Sijoitusstrategiat

Taloustaidon päivitetyllä pörssilistalla useita talouskasvusta hyötyviä osakkeita

Taloustaidon julkaisema ja Inderesin laatima pörssilista kertoo houkuttelevimmat 20 kotimaista pörssiyhtiötä.

Seurannassa on noin 140 pörssiyhtiötä. Seurannasta puuttuu joukko pieniä pörssiyhtiöitä ja isoista puuttuu Nordea, jota ei erilaisen tuloslaskelma- ja taserakenteen vuoksi voi pisteyttää samalla tavalla monien muiden yhtiöiden kanssa.

Listan yhtiöille annetaan pisteitä, jotka lasketaan useasta keskeisestä tunnusluvusta. Tunnusluvut suhteutetaan yhtiön osakekurssiin, joten yhtiön pitää olla myös hyvä suhteessa hintaansa. Osa laskennan pohjana olevista tunnusluvuista kuvaa yhtiön kehitystä viiden vuoden, osa yhden vuoden aikajänteellä. Luvuissa käytetään osin toteutuneita lukuja, osin ennusteita.

Yhtiöt saavat pisteitä muun muassa tuloksentekokyvystään, osinkotuotosta, omavaraisuudesta ja osakkeen arvostuksesta eri mittareilla. Yhtiön kasvu näkyy pisteissä, ja lisäpisteitä kertyy, jos yhtiön odotetaan kasvavan hyvin kahden seuraavan vuoden aikana.

Pistelaskennassa yhtiö hyötyy pitkän ajan hyvästä osinkotuotosta sekä vahvasta taseesta, joka pienentää pitkäaikaisen sijoittajan riskiä.

Sijoituspalveluyhtiöitä listalla useita

Uusimmalle listalle on noussut peräti kolme sijoituspalveluyhtiötä, Evli, Titanium ja Taaleri. Sijoituspalveluyritykset hyötyvät talouskasvusta ja siitä johtuvasta sijoittamisen suosion kasvusta. Myös alhainen korkotaso on lisännyt sijoittamisen houkutusta ja myös lainarahan käyttöä sijoittamiseen.

”Sijoituspalveluyhtiöt elävät hallinnoitavasta varallisuudesta. Nyt ihmiset ovat entistä valmiimpia sijoittamaan saamaansa pääomaa ja kiinnostuneempia varainhoidon palveluista, kun palkat nousevat, työllisyysaste paranee ja yrityskauppoja tulee lisää”, Inderesin pääanalyytikko Vilén arvioi Taloustaidolle.

Talouskasvusta hyötyvät myös sijalla neljä oleva kalustevalmistaja Martela, sijalla 12 oleva kiinteistösijoitusyhtiö Investors House sekä halpakauppaketju Tokmanni.

Martela on paistatellut Taloustaidon listalla usein kärkisijoilla. Viime aikoina yhtiöllä on ollut silti vaikeuksia. Yhtiö antoi lokakuussa jo toisen tulosvaroituksen tänä vuonna. Uuden ohjeistuksen mukaan yhtiö arvioi vuoden 2017 liikevaihdon heikkenevän selvästi ja liiketuloksen heikkenevän edellisvuodesta. Konsernin liiketulos kertyy normaalista kausivaihteluista johtuen toisella vuosipuoliskolla.

Edellisen tulosvaroituksen kalustevalmistaja antoi viime kesäkuussa. Tuolloin Martela perusteli tulosvarotusta projektien kausivaihtelulla sekä uuden tietojärjestelmän käyttöönoton aiheuttamilla ”toiminnallisilla haasteilla”.

Kyseessä saattaa ollakin käänneyhtiö.

”Martelan liiketoiminta on vuoden 2017 merkittävien tietojärjestelmäongelmien jälkeen palannut takaisin raiteilleen ja pidämme tulosparannusta lähivuosina todennäköisenä, koska yhtiön vuosina 2013 – 2017 toteuttamat säästö- ja tehostamisohjelmat tulevat lähivuosina ensimmäistä kertaa täysimääräisinä heijastumaan yhtiön kannattavuuteen ja 2018 liikevaihto tulee palautumaan vuoden 2017 heikosta tasosta tietojärjestelmäongelmien poistuessa”, totesi Inderesin analyytikko Jesse Kinnunen marraskuun lopussa.

Tokmannin ongelmat väliaikaisia

Tokmanni hyötyy talouskasvun lisäksi kuluttajien luottamuksesta talouteen. ”Kannattavuuden heikentymisestä kärsivän yhtiön kurssi on sukeltanut dramaattisesti viime keväästä. Osakkeessa on nousuvaraa, mikäli ongelmat ovat väliaikaisia ja yhtiö onnistuu selättämään ongelmansa”, Inderes toteaa.

Sijalla 15 on Evli Pankki joka löytyy myös Inderesin omalta TOP3-osakelistalta.

Inderesin mukaan Evlin osake on reagoinut yllättävän vaisusti erittäin vahvaan Q3-raporttiin. ”Yhtiö paransi tulostaan merkittävästi ja tuloskasvunäkymä on edelleen vahva liikevaihdon kasvaessa sekä kulutehokkuuden parantuessa. Lähivuosien tulosennusteemme nousivat Q3-raportin jälkeen 10-20 %”, Inderes toteaa aamukatsauksessaan.

Jostain syystä TOP3-osakkeista Talenom ja Orava Asuntorahasto eivät yllä Taloustaidon listalle.

Katso tästä koko Taloustaidon lista.

Kommentoi
Ylös
>