Markkinakommentit

Varainhoitoyhtiö Pictet: Peukut ylös osakkeille

Sijoittajien ei pitäisi olla esteenä nousevalle taloudelle ja runsaalle rahapoliittiselle elvytykselle, arvioi varainhoitoyhtiö Pictet Asset Management.

Pictetin mukaan globaali tuotanto on kasvanut hyvää vauhtia yli vuoden ajan, ja euroalue on muuttunut talouskasvun heikosta lenkistä talouden dynamoksi.

”Siksi näyttää epätodennäköiseltä, että riskipitoiset omaisuusluokat putoaisivat ilmakuoppaan lähiaikoina. Näkymät ovat valoisat myös yritysnäkökulmasta – globaalilla tasolla yritysten tulokset ovat kasvaneet vahvasti, noin 16 prosenttia vuodessa”, varainhoitoyhtiö toteaa tuoreimmassa Barometer-katsauksessaan.

Vaikka keskuspankit vähentävät vähitellen elvytystään, niillä ei ole kiirettä sulkea rahahanoja äkillisesti ja järkyttää siten markkinoita.

Näistä syistä Pictet pitää osakkeet ylipainossa. Huolenaiheitakin kuitenkin löytyy.

”Olemme kuitenkin hieman aiempaa huolestuneempia inflaatiosta. Työmarkkinat kiristyvät sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa, ja odotamme palkkojen nousun kiihtyvän vuoden 2018 ensimmäisellä puoliskolla. Tämä voi siivittää inflaatiota ja painaa osakkeiden voittokertoimia.”

Inflaation uhka on yksi syy, miksi varainhoitoyhtiö pitää alipainon korkosijoituksissa. Toinen syy joukkolainojen alipainottamiseen on se, että erityisesti yrityslainojen tuotot vaikuttavat alhaisilta talouskasvuun verrattuna.

Osakkeille vuosi 2017 on ollut hyvä, ja erityisen hyvä se on ollut syklisille osakkeille, Pictet toteaa. Helmikuun 2016 pohjien jälkeen sykliset osakkeet ovat lyöneet defensiiviset osakkeet 35 prosentilla markkina-arvolla mitattuna ja 20 prosentilla P/E-luvulla mitattuna, mikä on lähellä aiempia syklisten osakkeiden huippuja.

Vaikka syklisten osakkeiden nousu on pitkälti perusteltua parantuneen talouskasvun vuoksi, joidenkin toimialojen arvostukset ovat nousseet korkeammalle kuin talouden perusteella on perusteltua.

”Syklisten osakkeiden arvostukset ovat nyt tasolla, joka vastaisi Yhdysvaltain ISM-indeksin tasoa 65 ja yli 4 prosentin bruttokansantuotteen kasvua. Indeksi on tällä hetkellä 58,2. Luottamus talouteen on ennätyksellisen korkealla, inflaatio on nousussa ja elvytystä vähennetään – siksi meistä on syytä vähentää sijoituksia joihinkin kalleimpiin syklisiin aloihin.”

Pictet laskee teknologiatoimialan painon neutraaliin ja teollisuustoimialan – arvostusmallin mukaan kalleimman toimialan – alipainoon. ”Näemme mahdollisuuksia materiaaleissa ja erityisesti kaivososakkeissa, joiden hinnat ovat houkuttelevia”, Pictet toteaa.

Muita varainhoitoyhtiön alipainottamia toimialoja ovat kesto- ja kertakulutushyödykkeet – molemmat toimialat ovat kalliita ja alttiita odotettavissa olevalle inflaation nousulle.

”Sitä vastoin olemme positiivisia energiasektorin suhteen öljyn hinnan toipumisen takia sekä finanssisektorin suhteen hyvien arvostusten ja paranevien taseiden vuoksi”, yhtiö toteaa.

Alueista euroalue päihittää edelleen Yhdysvallat.

Pictetin mukaan Euroopan talouskasvu on paljon pitkän aikavälin keskiarvonsa yläpuolella, inflaatio on vielä suhteellisen alhaalla ja yritysten tulokset kasvavat 10 prosenttia vuodessa. Tämä ei näy vielä täysimääräisesti osakemarkkinoilla, minkä vuoksi nousulle näyttää olevan vielä varaa sekä absoluuttisesti mitattuna että verrattuna Yhdysvaltojen osakkeisiin.

Historiallisesti euroalue menestyy Yhdysvaltoja paremmin noususuhdanteen loppuvaiheessa.

Varainhoitoyhtiö suosii edelleen myös myös Japania, jossa yritysten tulosten kasvu on lähellä ennätystasoa ja rahatalouden tila on suotuisa.

”Vaikka syklisten osakkeiden osuus on Japanissa suuri, ne ovat suhteellisen edullisia vastaaviin globaaleihin osakkeisiin verrattuna – niiden P/B-arvot ovat alle 2. Kannattaa myös ottaa huomioon, että Japani on ainoa alue, jossa osakemarkkinoiden tuotot vuoden alusta ovat alemmalla tasolla kuin yritysten tulosten arvioitu nousu ensi vuonna.”

Kehittyvien markkinoiden painon Pictet pitää neutraalina.

”Emme myöskään ole innokkaita lisäämään sijoituksiamme sinne, sillä arvostukset alkavat olla vaikeasti perusteltavissa. Etenkin Latinalainen Amerikka näyttää kalliilta. Näköpiirissä on myös useita riskejä, kuten protektionismin lisääntyminen Yhdysvalloissa, epävarmuus Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikasta päättävän johtokunnan kokoonpanosta sekä Pohjois-Korean geopoliittiset riskit.”

Kommentoi
Ylös
>