Makrotalous

Kreikka edistyy uudistuksissaan ja saa lisää lainaa 6,7 miljardia euroa

Euroryhmä pääsi maanantaina Brysselissä sopuun Kreikan lainaohjelman kolmannen väliarvion saattamisesta päätökseen.

Euroryhmä on epävirallinen elin, jonka tehtävänä on koordinoida euromaiden talouspolitiikkaa ja edistää talouskasvua. Ryhmään kuuluvat euromaiden valtiovarainministerit. Euroryhmä tekee poliittisia linjauksia mutta ei päätä esimerkiksi lainsäädännöstä.

Kreikka voi saada seuraavan lainaerän, kun maa on toteuttanut vielä viimeisetkin niin sanotuista ennakollisista toimista.

Kreikka toteuttanut vaaditut uudistukset

Euroryhmä katsoo, että Kreikka on toteuttanut lähes kaikki niin sanotut ennakolliset toimet, jotka ovat ehtona lainaerän maksamiselle. Toimet koskevat muun muassa vero- ja eläkeuudistusta, terveydenhuollon tehostamista ja markkinoiden avaamista, yksityistämistoimia sekä toimia pankkien ongelmaluottojen hallitsemiseksi.

Euroryhmä sopi seuraavan lainaerän suuruudeksi 6,7 miljardia euroa. Se on tarkoitus käyttää erityisesti valtion maksurästeihin ja kassan vahvistamiseen.

Lainaerä on osa Kreikan kolmatta lainaohjelmaa, josta euroryhmä sopi elokuussa 2015. Lainaohjelma on kooltaan enintään 86 miljardia euroa. Kreikka on tähän mennessä saanut tästä ohjelmasta 40,2 miljardia euroa, josta se on maksanut takaisin 2 miljardia euroa.

Lisäksi euroryhmä arvioi kokouksessaan jatkotoimia, jotka edesauttavat Kreikan palaamista velkakirjamarkkinoille ennen ohjelman päättymistä. Erityisen tärkeänä pidettiin kasvustrategian luomista Kreikalle ja sen merkitystä velkakestävyyden kannalta.

Lainat maksaa Kreikalle Euroopan vakausmekanismi (EVM). Lopulliset päätökset tekee EVM:n johtokunta, kun Kreikka on täyttänyt kaikki ehdot.

Euroalueen kriisimaat saaneet rahoitustukea lainoina

Euroalueen vakaudenhallinta on edellyttänyt poikkeuksellisia toimia ja rakenteellisia muutoksia euroalueen maissa ja Euroopan unionissa. Valtiovarainministeriön mukaan huomiota on kiinnitetty aiempaa enemmän pankkijärjestelmän ja EU:n valmiuksiin reagoida rahoitusmarkkinoiden häiriöihin ja ehkäistä niiden eskaloituminen talouskriiseiksi.

Euroalueen maista Kreikka, Irlanti, Portugali, Espanja ja Kypros ovat joutuneet hakemaan rahoitustukiohjelmaa taloutensa vakauttamiseksi ja tervehdyttämiseksi. Rahoitustuki on annettu lainana. Ohjelman tavoitteena on tervehdyttää maan taloutta ja varmistaa palaaminen normaalin markkinaehtoisen rahoituksen piiriin.

Toukokuussa 2010 päätettiin perustaa euroalueen väliaikainen Euroopan rahoitusvakausväline ERVV sekä koko Euroopan unionin tarpeisiin Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi ERVM. Syksyllä 2012 toimintansa aloitti Euroopan vakausmekanismi EVM, joka on siitä lähtien ollut ensisijainen kriisinhallintamekanismi.

Rahoitusmekanismit hakevat rahoitusta markkinoilta ja lainaavat varat edelleen ohjelmamaille. Siksi Suomen ja muiden euromaiden ei tarvitse maksaa tukea omista budjeteistaan.

Irlannin ja Espanjan rahoitustukiohjelmat päättyivät joulukuussa 2013 ja Portugalin toukokuussa 2014. Kyproksen ohjelma päättyi maaliskuussa 2016. Kreikan kolmas ohjelma jatkuu kesään 2018.

 

Kommentoi
Ylös
>