Oma talous

Selvitys paljastaa: Hotellien varaussivustot hyödyttävät kuluttajia ja hotelleja – vastuut ongelmatilanteissa kuitenkin epäselviä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on selvittänyt sekä kuluttajien että hotellien kokemuksia hotellien varaussivustoista.

Kyselyyn vastanneista kuluttajista valtaosa piti vertailusivustoja hyödyllisinä ja luotettavina. Sivustojen nähtiin helpottavan hotellihuoneen valintaa ja tarjoavan tietoa erilaisista hotellivaihtoehdoista. Käytetyimpiä ja tunnetuimpia sivustoja olivat Booking.com ja Hotels.com.

Eniten varaussivustoja käyttivät nuoret, opiskelijat ja kaupungeissa asuvat, vähiten iäkkäimmät, eläkeläiset ja maaseudulla asuvat. Kuluttajat käyttivät hotelleja vertaillessaan ja varatessaan yleensä useampaa varaussivustoa. Kotimaisia hotelleja varatessa kolmannes vastaajista hyödynsi myös hotellien omia verkkosivuja tai muita myyntikanavia.

Kuluttajien mielipiteet jakautuivat siinä, miten selvästi varaussivustot heidän mielestään ilmoittivat hinnat ja toivat esiin sopimusehdot. Myös maksamisen turvallisuudesta varaussivustolla sekä houkuttelevien tarjousten paikkansapitävyydestä oltiin usein eri mieltä.

Vastausten perusteella kuluttajat olivat tyytyväisiä varaussivustoihin niin kauan kuin heillä ei tullut tarvetta tehdä muutoksia varauksiin tai olla yhteydessä asiakaspalveluun. Lähes neljäsosalla vastaajista oli ollut erilaisia hankaluuksia joko varausvaiheessa tai paikan päällä hotellissa

Kritisoitavaakin kuitenkin löytyi. Sekä kuluttajien että hotellien vastauksissa nousi esiin, että vastuutaho erilaisissa ongelmatilanteissa on usein epäselvä.

Kuluttajat eivät tienneet, milloin hyvitystä pitäisi vaatia varaussivustolta ja milloin hotellilta. He eivät myöskään aina erottaneet varaussivustoja vertailusivustoista, joilla voi ainoastaan vertailla eri vaihtoehtoja, mutta ei tehdä varsinaista varausta. Miltei joka kymmenes kuluttaja ei osannut sanoa tai ei muistanut, miltä sivustolta oli tehnyt viimeisimmän varauksensa.

Myöskään kaikki hotellit eivät olleet aina kovin hyvin perillä siitä, millä kaikilla kanavilla hotellin huoneita myytiin.

Kommentoi
Ylös
>