KAUPALLINEN YHTEISTYÖ

Minifutuuri – mikä se on ja mitä sillä voi tehdä?

Minifutuuri kuuluu niihin pörssilistattuihin tuotteisiin joiden suosio kasvaa ja syystä. Ehkä sinunkin on hyvä tietää mikä on minifutuuri ja mitä sillä voi tehdä.

Minifutuuri

Jos käytät hiukan aikaa, voit ihan oikeasti ymmärtää miten minifutuuri toimii.

Mikä minifutuuri tarkalleen ottaen on ja voisiko se löytyä myös yksityissijoittajan salkusta?

Minifutuuri on johdannainen ja arvopaperi. Johdannainen tarkoittaa sitä, että sen arvo perustuu kohde-etuuteen, kuten osakkeeseen. Muita kohde-etuuksia ovat esimerkiksi indeksit ja raaka-aineet.

Valitsemaasi minifutuuria varten sinun ei tarvitse avata omaa arvo-osuustiliä minifutuurin tarjoajalta vaan saat ostettua palveluntarjoajan tuotteita helposti suoraan käyttämäsi välittäjän tai pankin kautta.

Arvopaperi tarkoittaa sitä, että minifutuuri listataan pörssiin, jossa sillä voidaan käydä kauppaa osakkeen tavoin. Hinta ei tosin määräydy suoraan markkinoilla, vaan perustuu kohde-etuuden kehitykseen. Minifutuureja on kahta tyyppiä long ja short. Minifutuuri long nousee kohde-etuuden noustessa. Minifutuuri short laskee kohde-etuuden noustessa.

Minifutuurin arvonkehitys on helppo ymmärtää. Helposti ymmärrettävänä tuotteena minifutuurilla on paikkansa myös monen yksityissijoittajan salkussa.

Minifutuurin markkina-arvon ymmärtämisen perusta on termi nimeltään rahoitustaso. Rahoitustaso vastaa warrantin tai option toteutushintaa. Lisäksi minifutuureissa voi olla kerroin, joka kertoo kuinka montako minifutuuria vastaa yhtä kohde-etuutta.

Minifutuuri mahdollistaa vivutetun osakesijoittamisen. Kuva näyttää miten minifutuuri longin arvo nousee, kun kohde-etuuden arvo nousee.

Vastaavasti minifutuuri shortin arvo nousee kohde-etuuden arvon laskiessa.

Minifutuuri mahdollistaa vivutetun osakesijoittamisen. Kuva näyttää miten minifutuuri shortin arvo nousee, kun alla olevan kohde-etuuden arvo laskee.

Huomaathan, että taulukoista on jätetty pois lainakoron ja osinkojen vaikutus arvonmuodostukseen. Korkomenoista johtuen tuotteen lopullinen arvo on todellisuudessa hiukan alhaisempi kuin mitä taulukon pohjalta ajattelisi.

Lainakoron merkitys on helppo ymmärtää minifutuurin rakenteen kautta.

Millainen minifutuuri on rakenteeltaan?

Minifutuuri on sijoitustuote, johon sisältyy lainaa.

Minifutuuri sisältää lainaosuuden ja pääomaosuuden.

Tällä lainalla, eli rahoitusosuudella on kolme seurausta.

  1. Lainaosuuden kautta tuotteella on vipuvaikutus eli osaketta suurempi tuottopotentiaali.
  2. Lainaosuuden takia tuotteella on stop loss -taso. Kun alla oleva osake käväiseekin stop loss tasolla erääntyy minifutuuri. Sijoittajalle hyvitetään jäännösarvo, eikä tuotteella voi enää käydä kauppaa.
  3. Lainasta joutuu maksamaan korkoa. Tämä korkokulu lisätään päivittäin rahoitusosuuteen ja vaikuttaa myös minifutuurin stop loss -tasoon.
  4. Osingoja ei saa omalle tilille, mutta osingot korvataan sijoittajille rahoitusosuuden ja stop loss-tason välisenä erotuksena.

Stop loss -taso tuo sijoittajalle sen riskin, että voimakas kurssiheilunta voi aiheuttaa minifutuurin erääntymisen, jolloin sijoittaja menettää sijoituksensa lähes kokonaan.

Toisaalta stop loss -taso vähentää sijoittajan riskiä, koska se rajaa tappion sijoittajan sijoittamaan pääomaan. Minifutuureihin sijoittamalla menetät siis korkeintaan sijoittamasi summan, eli et voi menettää enempää kuin mitä olet sijoittanut.

Minifutuurien kaupankäynnissä keskeisessä osassa on liikkeeseenlaskijan antama markkinatakaus. Markkinatakauksessa liikkeeseenlaskija sitoutuu antamaan minifutuurille jatkuva osto- ja myyntinoteerauksen. Toisin sanoen minifutuurit ovat kohde-etuuteensa nähden jatkuvasti oikein hinnoiteltuja.

Miten minifutuuri eroaa warrantista, optioista ja unlimited turboista?

Minifutuuri muistuttaa mekaniikaltaan warrantteja ja optioita. Warrantti on johdannainen, jolla on tietty juoksuaika. Toisin sanoen niiden voimassaoloaika on rajoitettu.

Minifutuurilla ei ole juoksuaikaa ja ennalta määrättyä päättymispäivää. Näin ollen minifutuurilla ei ole myöskään warrantin kaltaista aika-arvoa.

Myös optioilla on ennalta määrätty päättymispäivä. Minifutuuri eroaa optiosta myös siten, että siinä missä optio antaa oikeuden ostaa tai myydä kohde-etuus tiettyyn hintaan, hyvitetään minifutuuri aina rahana.

Sijoittaessasi minifutuuriin et siis joudu koskaan tilanteeseen, jossa sinun tulisi ostaa tai myydä alla olevaa kohde-etuutta.

Minifutuurit muistuttavat knock-out warrantteja. Erona on, että knock-out warrantin knock out –taso vastaa minifutuurissa sekä rahoitustasoa, että stop loss tasoa. Minifutuurin tapauksessa stop loss -taso on korkeampi kuin rahoitustaso. Tämän seurauksena knock-out warrantin vipuvaikutus on suurempi, mutta toisaalta minifutuurin erääntyessä sijoittajalla jää jäännösarvo.

Knock-out warrantteja kutsutaan myös nimellä unlimited turbo.

Mikä on minifutuurin ja bull-sertifikaatin ero käytännössä?

Vipua voi hakea myös bull ja bear sertifikaatteja käyttämällä. Nämä sertifikaatit soveltuvat lyhytaikaiseen sijoittamiseen, koska pitkällä aikavälillä osakekurssien heilunta syö niiden tuottoja.

Minifutuureissa volatiliteetti ei syö tuottoja, mutta riskinä on stop loss -tason saavuttaminen. Asia on selitetty alla olevalla videolla.

Katso Vontobelin Suomeen juuri lanseeraamat uudet minifutuurit!

7th Dec 2017 20.38 PM

Huomioithan, että vivutetut tuotteet eivät sovellu kaikille sijoittajille. Minifutuurit ovat monimutkaisia sijoitustuotteita, joiden käyttö edellyttää alla olevan kohdemarkkinan ja tuotekohtaisten olosuhteiden ymmärtämisen. Sijoittaessasi minifutuuriin, on riskinä, että menetät pääomasi kokonaan. Huomioithan viputuotteisiin sijoittaessa muiden riskien ohella likviditeettiriskin, liikkeellelaskijariskin, markkinariskin ja valuuttariskin. Sijoittajana sinun tulee ottaa selvää tuotteen sisältämistä riskeistä ja tutustua liikkeellelaskijan tarjoamiin tietoihin.

Tiedoksi lukijoille: Tämä on sponsoroitu artikkeli, joka sisältää SalkunRakentajan markkinointikumppanin sivuille linkkejä.

Kommentoi
Ylös
>