Sijoitusideat

Bitcoin osana sijoitussalkkua

Bitcoinia ja sen riskejä käsitellään usein erillisenä sijoitustuotteena. Mutta mikä on tulos, jos Bitcoinia käsitellään yhtenä osana sijoitussalkkua?

bitcoin kryptovaluutta digitaalinen raha

Bitcoinia ja sen riskejä käsitellään usein erillisenä sijoitustuotteena. Mutta mikä on tulos, jos bitcoinia käsitellään yhtenä osana sijoitussalkkua?

Bitcoiniin liittyy monia mieleikuvia. Osa näistä mielikuvista on oikeita, osa vääriä.

Yksi olennainen kysymys on myös kuinka paljon kasvupotentiaalia bitcoinilla vielä on. Tämäkin lisää osaltaan kynnystä sijoittaa bitcoiniin. Mitä jos kaiken menettää, kun kasvua on kuitenkin jo realistoitunut niin suuressa määrin?

Tällaisissa tutkailuissa helposti unohtuu, että sijoittajan tulee hajauttaa sijoituksiaan. Sen takia onkin paikallaan tarkastella miten bitcoin vaikuttaa koko sijoitussalkun tuottoon.

Bitcoin osana tasapainottamatonta osakesalkkua

Lähdetään liikkeelle sellaisesta ennakko-oletuksesta, että sijoittajan osakesalkun tuotto olisi kulujen jälkeen yhtä suuri kuin OMXH25-indeksin. OMXH25-indeksi on markkina-arvopainotettu indeksi, joka koostuu Helsingin pörssin 25 vaihdetuimmasta osakkeesta. Yksittäisen osakkeen paino on indeksissä rajoitettu kymmeneen prosenttiin ja sitä käytetään yleisesti suomalaisten osakesalkkujen ja rahastojen vertailuindeksinä.

Oletetaan, että sijoittaja A sijoittaa pelkästään osakkeisiin viiden vuoden ajan ja saa kutakuinkin OMXH25-indeksin mukaisen tuoton. Sijoittaja B sijoittaa osakkeiden lisäksi bitcoiniin maltillisella kolmen prosentin painolla. Jos sijoittaja B ei myy bitcoinejaan, vaan pitää ne salkussaan maksimaalisen korkoa korolle efektin saavuttamiseksi, olisi sijoittaja B saanut viimeisen vuoden aikana merkittävästi paremman tuoton, kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy.

Bitcoin on noussut hurjasti viimeisen viiden vuoden aikana. sijoittaja, joka olisi ostanut salkkuunsa pienellä painolla Bitcoinia ja pitänyt sen salkussaan, olisi saanut todella hurjat tuotot.

Todellisuudessa on epätodennäköistä, että kukaan saisi yllä olevan kuvan mukaisia tuottoja. Bitcoinin paino olisi noussut vuosien saatossa kohtuuttoman suureksi. Ensinnäkään olisi psykologisesti haastavaa antaa yhden sijoitustuotteen painon kasvaa näin voimakkaasti. Toisekseen salkun tasapainottaminen on suositeltavaa jo ihan riskienhallinnankin kannalta. Tämän takia on mielekkäämpää tarkastella miten bitcoinin ja osakkeiden yhdistelmä olisi toiminut viimeisen viiden vuoden aikana tasapainotus huomioon ottaen.

Bitcoin osana tasapainotettua osakesalkkua

Salkun tasapainottamista suositellaan yleisesti ja siihen liittyy sijoittajan kannalta kaksi keskeistä päämäärää. Ensimmäinen päämäärä on edellä mainittu riskienhallinta. Salkun tasapainottaminen varmistaa, ettei yksittäisen sijoitustuotteen paino pääse nousemaan liian suureksi. Liian suuri paino johtaisi koko salkun kannalta merkittäviin tappioihin, mikäli suuressa painossa olevan sijoitustuotteen sisältämä riski realisoituisi.

Salkun tasapainottamisen toinen päämäärä on siihen liittyvä ”myy kalliilla ja osta halvalla”-mekaniikka. Tällöin oletuksena on, että voimakkaasti nousseen sijoitustuotteen arvostus on noussut, eli se on kallistunut. Vastaavasti heikosti nousseen sijoitustuotteen arvostuksen oletetaan laskeneen, eli se on halventunut. Tasapainottamisen yhteydessä siis myydään kallista ja ostetaan halpaa.

Tehdään samantapainen koe kuin edellä, mutta tasapainottaen. Verrataan jälleen sadan prosentin osakepainoa tilanteeseen, jossa sijoittaja sijoittaa 97 prosenttia osakkeisiin ja kolme prosenttia bitcoiniin. Ero edellisen kuvaajan esittämään tilanteeseen on, että salkku tasapainotetaan vuosittain. Se tarkoittaa sitä, että sijoittaja pitää sijoituksensa vuoden verran, jonka jälkeen hän palauttaa salkkuunsa alkuperäisen kolmen prosentin bitcoin-painon. Tämän jälkeen salkun annetaan taas kehittyä vuosi, jonka jälkeen alkuperäinen paino jälleen palautetaan ja niin edelleen.

Näin tehty koe olisi viime viiden vuoden osalta näyttänyt seuraavalta.

Bitcoin osana sijoitussalkkua silloin kun salkku tasapainotetaan vuosittain. Näin saavutetaan tasainen kehitys ja kova tuotto.

Ylläolevasta kuvaajasta huomataan, että tasapainotusta hyväksikäyttäen maltillinen kolmen prosentin bitcoin-paino, joka tasapainotetaan vuosittain olisi kehittynyt suhteellisen tasaisesti. Lisäksi on bitcoinia sisältävän salkun tuotto olisi ollut merkittävästi paremmin, vaikkei se ehkä kuvaajasta näykään.

Havainnollistetaan tilannetta laskennallisella esimerkillä. Viisi vuotta sitten 50 000 tuhatta euroa osakkeisiin sijoittanut olisi päätynyt 96 133 euron arvoiseen salkkuun. Kolmen prosentin vuosittain tasapainotetetun bitcoin-salkun arvo olisi puolestaan kasvanut 50 000 eurosta 143 846 euroon. Siinä on iso ero, 143 00o euroa on selvästi enemmän kuin 96 000 euroa. On kuitenkin hyvä muistaa, että artikkeli perustuu historiallisiin tuottoihin ja historialliset tuotot eivät ikinä ole tae tulevasta.

Coinmotion​ ​-​ ​SalkunRakentaja ​-​ ​yhteistyötarjous!

Coinmotionin​ ​kautta​ ​voit​ ​ostaa, myydä​ ​ja​ ​säilyttää​ ​bitcoineja​ ​turvallisesti.​ Avaa​ ​tili​ ​Coinmotion-palveluun.​ ​Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1% treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

Kommentoi
Ylös
>