Indikaattorit

Tämä taantumaindikaattori välkkyy punaisella

Lyhyiden ja pitkien korkosijoitusten tuottoero on laskenut huolestuttavasti. Aiemmin tämä tuottokäyrä on ennustanut kohtuullisen luotettavasti taantumaa.

Korkokäyrä kertoo markkinakorkojen tason eripituisissa korkosijoituksissa. Korkokäyrä – tai toiselta nimeltään tuottokäyrä – kuvaa korkojen aikarakennetta, eli tuottoja eri maturiteetin korkosijoituksissa.

Yleensä korkokäyrä on loivasti oikealle nouseva, eli pitemmän maturiteetin korkopapereista sijoittaja saa paremman tuoton. Lyhyet markkinakorot määräytyvät hyvin pitkälle ohjauskoron perusteella kuitenkin kysyntä ja tarjonta huomioiden, kun pitkät korot puolestaan määräytyvät puhtaasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan.

Korkokäyrä on yksi niistä mittareista joilla sijoittaja voi haistella makrotalouden tilaa ja tunnelmia sijoitusmarkkinoilla.

Mikä selittää korkokäyrän jyrkkyyden?

Niin sanotun odotushypoteesin mukaan korkokäyrän pitemmän maturiteetin korkotaso heijastelee markkinoiden odotuksia lyhyiden korkojen tulevasta tasosta. Jos siis korkokäyrä on nouseva, odotetaan markkinoilla lyhyiden korkojen nousevan. Vastaavasti jos korkokäyrä on laskeva, odotetaan lyhyiden korkojen laskevan.

Mitä pitemmistä koroista on kyse, sitä enemmän inflaatio-odotukset vaikuttavat niihin. Jos inflaation odotetaan kiihtyvän, korkosijoittajat edellyttävät korkeampaa korkoa siksi, että inflaatio syö heidän säästöjensä ostovoimaa. Inflaatio-odotuksiin puolestaan vaikuttaa näkemys talouden kehityksestä.

Nouseva korkokäyrä vallitsee siis usein tilanteessa jossa markkinoilla odotetaan inflaation kiihtyvän ja keskuspankin nostavan lyhyitä korkoja. Tasainen tai laskeva korkokäyrä viittaa puolestaan tyypillisesti heikkoihin talous- ja inflaationäkymiin. Tällöin markkinoilla odotetaan keskuspankin keventävän rahapolitiikkaa ja laskevan ohjauskorkoa.

Ennustaako korkokäyrän muutos taantumaa?

Laskeva korkokäyrä on ollut aiemmin melko luottava taantumaa ennustava indikaattori. Lyhyiden ja pitkien korkojen tuottoero on laskenut huolestuttavasti Yhdysvalloissa. Korkokäyrä on siis loiventunut. Tämä herättää kasvavaa hermostuneisuutta sijoitusasiantuntijoissa.

Tuottokäyrä on Yhdysvalloissa laskenut nimittäin alemmaksi kuin kertaakaan 10 vuoteen.

Kahden ja 10 vuoden korkopapereiden tuottoero on kaventunut vain 0,63 prosenttiyksikköön, mikä on alhaisin ero sitten marraskuun 2007.

Alla oleva kuvaaja näyttää, että tuottokäyrä on loiventunut vuoden aikana. Pitkissä koroissa ei juurikaan ole tapahtunut muutosta, mutta lyhyet korot ovat nousseet selvästi.

tuottokäyrä korkokäyrä korkoero korot USA

Alentunut korkokäyrä saattaa muuttaa keskuspankin rahapolitiikan suuntaa.

Bank of America Merill Lynchin korkostrategit Shyam Rajan, Carol Zhang ja Olivia Lima uskovat Business Insiderin mukaan, että alhaiset pitkät korot tulevat estämään keskuspankki Fediä nostamasta ohjauskorkoa lisää suunnitelmansa mukaan.

Fed on nostanut ohjauskorkoa neljä kertaa joulukuun 2015 jälkeen. Philadelphia Fedin pääjohtaja Patrick Harker on korkokäyrän loivenemisesta huolissaan. Rahapolitiikan kiristämisessä pitää Harkerin mukaan olla varovaisia, jottei korkokäyrä käänny laskuun.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös