Talouden trendit

Suomalaiset vaurastuvat ja velkaantuvat – vaurastuminen jatkunut yhtäjaksoisesti jo puolitoista vuotta

Tilastokeskuksen mukaan kotitalouksien nettorahoitusvarojen yhtäjaksoinen kasvu jatkunut puolentoista vuoden ajan.

Kotitalouksien rahoitusvarat kasvoivat 2,1 miljardilla eurolla vuoden 2017 kolmannen neljänneksen aikana. Neljänneksen lopussa rahoitusvaroja oli 304,9 miljardin arvosta. Velkaa kotitalouksilla oli samaan aikaan 159,1 miljardia euroa, jossa oli lisäystä edelliseen neljännekseen 1,2 miljardia. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen rahoitustilinpitotilastosta.

Tilastokeskuksen mukaan näiden muutosten seurauksena kotitalouksien rahoitusvarojen ja -velkojen erotus eli nettorahoitusvarat kasvoivat heinä–syyskuussa 0,9 miljardilla 145,8 miljardiin euroon. Rahoitusvarat eivät sisällä asuntojen kaltaisia reaaliomaisuuden eriä, vaan se koostuu esimerkiksi osakkeista, rahastoista, talletuksista ja vakuutussaamisista.

Nettorahoitusvarojen kasvu on jatkunut yhtäjaksoisesti kuuden neljänneksen ajan.

Kuva: Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Kotitalouksien nettorahoitusvarojen muutos edellisestä neljänneksestä

Kuva: Tilastokeskus.

Vuoden 2017 kolmannen neljänneksen aikana kotitaloudet lisäsivät sijoituksiaan rahoitusvaroihin nettomääräisesti 0,6 miljardilla eurolla. Sijoitukset käteiseen, käteistileille ja muihin siirtokelpoisiin talletuksiin kasvoivat nettomääräisesti yhteensä 0,9 miljardilla eurolla.

Noteerattuihin osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin virtasi yhteensä 0,4 miljardia euroa enemmän uusia sijoituksia kuin niistä vedettiin varoja pois. Sen sijaan sijoitukset määräaikaistalletuksiin ja velkapapereihin vähenivät nettomääräisesti.

Suurin osa, liki 1,6 miljardia euroa, kotitalouksien rahoitusvarojen kokonaistason noususta johtui kuitenkin hallussapitovoitoista. Niitä kerrytti sekä osakkeiden että sijoitusrahastoihin sijoitettujen varojen arvonnousu.

Kotitalouksien lainavelat lisääntyivät 1,8 miljardia euroa vuoden kolmannella neljänneksellä. Lainavelkaa oli neljänneksen lopussa 146,9 miljardia. Kotitalouksien velkaantumisaste nousi 0,5 prosenttiyksikköä edellisestä neljänneksestä 127,8 prosenttiin.

Kotitalouksien velkaantumisaste lasketaan suhteuttamalla kotitalouksien lainavelat neljänneksen lopussa edeltävien neljän vuosineljänneksen yhteenlaskettuun käytettävissä olevaan tuloon.

Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen kommentoi kotitalouksien velkaantumista Twitterissä.

1 kommentti
Ylös
>