja muiden vastaavanlaisten, korkeakorkoisten ja -kuluisten luottotuotteiden aiheuttamiin ongelmiin.

Kuluttajaliitto ehdottaa viittä lainsäädännöllistä toimenpidettä, joilla puuttua pikavippien ja muiden vastaavanlaisten, korkeakorkoisten ja -kuluisten luottotuotteiden aiheuttamiin ongelmiin.

Suomen asiakastiedon mukaan usealla kulutusluoton hakijalla on ennestään lukuisia lainoja ja moni heistä on jo valmiiksi ylivelkaantunut.

Asiakastiedon mukaan lähes 60 prosentilla kulutusluoton hakijoista on luottoja ennestään. Esimerkiksi viisi erillistä, samaan aikaan lyhennettävää kulutusluottoa ei ole ollenkaan harvinaista. Asiakastiedon havaintojen mukaan uutta luottoa on haettu pahimmillaan tilanteessa, jossa hakijalla on ollut muita kulutusluottoja peräti 300 000 euron edestä.

Kuluttajaliiton mukaan lisäsääntelylle on tarvetta, sillä vuonna 2013 voimaan astunut kuluttajaluottojen korkokatto ei ole toiminut toivotulla tavalla.

”Talousvaikeuksiin ajautunut henkilö on useimmiten velkaantunut monelle eri taholle ja velkaongelmien taustalta löytyy monesti myös pikaluottoja”, Kuluttajaliiton pääsihteeri Juha Beurling toteaa.

Vaikkei maksuvaraa olisikaan, nopeita ja vakuudettomia luottoja on suhteellisen helppo saada useita ennen maksuhäiriömerkintää. Luottoja markkinoidaan helppona ratkaisuna oman talouden vajeen paikkaukseen, oli kyse vanhojen lainojen järjestelystä tai kaivatusta lomamatkasta.

Kuluttajaliiton mukaan uudet luottotuotteet, kuten niin sanotut joustoluotot ja järjestelylainat ovat nostaneet pikaluottojen euromääriä kasvattaen velkasummia. Uusia luottotuotteita ilmestyy markkinoille jatkuvasti ja niiden ehdot voivat olla kuluttajalle vaikeaselkoisia.

Kuluttajaliitto ehdottaa viittä toimenpidettä lainsäädännön kehittämiseksi:

1. Korkokatto koskemaan kaikensuuruisia kuluttajaluottoja

Kuluttajansuojalain mukaisen korkokaton tulee koskea myös 2 000 euron ja sitä suurempia luottoja. Korkokaton rikkomisen pitää johtaa siihen, että velallisen maksuvelvollisuus rajoittuu pelkkään velan pääomaan.

2. Kustannuskatto

Vakuudettomille kuluttajaluotoille tulee asettaa kustannuskatto luoton summasta riippumatta. Kustannuskaton myötä luoton luotonaikaiset kokonaiskustannukset (korko, tilinhoitomaksut, nostopalkkiot yms.) saisivat olla korkeintaan kustannuskaton prosentuaalinen määrä luoton summasta.

3. Pikaluottojen mainonta kiellettävä

Korkeariskisten kuluttajaluottojen mainonta kuluttajille on kiellettävä kokonaan. Alankomaissa pikavippien mainonta kiellettiin kesällä 2017.

4. Rikkomuksista tuntuvat seuraamukset

Kuluttaja-asiamiehellä tulee olla mahdollisuus määrätä seuraamusmaksu lainvastaisesti toimivalle luotonantajalle. Seuraamusmaksun tulee olla tuntuva, jotta halutut tulokset voidaan saavuttaa. Kuluttaja-asiamiehelle tulee myös turvata riittävät voimavarat valvontaan ja seuraamusten täytäntöönpanoon.

5. Kaikki kuluttajaluotot lain piiriin

Kuluttajansuojalaki tulee laajentaa kattamaan myös korottomat ja kuluttomat, kestoltaan yli kolmen kuukauden luotot. Aina kun kuluttajaluottoa myönnetään, tulee kuluttajan maksuvalmius selvittää luoton ehdoista riippumatta.

Lainsäädännön muutosten lisäksi myös kuluttajien tietoisuutta pikaluottoihin liittyvistä ongelmista tulee lisätä. ”Haluamme lisätä kuluttajien tietoisuutta pikavipeistä ja niihin liittyvistä ongelmista ja olemmekin julkaisseet videon, jonka avulla kuluttaja saa helposti tiedon siitä, mitä pikavipit oikeastaan ovat”Beurling jatkaa

Kommentoi
Ylös
>