Talouden trendit

Uusi kansalaisaloite vaatii äidin työnantajan perhevapaakorvauksien korottamista

Uuden kansalaisaloitteen tavoitteena on vanhemmuuden työnantajakustannusten nykyistä tasaisempi jako miesten ja naisten välillä.

Kansalaisaloite vaatii äidin työnantajalle maksettavan kertaluontoisen perhevapaakorvauksen korottamiseksi 2500 eurosta 5000 euroon tasa-arvon lisäämiseksi työmarkkinoilla sekä naisten aseman parantamiseksi.

Tällä hetkellä perheenlisäyksestä johtuvista kustannuksista suurempi osa koituu äidin kuin isän työnantajan maksettavaksi. Kansalaisaloitteen mukaan sukupuoleen sidoksissa oleva työnantajan kustannustaso aiheuttaa epätasa-arvoa työmarkkinoilla.

Aloitteen mukaan 2600 euroa kuukaudessa (naisten mediaanipalkka vuonna 2016) ansaitsevan äidin työnantajalle tulee yhdestä lapsesta kuluja noin 8000 euroa, kun mukaan lasketaan raskausajan sairaslomat, perhevapaista tulevat työnantajakustannukset sekä sairaan lapsen hoidosta johtuvat hoitovapaat. Summasta on vähennetty Kelan työnantajalle maksamat korvaukset perhevapaista sekä 2500 euron kertaluontoinen perhevapaakorvaus. Sipilän hallitus päätti pienentää miesten ja naisten vanhemmuudesta koituvia työnantajan kustannuseroja eroja maksimissaan 2 500 euron suuruisella korvauksella äidin työnantajalle.

Silti ero on vielä miesten ja naisten välillä on edelleen lähes kolminkertainen – äidin työnantajan kustannukset ovat edelleen keskimäärin noin 8 000 euroa ja isän noin 3 000 euroa.

Kulut voivat todellisuudessa olla aloitteen mukaan suuremmatkin riippuen muun muassa sairaslomien ja hoitovapaiden määrästä. Perhevapaakorvaus on kertakorvaus, joka maksetaan raskaus- tai adoptiokohtaisesti. Äidin työnantaja voi hakea perhevapaakorvausta kustannuksista, jotka aiheutuvat naispuolisen työntekijän raskaudesta.

Tilapäisen hoitovapaan palkkakustannukset muodostuvat päivistä, jolloin työntekijä on kotona hoitamassa alle 10-vuotiasta sairasta lasta. Suomen Yrittäjien kyselytutkimuksen mukaan hoitopäiviä on keskimäärin viisi vuodessa lasta kohden. Tilapäisen hoitovapaan kustannuksia ei tällä hetkellä korvata työnantajille lainkaan. Lisäksi myös raskauden aikaiset sairauspoissaolokustannukset jäävät osin työnantajan vastuulle – ne korvataan kuten muutkin sairauspoissaolot, eli Kela maksaa korvausta ensimmäisten yhdeksän arkipäivän jälkeiseltä sairausajalta.

3100 euroa kuukaudessa (miesten mediaanipalkka vuonna 2016) ansaitsevan isän työnantajalle koituvat kustannukset yhdestä lapsesta jäävät laskelmamme mukaan noin 3800 euroon. Suomen Yrittäjien mukaan isät käyttävät 40 prosenttia tilapäisistä hoitovapaista.

Kansalaisaloite vaatii, että välittömästi toteutettavaksi esitetyn työnantajakulujen epätasa-arvoistavaa jakautumista helpottavan 5000 euron kertakorvausratkaisun lisäksi on aloitettava selvitys Kelan hallinnoimasta rahoitusmallista, jossa äidin ja isän työnantajien kulut katetaan rahastosta oikeudenmukaisesti.

Rahaston varat voidaan kerätä esimerkiksi Ranskan, Belgian tai Tanskan mallin mukaisesti, jossa kuluihin osallistuu työnantaja, työntekijät, valtio (Kela) ja mahdollisesti kunnat. Kollektiivinen rahoitusjärjestelmä, joka on joko yleinen sairausvakuutusjärjestelmä tai valtion tai kuntien rahoittama järjestelmä, jakaa perhevapaiden rahoitusrasituksen tasa-arvoisesti sekä isien ja äitien työnantajille että yhteiskunnalle.

Valmistelun alla oleva perhevapaauudistus ei aloitteen mukaan poista epätasaisesta kustannusjakaumasta johtuvaa tasa-arvo-ongelmaa, joka on ratkaistava riippumatta vapaiden käyttöoikeuksiin tehtävistä muutoksista.

Kommentoi

Jätä viesti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Ylös