Rahastotietoa

Sijoitusrahastojen kasvu hiipuu

Alkuvuodesta poiketen syyskuussa 2017 rahastoista sen sijaan kotiutettiin sijoituksia 0,4 miljardia euroa enemmän kuin niihin sijoitettiin lisää, kertoo Suomen Pankki.

Suomeen rekisteröityihin sijoitusrahastoihin tehdyt nettosijoitukset ovat kuitenkin koko vuonna 2017 olleet positiivisia lähes kaikkina kuukausina. Vielä heinä- ja elokuussa rahastoihin tehdyt nettosijoitukset olivat selvästi positiivisia, yhteensä 1,7 miljardia euroa.

Rahastopääoman arvo on kasvanut tammikuusta syyskuuhun noin 10 miljardia euroa. Rahastot ovat kasvaneet vuoden alusta uusien sijoitusten myötä runsaat 6 miljardia euroa ja hinta- ja valuuttakurssimuutosten myötä vajaat 4 miljardia euroa.

rahastot rahastopaaomat sijoitusrahastot

Eniten varoja syyskuussa kotiutettiin pitkän koron rahastoista, nettomääräisesti 372 miljoonaa euroa, ja rahamakkinarahastoista, 138 miljardia euroa. Sijoituksiaan näistä rahastoista lunastivat ennen kaikkea rahoitus- ja vakuutuslaitokset, yritykset ja julkisyhteisöt. Lunastukset kohdistuivat erityisesti euroalueen julkisyhteisöjen ja yritysten velkapapereihin sijoittaneisiin rahastoihin.

Osakerahastojen suosio jatkui voimakkaana vielä heinäkuussa, jolloin näihin rahastoihin sijoitettiin nettomääräisesti 0,9 miljardia euroa. Elokuussa uusia osakerahastosijoituksia tehtiin nettomääräisesti kuitenkin enää 74 miljoonaa euroa, ja syyskuussa nettosijoitukset olivat 41 miljoonaa neuroa negatiivisia.

Kotitaloudet lisäsivät neljänneksen aikana sijoituksiaan osakerahastoissa ja yritykset puolestaan vähensivät niitä.

Muista rahastotyypeistä eniten uusia sijoituksia keräsivät neljänneksen aikana yhdistelmärahastot, nettomääräisesti 0,3 miljardia euroa, ja kiinteistörahastot, 0,2 miljardia euroa.

Rahastosijoitusten supistumisesta huolimatta rahastopääomakanta kokonaisuudessaan jatkoi selvää kasvuaan myös syyskuussa. Kehityksen taustalla olivat ennen kaikkea osakerahastojen 1,1 miljardin euron positiiviset arvostusmuutokset. Syyskuun lopussa rahastopääomakannan arvo oli 118 miljardia euroa.

Kommentoi
Ylös
>