Kasvuosakkeet

FIM: Revenio vahva kasvuyhtiö

Sijoituspalvelutalo FIM:n mukaan Reveniolla on vahvat kilpailuedut.

Sijoituspalvelutalo FIM:n mukaan Reveniolla on vahvat kilpailuedut.

FIM:n mukaan Revenion historiallinen kehitys terveysteknologia -segmentillä on ollut poikkeuksellisen tasaista ja kasvu on ollut samalla erittäin vahvaa.

”Yhtiön kannattavuus on skaalautunut tasaisen varmasti ja sen voidaan odottaa jatkuvan kasvun jatkuessa. Tasaisen kasvun taustalla on vahvat kilpailuedut sekä lähtökohtaisesti matalariskinen toimiala (terveydenhuollon laitteet). Näiden tekijöiden myötä yhtiötä voidaan arvostaa defensiivisenä kasvuyhtiönä”, FIM toteaa aamukatsauksessaan.

Revenion keihäänkärkituote on konsernin tytäryhtiö Icare Finland, jonka iCare-silmänpainemittari sai myyntiluvan Yhdysvaltoihin viime maaliskuussa.

Sijoittajien kesken on ollut huolenaiheena yhtiön pääpatenttien päättyminen ja mahdollisten kilpailevien tuotteiden vaikutus Revenion kannattavuuteen. FIM uskoo, että tämä riski on maltillinen.

”iCarea vastaavan tuoteperheen kehittäminen voi olla merkittävästi arvioitamme kalliimpaa, etenkin huomioiden asiakkaiden ja viranomaisten vaatimien tutkimusten määrä, joka voi olla vaikeampi saavuttaa kun tuotteella ei ole ns. ”uutuusarvoa”, kuten aikoinaan iCarenrebound-teknologialla oli.”

Yhtiön osakekurssi on kasvun myötä kivunnut hurjasti. Vuonna 2010 kurssi mateli alle viidessä eurossa, kun kuluvan vuoden aikana on hätyytelty jo 40 euron rajapyykkiä. Samalla myös ulkomaiset sijoittajat ovat löytäneet Revenion, sillä FIM:n mukaan ulkomaalaisomistus on noussut jo yli 12 prosenttiin.

Kurssinousun myötä Revenion osakkeen arvostuskertoimet ovatkin nousseet voimakkaasti. FIM kuitenkin uskoo, että ulkomaalaissijoittajat ovat valmiita käyttämään aggressiivisempia arvostuskertoimia, jota myös FIM:n omat analyysit tukevat.

FIM laski Revenion osakkeelle arvoa terveysteknologia -segmentin perusteella.

”Oletamme, että aihioiden kehittäminen vastaa niistä myöhemmin saatavia tuloja. Arvioimme osakemarkkinoiden riskipreemion olevan 6% ja riskittömän koron 2%. Yhtiön beetaksi arvioidaan 0,8. Yhtiön seuraavan 10 vuoden keskimääräisen kasvun odotetaan olevan 12,5% YoY. Pitkän aikavälin kasvun arvioidaan olevan 2%. Liikevoiton odotetaan kehittyvän samassa suhteessa liikevaihdon kanssa. Pidämme tätä konservatiivisena arvioina, koska skaalautuvuus on ollut viimeisten neljännesten aikana vahvaa ja pidämme kilpailevien tuotteiden uhkaa maltillisena.”

FIM:n käyttämät oletukset antavat yhtiön hyväksyttäväksi arvostuskertoimeksi 49x nettotulos terveysteknologia-segmentistä. Tällöin Revenion arvo olisi noin 55 euroa per osake.

Kasvu ei ole syönyt yhtiön kannattavuutta, sillä EBIT-marginaali on noussut viimeisen 10 vuoden aikana alle 25 prosentista lähelle 40 prosenttia.

Kommentoi
Ylös
>