Yritysuutiset

Valtiovarainministeri Orpo esittää yritysverotuksen kiristämistä – suunnitelmissa rajoituksia yritysten korkovähennyksiin

Lainmuutoksella rajoitettaisiin muun muassa pankkilainojen korkomenojen vähentämistä yritysten tuloverotuksessa.

Petteri Orpo valtiovarainministeri

Kuvaaja: Sakari Piippo. Lähde: Valtioneuvoston kanslia.

Korkovähennyksiin ehdotetaan uusia rajoituksia yritysten tuloverotuksessa.

Lainmuutoksella rajoitettaisiin muun muassa pankkilainojen korkomenojen vähentämistä yritysten tuloverotuksessa.

Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnoksen lausuntokierrokselle perjantaina 19. tammikuuta.

Muutokset perustuvat pääosin veronkiertämisen estämistä koskevan EU-direktiivin säännöksiin. Tavoitteena on nykyistä laajemmin ehkäistä suurista korkomenovähennyksistä johtuvaa veropohjan rapautumista.

Korkomenojen vähentämistä on nykyisin rajoitettu yhteisöjen, avoimien yhtiöiden ja kommandiittiyhtiöiden tuloverotuksessa. Rajoitus on koskenut vain etuyhteydessä olevien yritysten välisiä korkosuorituksia, ja sitä on sovellettu vain elinkeinotulon verotuksessa. Etuyhteydessä voi olla kyse esimerkiksi omistuksen kautta syntyvästä määräysvallasta.

MInisteriön lakiluonnoksessa ehdotetaan rajoituksen laajentamista ulkopuolisilta tahoilta otettujen lainojen korkomenoihin. Lisäksi rajoitettaisiin henkilökohtaiseen tulolähteeseen ja maatalouden tulolähteeseen kuuluvien korkomenojen vähentämistä.

Soveltamisala laajenisi niin, että rajoitus koskisi jatkossa myös kiinteistötoimialaa ja rahoitusalan yrityksiä.

Vähennyskelpoisten korkomenojen määrä laskettaisiin tulolähteittäin vastaavasti kuin nykyisin. Ulkopuolisille tahoille maksettujen nettokorkomenojen vähennyskelpoinen määrä olisi kolme miljoonaa euroa.

Nykyistä rajoitusta on kevennetty niin sanotulla tasevapautussäännöllä. Lakiluonnoksessa ehdotetaan tasevapautussäännön poistamista.

Muutosten kiristäisivät yritysten tuloverotusta. Valtiovarainministeriö arvioi, että verotuotot lisääntyisivät vuositasolla noin 46 miljoonaa euroa.

Valtion yhteisöveron tuotto oli viime vuonna hieman alle 3,6 miljardia euroa.

Jos lakiluonnos hyväksytään, muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran jo ensi vuonna toimitettavassa verotuksessa.

Kommentoi
Ylös
>